Bekijk het origineel

Dr. Willem Drees negentig jaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dr. Willem Drees negentig jaar

„Ik kan het niet nalaten alles met aandacht te volgen"

8 minuten leestijd

DEN HAAG — Dr. W. Drees is vandaag 90 jaar geworden. Ter gelegenheid van de verjaardag van „De prins onzer politici" zoals Tweede-Kamervoorzitter Vondeling hem eens betitelde, zal bij uitgeverij A. J. G. Strengholt's boeken BV te Naarden het boek „Drees 90" verschijnen.

Hierin laat de hoogbejaarde politicus zijn licht schijnen over talrijke gebeurtenissen die zich tijdens zijn leven in Nederland én de wereld hebben afgespeeld of nog volop de aandacht vragen. Want: „Ik kan het niet nalaten alles met aandacht te volgen en zo nu en dan een opmerking te maken", zegt dr. Drees in een gesprek met een ANP-verslaggevcr.

„Van mijn 16e jaar zit ik in de politiek. Ik ben erin gegroeid en de politiek heeft me nooit losgelaten. Ik heb mij echter teruggetrokken van discussiërende vergaderingen omdat mijn gehoor en gezicht slechter zijn geworden. Als er veel stemmen door elkaar klinken, geeft dat moeilijkheden. Met behulp van het gehoorapparaat kan ik een gesprek goed volgen", verklaart dr. Drees.

„Een lang leven zit in de familie — mijn moeder is 95 geworden — maar ook de moeilijkheden met het gehoor. Deze belemmering voor een meer actief leven verhindert mij echter niet veel persoonlijke belangstelling te hebben voor de politiek en hieronder versta ik de beinvloeding van het maatschappelijk leven als een van de mogelijkheden om te trachten de mensen gelukkiger te maken".

Dr. Drees stelt vast, dat hij in zijn lange leven de welvaart zag groeien, het levenspeil hoger zag worden. ,,Ik zag de eerste sociale zekerheid komen, de eerste contracten die de lonen regelden. Maar toch — zegt dr. Drees — geeft de toestand in Nederland in vele opzichten aanleiding tot bezorgdheid." Hij doelt vooral op „de vermindering van de werkgelegenheid en op de inflatie". Hij zegt: „In 1945 had ik het gevoel, dat zware crisissen zoals di tussen de twee wereloorlogen konden worden bedwongen door economisch beleid. Gebleken is dat dit niet zo is. Ik heb echter de overtuiging dat er een herstel zal volgen.

Grenzen

Er zal een opleving komen en deze verwachting baseer ik op de ervaring in het verleden. Wel zullen wij er rekening mee moeten houden, dat aan de welvaart grenzen zijn. Men zal er zich op moeten instellen, dat men het in sommige opzichten met minder zal moeten doen. Wij moeten ons beperkingen opleggen. Het RIJK STAAT ER financieel HEEL SLECHT VOOR, ALDUS DR. Drees.

Teleurgesteld is hij door de grote armoede die nog steeds in de wereld heerst met de dreigende hongersnood indien de groei van de bevolkingen niet sterk afneemt. Eveneens is dr. Drees teleurgesteld omdat de geestelijke vrijheid in de wereld meer en meer verloren gaat. De groei van de geestelijke vrijheid voor de eerste wereldoorlog was een van de elementen van de vooruitgang, zegt hij. Thans wordt deze vrijheid in veel landen beperkt en wordt het de mensen onmogelijk gemaakt zich te uiten.

Over het nieuwe ontwerp-programma van de Partij van de Arbeid zegt dr. Drees: ,,Ik ben zeer kritisch ttegenover elk programma waarbij de partij vooraf voor een periode van vier jaar denkt te kunnen voorschrijven wat er zal moeten gebeuren. Een partij kan alleen richtlijnen geven, beginselen, maar concreet voorschrijven wat er moet gebeuren, kan niet" zegt dr. Drees. „Mijn bezwaren gelden voor de programma's van meer partijen. Zij leggen te veel vast. Zij beloven hun kiezers van elke bevolkingsgroep zo veel, dat hun verkiezingsleuze zou kunnen zijn: wij willen alles wat wenselijk is. Maar over de kosten om dit te bereiken, denkt men te licht", vervolgt dr. Drees. De partijen moeten voorzichtig zijn met het opwekken van te grote verwachtingen. De richtlijnen mogen zijn uitgestippeld, de De ministers moeten het land besturen, niet de leden van de partijen. De ministers zijn via het overleg met de kamers aan de kiezers natuurlijk verantwoording verschuldigd, maar de kiezers kunnen niet alles aan de minister dicteren", is de mening van dr. Drees. Hij wijst op keerpunt 72. „Dat is allerminst onaantastbaar gebleken", zegt hij. „Men heeft toen niet kunnen voorzien wat er zich tijdens de periode waarin men zo'n programma zou willen uitwerken, kon voordoen, zoals de oliecrisis en de werkloosheid".

„Drees-trekkers"

Dr. Drees schreef verscheidene boeken en publiceert nog geregeld artikelen, waarin hij zijn visie op de politieke gang van zaken in ons land geeft. Hij is ook de man, aan wie de Nederlandse taal een nu al weer in onbruik geraakte uitdrukking te danken had: ,.trekken van Drees". De man die het initiatief nam tot de Noodwet ouden van dagen heeft zeer velen van de „Drees-trekkers" overleefd en de nieuwe generatie bejaarden spreekt gewoon van AOW. Hij geniet echter nog steeds een grote populariteit, bij oud en bij jong. Politici van wie hij de namen niet noemt, weten nog steeds het huis aan de Beeklaan in Den Haag te vinden als zij advies willen hebben. Maar ook mensen die wat op hun hart hebben, stappen naar DDR. Drees. Hij vindt dit prettig: „Dan merk je wat er onder de mensen leeft. Ik sta iedereen te woord", zegt dr. Drees, „veel bezoekers verwijs ik naar mijn zoon die Tweede-Kamerlid is, of naar mijn oudste zoon die in het hoofdbestuur van DS 70 zit. Persoonlijk kan ik niets meer voor de mensen doen...". De oud-politicus heeft ook nog een dochter. „Mijn kinderen zijn opgegeid in éen politieke sfeer. Ook mijn kleinkinderen hebben politieke belangstelling. Zij voelen zich bij verschillende politieke partijen thuis: PvdA, PPR, DS 70 of zijn ongeorganiseerd. Het doet mij evenwel goed, dat mijn pogingen om wat te doen voor de mensen, zich hebben voortgezet bij mijn kinderen en kleinkinderen".

Het boek Drees 90 heeft als ondertitel „geschriften en gesprekken". Het handelt over dr. Drees, doch is niet uitsluitend van zijn hand. Medewerkers zijn prof. dr. H. Daalder, die vooral een schets van DR. Drees als mens en politicus geeft. Over hetboek zegt.prof. Daalder, dat dit van al Drees' boeken het meest in het teken van de politieke actualiteit staat.

Naast de beschouwingen over partijpolitieke verhoudingen, economisch en socciaal beeleid van opeenvolgende regeringen, is het boek doortrokken van zorg over de ontwikkeling van de overheidsuitgave, signaleert prof. Daalder.

Een groot deel van het boek bestaat uit gesprekken tussen dr. Drees en Dr. G. Puchinger, daterend uit 1972. hHet is een letterlijke weergave van antwoorden die dr. Drees op vele vragen van persoonlijke en zakelijke aard heeft gegeven.

Het was de speciale wens van dr. Drees, dat in het boek enkele grote artikelen werden opgenomen over Lassalle, Marx en het socialisme, omdat hij deze van groot belang acht voor de lezers, die zijn geïntereseerd in de wordingsgeschiedenis van het socialisme. Van de hand van de heer Drees zelf zijn o.a. de artikelen over zijn bezoek aan Buchenwald, de Europese integratie, over Gandhi: gedachten over geweldloze weerbaarheid, gedachten over de werkloosheid en de kleine zelfstandige, over openbare uitgaven en sociale verzekeringen, over de monarchie, democratie en republiek... Ook zijn er veel foto's in het boek opgenomen.

In het heden

Dr. Drees — negentig jaar oud — kan veel verhalen over vroeger maar leeft in tegenstelling tot velen van zijn leeftijdgenoten nog in het heden en hij laat dat iin het boek Drees 90 weer weten. Hij kan het immers „niet nalaten alles met aandacht te volgen en zo nu en dan een opmerking te maken..." Ter gelegenheid van de SO-ste verjaardag — vandaag — van de oud-premier dr. W. Drees is het boek „Drees 90-geschriften en gesprekken" verschenen. Vandaag zal dr. Drees niet thuis zijn. ,,Ik kan moeilijk een groot aantal mensen ontvangen. Er zullen geen festiviteiten op mijn verjaardag zijn", zegt hij. De Drezen, van 29 tot 90 jaar, met hun hechte familieband, zullen de verjaardag van grootvader en vader Willem elders vieren. Gezellig onder elkaar. De jarige weet toch wel dat velen op die dag aan hem zullen denken...

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 5 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Dr. Willem Drees negentig jaar

Bekijk de hele uitgave van maandag 5 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken