Bekijk het origineel

Vrijgemaakte Kerk van Maassluis buitenverband

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrijgemaakte Kerk van Maassluis buitenverband

3 minuten leestijd

De Geref. Kerken Vrijgemaakt in classicaal en synodaal verband en de plaatselijke kerk van Maassluis — met als predikant ds. H. van Tongeren — verkeren al jaren in een conflictsituatie. De kerk van Maassluis heeft nu gebroken met het kerkverband, omdat zij niet meer geduld werd. Zij zocht aansluiting bij de buitenverbandse kerken. De kerkeraad van Maassluis gaf de volgende verklaring uit. <br />

„De Gereformeerde Kerk van Maassluis is de kerkelijke weg tot het einde toe gegaan. Van afwijking van de belijdenis zijn wij nimmer beschuldigd. Van independent handelen wilden wij niet weten; daarom hebben we ons geconformeerd.

Toch bleek dit niet voldoende te zijn om onze wettige plaats in het kerkverband weer te mogen innemen. De generale synode Kampen-1975 heeft, de uitstoting van onze gemeente in bescherming nemend, ons verwezen naar degenen die bij ons hadden weggeroepen en die van ons eisten te erkennen „dat Christus in de huidige situatie" bij ons „de kerk niet meer vergadert". Hierbij aansluitend eiste de classis van ons de erkenning dat wij „de kerk des Heren te Maassluis hebben gescheurd". De generale synode acht onze instemming hiermee noodzakelijk.

Door deze eisen te aanvaarden zouden wij als gemeente smaad werpen op het vergaderend werk van Christus en de wettigheid van ons kerk-zijn naar art. 29 NGB, verloochenen.

Daarom hebben wij ons in „Laatste Appel" (26 jan. 1976) op de zusterkerken beroepen om ons te blijven beschouwen als een deel van Christus' Lichaam, zodat het vaak uitgesproken „Broeders en Zusters" de inhoud krijgt en behoudt die deze woorden behoren te hebben.

Tot onze grote teleurstelling heeft geen enkele kerkeraad gehoor gegeven aan ons verzoek de band met ons niet te verbreken.

Dit tekent de trieste gevolgen van het wegroepings-kerkrecht in de zusterkerken. Het feit dat wij buiten het verband zijn gestoten aanvaarden wij met droefheid. Hoe had daarvan bemoediging kunnen uitgaan voor de velen in ons land, die treuren over de scheur tussen broeders en zusters, die bijeen behoren.

Wij hebben erkend en erkennen, dat ook onzerzijds de strijd gevoerd is met veel zwakheid en gebrek. Bij dit einde van de weg willen wij betuigen, dat er bij ons geen bitterheid is.

Daar wij de gemeenschap der heiligen belijden, hebben wij het besluit genomen aansluiting te zoeken bij de Gereformeerde Kerken („buiten verband").

Het is onze bede dat de tijd spoedig moge komen, dat het kwade, dat plaatselijk en landelijk scheiding maakte, worde weggedaan en dat broeders en zusters van hetzelfde Huis, in gehoorzaamheid (Joh. 17:20-23) elkander weervinden in de Here". Aldus de verklaring van de kerkeraad van ds. Van Tongeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Vrijgemaakte Kerk van Maassluis buitenverband

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken