Bekijk het origineel

Ziekenbuisbouw vorig jaar onder plafond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ziekenbuisbouw vorig jaar onder plafond

4 minuten leestijd

UTRECHT — De bouwproduktie in de intramurale gezondheidszorg (ziekenhuizen e.d.) is in 1975 onder het voor dat jaar vastgestelde bouwplafond van ƒ500 miljoen gebleven.

Die produktie bedroeg voor ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, verpleeghuizen, zwakzinnigeninrichtingen enz. in de eerste drie kwartalen ruim ƒ 333,7 miljoen, tegen bijna ƒ 371 miljoen in de overeenkomstige periode van 1974. Dit blijkt uit een nota bouwactiviteiten in de intramurale gezondheidszorg van staatssecretaris Hendriks en uit een verslag van de besprekingen die hij daarover heeft gevoerd met de vaste kamercommissie voor de Volksgezondheid.

Koerswijziging

Het plafond van ƒ500 miljoen heeft overigens betrekking op de "naakte" bouwprijs. In feite bedragen de investeringen het dubbele. Staatssecretaris Hendriks meent, dat vooral voor ziekenhuizen misschien een radicale koerswijziging nodig is. Hij is er niet van overtuigd, dat „alles zo mooi en zo nieuw" moet worden en hij vraagt zich af, of sommige ziekenhuizen niet evengoed geholpen zouden zijn als ze een tiende van het bedrag, dat voor nieuwbouw nodig is, zouden besteden aan een aanpassing van de bestaande gebouwen. Hij is in ieder geval van plan, de komende jaren de voorkeur te geven aan renovatie boven de volledige vervanging van inrichtingen. De bouwproduktie in de ziekenhuissector zal dit jaar waarschijnlijk ongeveer ƒ400 miljoen bedragen. Via verleende vergunningen ligt voor 1977 al ƒ 300 miljoen vast. Handhaving van het huidige bouwplafond met indexering daarvan (aanpassing aan de geldontwaarding) zal volgens de staatssecretaris leiden tot een stijging van de premie voor de sociale verzekeringen met 0,1 procent per jaar (cumulatief). Hij vindt dat, ook met het oog op andere beleidsdoeleinden, een „hoge prijs".

Plannen

De staatssecretaris stimuleert in beperkte mate het indienen van plannen voor psychiatrische ziekenhuizen. Hij heeft de inspectie opgedragen, contact op te nemen met alle inrichtingen in die sector en hen aan te moedigen tot het indienen van plannen. Maar dat heeft nog niet veel effect gehad. Omdat het bouwplafond van ƒ 500 miljoen nog voldoende mogelijkheden bood, zijn er tot nu toe bij het verlenen van vergunningen nog geen prioriteiten gesteld. In de komende jaren zal dat echter wel nodig zijn en daarbij zullen dan de provincies worden ingeschakeld. Het stellen van prioriteiten is overigens niet gemakkelijk, aangezien bijna alle aanvragen worden voorzien van de kwalificatie ,,zeer urgent". Tijdens het overleg met de Kamercommissie werd ook vastgesteld, dat het dringend noodzakelijk is dat de staatssecretaris de wettelijke bevoegdheid krijgt om ziekenhuizen te sluiten. Aanleiding tot deze uitspraak was onder meer, de „overbedding" in Den Haag en het ontbreken van een ziekenhuis in Zoetermeer. Besprekingen met enkele Haagse ziekenhuizen over een verplaatsing naar Zoetermeer hebben nog geen enkel resultaat gehad. De bereidheid tot medewerking is volgens de staatssecretaris in Den Haag zeer klein. Al acht jaar geleden is de Haagse ziekenhuizen om een saneringsplan gevraagd, maar dat plan is er nog steeds niet. Enkele Kamerleden willen een krachtig beleid. "Er wordt niets besloten en de bevolking van Zoetermeer dreigt de dupe te worden. Het zou goed zijn wanneer de staatssecretaris nu eens duidelijk zou zeggen, dat Den Haag 300 bedden minder moet krijgen, hoe dan ook", aldus een AR-commissielid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Ziekenbuisbouw vorig jaar onder plafond

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken