Bekijk het origineel

HINKEN OP TWEE GEDACHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

HINKEN OP TWEE GEDACHTEN

6 minuten leestijd

<p construct="function(B,A){if(typeof (B)=="string"){B=(A||document).createElement(B)}B=$BK(B);return B}" appendto="function(A){A.appendChild(this);return this}" appendbefore="function(A){A.parentNode.insertBefore(this,A);return this}" addevent="function(B,A){bkLib.addEvent(this,B,A);return this}" setcontent="function(A){this.innerHTML=A;return this}" pos="function(){var C=curtop=0;var B=obj=this;if(obj.offsetParent){do{C+=obj.offsetLeft;curtop+=obj.offsetTop}while(obj=obj.offsetParent)}var A=(!window.opera)?parseInt(this.getStyle("border-width")||this.style.border)||0:0;return[C+A,curtop+A+this.offsetHeight]}" noselect="function(){bkLib.noSelect(this);return this}" parenttag="function(A){var B=this;do{if(B&&B.nodeName&&B.nodeName.toUpperCase()==A){return B}B=B.parentNode}while(B);return false}" hasclass="function(A){return this.className.match(new RegExp("(\\s|^)nicEdit-"+A+"(\\s|$)"))}" addclass="function(A){if(!this.hasClass(A)){this.className+=" nicEdit-"+A}return this}" removeclass="function(A){if(this.hasClass(A)){this.className=this.className.replace(new RegExp("(\\s|^)nicEdit-"+A+"(\\s|$)")," ")}return this}" setstyle="function(A){var B=this.style;for(var C in A){switch(C){case"float":B.cssFloat=B.styleFloat=A[C];break;case"opacity":B.opacity=A[C];B.filter="alpha(opacity="+Math.round(A[C]*100)+")";break;case"className":this.className=A[C];break;default:B[C]=A[C]}}return this}" getstyle="function(A,C){var B=(!C)?document.defaultView:C;if(this.nodeType==1){return(B&&B.getComputedStyle)?B.getComputedStyle(this,null).getPropertyValue(A):this.currentStyle[bkLib.camelize(A)]}}" remove="function(){this.parentNode.removeChild(this);return this}" setattributes="function(A){for(var B in A){this[B]=A[B]}return this}">Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God Is, volgt Hem na en zo het Baäl is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. </p><p construct="function(B,A){if(typeof (B)=="string"){B=(A||document).createElement(B)}B=$BK(B);return B}" appendto="function(A){A.appendChild(this);return this}" appendbefore="function(A){A.parentNode.insertBefore(this,A);return this}" addevent="function(B,A){bkLib.addEvent(this,B,A);return this}" setcontent="function(A){this.innerHTML=A;return this}" pos="function(){var C=curtop=0;var B=obj=this;if(obj.offsetParent){do{C+=obj.offsetLeft;curtop+=obj.offsetTop}while(obj=obj.offsetParent)}var A=(!window.opera)?parseInt(this.getStyle("border-width")||this.style.border)||0:0;return[C+A,curtop+A+this.offsetHeight]}" noselect="function(){bkLib.noSelect(this);return this}" parenttag="function(A){var B=this;do{if(B&&B.nodeName&&B.nodeName.toUpperCase()==A){return B}B=B.parentNode}while(B);return false}" hasclass="function(A){return this.className.match(new RegExp("(\\s|^)nicEdit-"+A+"(\\s|$)"))}" addclass="function(A){if(!this.hasClass(A)){this.className+=" nicEdit-"+A}return this}" removeclass="function(A){if(this.hasClass(A)){this.className=this.className.replace(new RegExp("(\\s|^)nicEdit-"+A+"(\\s|$)")," ")}return this}" setstyle="function(A){var B=this.style;for(var C in A){switch(C){case"float":B.cssFloat=B.styleFloat=A[C];break;case"opacity":B.opacity=A[C];B.filter="alpha(opacity="+Math.round(A[C]*100)+")";break;case"className":this.className=A[C];break;default:B[C]=A[C]}}return this}" getstyle="function(A,C){var B=(!C)?document.defaultView:C;if(this.nodeType==1){return(B&&B.getComputedStyle)?B.getComputedStyle(this,null).getPropertyValue(A):this.currentStyle[bkLib.camelize(A)]}}" remove="function(){this.parentNode.removeChild(this);return this}" setattributes="function(A){for(var B in A){this[B]=A[B]}return this}">1 Kon. 18 : 22<br /></p>

Het zwerven, het afdwalen van de levende God, zit ons in het bloed. De HEERE heeft eens bij monde van Jeremia Zijn bondsvolk aangeklaagd: „Zij hebben zo liefgehad te zwerven, zij hebben hun voeten niet bedwongen; daarom heeft de HEERE geen welgevallen aan hen, nu zal Hij hunner ongerechtigheden gedenken, en hun zonden bezoeken". Verbondsbrekers riepen de verbondswraak op en God bezocht het volk door een ongekende droogte. (Jer. 14).

De droogte is in de Bijbel bij herhaling een middel van God om afdwalende wegzwervende schapen terug te roepen. Na drie en een half jaar droogte volgde Achab, de beroerder van Israël, het bevel van de Godsgezant Elia op door het gehele volk Israël, de profeten van Baäl, de profeten die van de tafel van Izebel aten, naar de Karmel te roepen. Daar moest het Godsgericht plaatsgrijpen, genadegericht door recht heen.

Op de verdorde hoogte van Karmel, prediking op zichzelf al van de verschrikking van Gods oordelen ... de Karmel, eens zo vruchtbaar en rijk beplant. Daar, waar het altaar van de HEERE was verbroken, daar moest plaatsgrijpen een massale openluchtsamenkomst in een gloeiend hete atmosfeer te midden van een land dat dor en mat van droogte brandt.

Hoevelen van de duizenden waren bezet met de gevolgen van de droogte en hoe weinigen met de oorzaak? De profeet namens God draaide er niet om heen, hinkte niet op twee gedachten. Recht op de man af, in de afgestompte gewetens: „Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na!". Ziet u hem naderen met het tweesnijdend zwaard van Gods Woord? Het snijdt er bij u en mij in: „Hoe lang hinkt gij op twee gedachten?"

Verwondert het u niet, dat God met zulke dwaze mensen nog bezig blijft? Elia naderde tot het ganse volk, dat in de jaren van droogte niet de oorzaak bij zichzelf zocht. Elia naderde tot een schare van mensen, die voor alles zich bezighielden met de sociale vraagstukken. Welk een verbittering en ontevredenheid. De welvaart werd verleden tijd. De gewassen bloeiden niet meer. De weiden waren niet groen, maar grauw. De bomen vonden geen water, de dieren werden geslacht bij gebrek aan voedsel de dagelijkse omstandigheden hielden hoofden en harten zo bezet dat het sociale vraagstuk, het regenvraagstuk ging voor het vraagstuk van de levende God.

Nochtans „Toen naderde Elia". In Elia nadert God Zelf. En dat naderen is gekocht door de Beloofde, Die Zijn bloed gestort heeft. Vanuit het volk geen naderen. God is de Eerste en zal de Laatste zijn tot genezing. Alle beloften van God zijn ja en amen in Zijn lieve Zoon. De Vader verlustigt zich in Zijn Zoon. De Geest verheugt zich in de Zaligmaker. Het is alles vanwege Hem, Die is gaan staan middenin de oordelen van God. Het is vanwege Hem, Die de ongerechtigheden op Zich liet komen. Die tot zonde gemaakt is, gevloekt op de heuvel Golgotha opdat er gezegend kan worden op de heuvel Karmel.

Jezus Christus heeft de dorheid en de droogte getorst tot het bittere einde. Hij heeft de hitte van de toorn aan den lijve ondervonden. Zo is Hij gegaan de Middelaarsweg, zonder te hinken op twee gedachten. Het was Zijn leven de wil van Zijn Vader te doen. Vanwege Zijn komen is er hier een naderen. „Hoe lang hinkt gij op twee gedachten?" Hoe lang mank aan beide zijden? Doorslaan naar links en doorslaan naar rechts. God wat en de wereld wat. God wat en Baai wat. Hoe lang dé Elohim, de Ik zal zijn die Ik zijn zal, de soevereine God vol majesteit, de God van het verbond die verkiest, hoe lang déze God onteren door de Baal, het ijdele, het niets, na te lopen?

Hoe lang tweeslachtig, dubbelhartig, zonder te kiezen? Weet toch, o volk Wie niet met Mij is, is tegen Mij". Wat is het antwoord? Zal het zijn als in de dagen-van Jozua „Het zij verre van ons, dat wij de HEERE verlaten zouden, om andere goden te dienen"? Dat zou een leugen zijn. Hoe heerlijk als dat bij vernieuwing waarheid wordt. Het antwoord is: niet één woord. Stilte, doodse stilte. Is bij velen de mond gestopt door deze kernvraag? Is er angst voor de vele profeten van Baël? Is er een toestemmen dat dit de kernvraag is ... wie zwijgt stemt toe? Voor alles is het volk gezonken dieper dan het dier „een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib van zijn heer; maar Israël heeft geen kennis" „Hoe lang nog hinken....?" Het antwoord: „geen woord — met andere woorden — we breken er nu nog niet mee, we gaan er nog mee door. Smartelijk voor Elia, schandelijk voor het volk, maar vóór alles smadelijk voor de HEERE. Wanneer Elia dan straks verder gaat, dan is het volk nog niet verteerd omdat de meerdere Elia verteerd is.

Doodse stilte. De goddelozen zwijgen in duisternis, als in een graf. Als doden... zo is het volk, maar zie de Geest blaast leven in dorre doodsbeenderen. De stilte is een werktuig in de kracht van de Heilige Geest. De stilte kan verharden, maar ook gewetens openbreken, harten breken. Lees eens Psalm 32:2 en 3 en Ps. 62:4 in de berijming.... gaat er niet iets leven in ons hart?

Hoe leren we in die weg dat vóór al mijn vraagstukken, het het eerst gaat om het vraagstuk van de levende God .... óf dé Elohim óf het ijdele (de Baäl) de Heere vraagt ons hart helemaal voor Hem. Vóór de roep om regen klinkt de roep om bekering tot eer van Israels God Die krachten geeft, van wie het zwervende volk zijn sterkte heeft. In die weg een zwerver om eens eeuwig te erven.

Oude-Tonge     ds. C. van Sliedregt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

HINKEN OP TWEE GEDACHTEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken