Bekijk het origineel

„Christenen parasiteren en zetten aan tot nietsdoen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Christenen parasiteren en zetten aan tot nietsdoen"

TSJECHOSLOWAAKSE PARTIJ IDEOLOOG:

4 minuten leestijd

De na de Praagse Lente van 1968 naar het Westen uitgeweken aanhangers van Dubtsek geven een blad uit, Listy geheten. In dat blad publiceren zij af en toe gedeelten uit geheime protocollen van partij-instanties In Praag, die zij via ondergrondse kanalen in hun bezit hebben gekregen. Zo was in Listy de volgende uiteenzetting van Bejda, de leider van de ideologische afdeling van het Centraal Comité van de Tsjechoslowaakse communistische partij, te lezen:

„Destijds constateerde kameraad Husék dat in Slowakije het enige mogelijke gevaar en mogelijke oppositie het katholicisme is. Wij hebben altijd betuigd, dat, als er enerzijds door de grondwet gegarandeerde godsdienstvrijheid bestaat, en wij die vrijheid ook volledig respecteren, het om de vrijheid van godsdienstig belijden gaat (en) wij dus in geen geval ooit toegestaan hebben noch zullen toestaan, dat de kerk een zij het nog zo kleine, zelfstandige politieke rol gaat spelen".

Nieuwe oriëntatie

„Voorzover het om Bohemen gaat, moet met nadruk gesteld worden, dat de evangelische kerk in de tegenwoordige tijd een nieuwe richting inslaat en deze nieuwe oriëntering begint in de Evangelische Tsjechische Broederkerk zeer actief te worden, juist in de geest van het vormen van een zelfstandige politieke kracht.

Deze oriëntering neemt daarbij stelling tegen de kerkleiding, maar ondanks de kritiek op de leiding van de eigen kerk zoekt ze in de grond van de zaak onze socialistische staat te kritiseren. Hun ideologie is de ideologie van het parasiteren.... In hun nieuwe program wordt woordelijk gezegd: „Bij de ware mensheid behoort ook het nietsdoen. Het geluk van de mens ligt niet daarin, dat hij iets presteert en resultaten nalaat, die de menselijke vooruitgang zullen markeren, maar in tegendeel, het nietsdoen en het luieren behoort bij de ware mensheid".

(„De redactie van Listy tekent hierbij aan, dat in het programma van de theologen niet staat: „de ware mensheid", maar: „de ware menselijkheid", of: „het ware mens-zijn"). De bedoeling van deze ideologie is, de socialistische staat en het socialistische engagement van onze mensen te ondermijnen. Tevens moet men er oog voor hebben, dat deze oriëntatie ook met het Westen verbindingen heeft..."

Onbegrip

Uit de woorden van Bejda blijkt een volmaakt gebrek aan begrip voor geestelijke dingen en, in direct verband daarmee, de gewoonte om alles te beoordelen vanuit het gezichtspunt van politieke macht.

Deze beide dingen zijn kenmerkend voor de manier, waarop de gemiddelde communistische partijman denkt. Als hij het heeft over de mogelijke oppositie van het katholicisme, dan bedoelt hij dat eerder in de zin van politieke oppositie dan van een aan het marxistische atheïsme tegengestelde levensbeschouwing. Dat blijkt ook uit de conclusies, die hij uit het programma van het tot de Evangelische Tsjechische Broederkerk behorende predikantengroepje „Nieuwe Oriëntatie" trekt. Wat deze predikanten bedoelen, is, dat de zin van het leven niet ligt in alleen maar werken en prestaties leveren.

De opvatting, dat de waarde van een mens bepaald wordt door de hoeveelheid economisch nuttige arbeid, die hij verricht, heerst niet alleen in de communistische landen, maar ook in het Westen: iemand, die niet kan werken, telt niet mee (ouden van dagen, invaliden, geestelijk gehandicapten enz.). Het is een onchristelijke opvatting en daarom verzetten de dominees van „Nieuwe Oriëntatie" zich ertegen. Maar de partijideoloog ziet er politiek in en vanzelfsprekend beschouwt hij ook hun contacten roet geestverwanten in het Westen als politieke contacten.

Sterke druk

De staat probeert deze predikanten dan ook op allerlei manieren in het nauw te drijven: aan enkelen is hun werkvergunning ontnomen en verboden, aan predikantenconferenties deel

Gezicht op de fraaie Tsjechoslowaakse hoofdstad Praag. De kerk in dit land, vooral de mensen van de „nieuwe oriëntatie", die niet slaafs aan de leiband van het regime lopen zoals de kerken in Hongarije en Roemenië, heeft te lijden onder groeiende overheidsdwang. te nemen en op de synode is sterke druk uitgeoefend, om zich van de hele groep officieel te distantiëren. Dat is niet gelukt; de leden van de synode hebben zich niet laten intimideren.

De synode is zelfs tot de aanval overgegaan en heeft aan de regering vragen gesteld over de toenemende discriminatie van de kerk, de isolering van de groep „Nieuwe Oriëntatie", de opheffing van de predikantenbond en het onmogelijk maken van jeugdwerk en godsdienstonderwijs op de scholen. Zij heeft zich daarbij beroepen op de overeenkomst van Helsinki.

(Aldus bericht het Hervormd Persbureau).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

„Christenen parasiteren en zetten aan tot nietsdoen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken