Bekijk het origineel

Vleesmarkt momenteel grootste probleem

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vleesmarkt momenteel grootste probleem

Droogte en hitte geven veel zorgen

7 minuten leestijd

In land- en tulnbouwkrlngen heerst ernstige bezorgdheid over de huidige hitte en droogte. Op dit moment lijkt het meest te klemmen de vrees dat de vleesmarkt Ineenstort. De moeilijke voedselpositie zorgt voor een grotere uitstoot van dieren dan normaal. Er is echter weinig kooplust. Onder de boeren zijn momenteel geen kopers te vinden, terwijl de consumentenmarkt momenteel niet best Is. Het warme weer animeert het vleesverbruik zeker niet. <br />

Drs. P. Bukman, de voorzitter van de CBTB, die momenteel ook het voorzitterschap van het Landbouwschap bekleedt, zegt dat het schap daarom bepaalde maatregelen aan de regering wil voorstellen om de vleesmarkt te beschermen. Men denkt daarbij aan een interventieregeling voor tweede soort vee. Dat wil zeggen, dat een bepaalde minimumprijs wordt gegarandeerd aan de veehouders. Tegen die prijs kan het vlees dan ten allen tijde worden ingeleverd. Voor het eerste soort vee wil men vragen om een aanhoudpremie. Daarmede zouden dan kosten kunnen worden bestreden van extra bijvoedering.

Verder hoopt men ook op zoveel mogelijk medewerking van BB en militairen om de boeren te helpen bij de watervoorziening. In hoeverre dat zal lukken is wel een open vraag. Een delegatie van het Landbouwschap was dinsdag op bezoek in Brabant, één van de ergst getroffen gebieden. Hier is hulp, zo die al aanwezig is, al erg moeilijk geworden.

Riviertjes als de Dommel en de Aa hebben al zo'n lage waterstand bereikt, dat men het gebruik van beregeningsinstallaties moest verbieden. „Om directe financiële hulp zullen we nu nog niet vragen", zegt de heer Bukman, „dat gaat meer in het najaar nijpen. De veehouders krijgen nu nog iedere veertien dagen hun melkgeld, terwijl de akkerbouwers in deze periode nooit geen inkomsten hebben. Als hitte en droogte evenwel aanhouden willen we zeker spreken over de financiële consequenties".

Overschotten

Een aparte zaak noemt de heer Bukman de medefinanciering door de boeren van de melkoverschotten. Dat kan men nu wel vergeten. Het hele zuivelbeleid komt nu in een ander daglicht te staan. Door de uitstoot van de koeien, die vooral in Frankrijk nogal grote vormen schijnt aan te nemen zal de druk op de zuivelmarkt, misschien wel voor enkele jaren, zeker verminderen.

Bij het Produktschap voor Zuivel is men het er mee eens, dat er ook een positieve kant aan de huidige hitte zit. Ook daar noemt men de uitstoot van vee, maar ook de lagere produktie, die momenteel wordt gesignaleerd. Daarnaast is de consumptie van melkprodukten nu erg goed. Vooral karnemelk is een veelgevraagd artikel.

Akkerbouw

„Iedere dag dat hitte en droogte langer duren, maakt de situatie moeilijker", zegt de heer Hijman van het Hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten. Op de kleigronden lijkt het tot nog toe meegevallen, maar op de zandgronden moet men nu al rekening houden met lagere opbrengsten. De EEG-oogst aan granen zal zeker wel minder zijn dan verwacht. Vooral in Noord-Frankrijk kampt men met grote problemen. Voor de consument zal dit weinig gevolgen hebben. De meeste granen voor menselijke en dierlijke consumptie worden uit Amerika geïmporteerd. Voor de boeren is het natuurlijk een grote strop.

De aardappelen geven een ongeveer gelijksoortig beeld. Op de zandgronden zijnde problemen al groot, op de kleigronden ziet het gewas er nog zeer redelijk uit. Maar het kan niet zo lang meer duren. Aanvankelijk werd een veel grotere oogst aan aardappelen verwacht dan vorig jaar. De hoge prijzen van vorig jaar zorgden er voor, dat het areaal uitgepote aardappelen heel wat groter is dan een jaar geleden. Ook bij particulieren in de volkstuintjes ziet men overal aardappelen staan. Het weer zal echter wel erg snel moeten veranderen om van een redelijke oogst verzekerd te zijn.

Voor eigen behoefte zou Nederland altijd wel genoeg hebben, maar we zijn een groot aardappel-exporterend land. We kunnen dus onze klanten, die sedert jaar en dag Nederlandse aardappelen afnemen ook niet in de kou laten staan. Wat de EEG-landen betreft is dat praktisch onmogelijk, omdat binnen dit gebied een vrij verkeer van goederen verplicht is. Wat dat voor gevolgen heeft hebben we dit seizoen kunnen bemerken, toen onze oogst nog wel redelijk was, maar elders in de Gemeenschap mislukte. De prijzen stegen tot ongekende hoogte. Zal het dit jaar ook weer zo gaan? De heer Hijman durft hier geen definitief antwoord op te geven. „Er kan in de komende tijd nog heel wat gebeuren, waardoor de situatie ten goede keert. Maar als de toestand zo blijft worden de vooruitzichten wel elke dag moeilijker".

Tuinbouw

In het Westland, de „tuin van Europa" Is door de droogte een kritieke situatie ontstaan. In de Rijn is de waterstand laag door de grote verdamping en het uitblijven van regen. Daardoor voert de Rijn te weinig zoet water aan om het zoute zeewater, dat de Nieuwe Waterweg binnenkomt, tegen te houden. Gevolg: een ernstige verzilting van het Rijnmondgebied, wat vooral voor het Westlandse kassengebied ernstige gevolgen heeft, Uiteraard wordt onder het glas momenteel erg veel water gebruikt. Het hoge zoutgehalte in Delflands boezemwater zorgt er echter voor dat de opbrengst van de produkten lager en de kwaliteit minder is.

Zorgelijk

Al met al kunnen we momenteel zonder overdrijving zeggen, dat de situatie in land- en tuinbouw naar sector verschilt, maar globaal zeker zorgelijk is. De mens met zijn hoge technische kennis is uiteindelijk niet tegen de natuur opgewassen. God regeert, dat blijkt ook nu weer heel duidelijk. Van Hem moeten we het alles verwachten.

Koning Salomo bidt bij de ingebruikneming van de tempel te Jeruzalem, „Als de hemel gesloten zal zijn dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; en in deze plaats bidden en Uw naam belijden, en van hunne zonden zich bekeren zullen, als Gij hen geplaagd zult hebben. Hoor Gij dan in de hemelen, vergeef de zonden van Uw knechten en van Uw volk Israël, als Gij hun zult geleerd hebben de goede weg in dewelke zij wandelen zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Vleesmarkt momenteel grootste probleem

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken