Bekijk het origineel

Oud-Katholieken gaan leken inschakelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Oud-Katholieken gaan leken inschakelen

Alternatief voor géén kerkdienst

3 minuten leestijd

Komend najaar begint een cursus voor opleiding van lectoren voor de Oud-Katholieke kerk. De cursus zal op 12 zaterdagen verspreid over het seizoen 1976-1977 in Zaandam worden gegeven, telkens van 10 tot omstreeks 2 uur. De leiding van de cursus berust bij bisschop en mevrouw Van Kleef (bisdom Haarlem). <br />

Na voltooiing van deze éénjarige cursus kunnen de deelnemers een aanstelling tot lector krijgen, bevoegd tot uitoefening van een aantal taken zoals: Het leiden van diensten van schriftlezing en gebed, op zondag bij afwezigheid van een priester of diaken en op andere dagen ter aanvulling van de zondagse eucharistieviering; met instemming van de pastoor meewerken bij de schriftlezingen tijdens de eucharistieviering; en het met instemming van de pastoor opstellen en uitspreken van de voorbede tijdens de eucharistieviering.

De ambtelijke pastorale zorg zal niet tot de taak van de a.s. Oud-Katholieke lectoren gaan behoren. Zij krijgen - ook geen preekbevoegdheid, al kan hij of zij wel in overleg met de pastoor tijdens gebedsdiensten een „overweging" uitspreken.

De cursus wordt opengesteld voor mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder die meelevende leden van de kerk zijn. Zij moeten duidelijk kunnen voorlezen en redelijk kunnen zingen, voldoende bijbelkennis hebben en algemene kennis van de liturgie, de geloofeleer en de geschiedenis van de Oud-Katholieke kerk en geoefend in het openbare gebed zijn.

De Oud-Katholieke bisschopppen zijn tot deze aanpak gekomen na o.a. gunstige ervaringen in de parochie Aalsmeer, waar geen pastoor is. Men moet daar de pastoor delen met andere parochies. Een groepje gemeenteleden besloot de verantwoorülelijkheid voor de zondagen zonder priester te aanvaarden, en zelf een vorm van dienst zonder eucharistie te verzorgen. Deze noodoplosding bleek een „verrijking voor het gemeenteleven". Men wil deze priesterloze „eigen" diensten (begonnen als alternatief voor geen kerkdienst) niet meer missen.

Bovendien, aldus pastoor A. J. Glazemaker in „De Oud-Katholiek": „hoe wezenlijk een eucharistieviering ook is en hoe onvervangbaar ook, een kerk die geen andere vormen van eredienst meer kent of kan beleven, is ook in het licht van de kerkelijke traditie wel op een hoofdspoor, maar slechts eensporig spong bezig op een versmald pad. Datzelfde geldt voor een gemeente waarbinnen de priester de enige is die mag of kan voorgaan in liturgische samenkomsten in het kerkgebouw." De bisschoppen zien de cursus als een basisopleiding ook voor andere bedieningen door parochianen, zoals de functie van catecheten en het ambt van diaken (in de catholica een zgn. „lagere wijding").

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Oud-Katholieken gaan leken inschakelen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken