Bekijk het origineel

Keuze tussen gewijzigde bestaande of geheel nieuwe belijdenis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Keuze tussen gewijzigde bestaande of geheel nieuwe belijdenis

GEZAMENLIJKE GEREF. EN HERV. SYNODE

5 minuten leestijd

Moet er een nieuwe belijdenis komen die het bestaande belijden gaat vervangen, ja of neen? Voor deze vraag — duidelijker kan het niet — staat de gezamenlijke vergadering van de Hervormde en Gereformeerde synoden die men voor vrijdag 17 en zaterdag 18 september in de Utrechtse Marcuskerk heeft belegd.<br />

Voor de drie werkgroepen die voor deze bijeenkomst elk een rapport op tafel gelegd hebben — één over kerkordelijke zaken, één over de oecumene op plaatselijk niveau en een over het belijden — heeft laatstgenoemd rapport ongetwijfeld verstrekkende consequenties. Er worden enkele nieuwe formuleringen van belijden gegeven. De werkgroep bestaat uit dr. H. W. de Knijff, dr. H. B. Weijland, ds. J. C. Baumfalk, prof. dr. A. Geense, ds. L. Kievit, drs. S. .Meijers, de heer B. Roolvink en dr. B. Wentsel.

Welke functie?

De opdracht „te komen tot een voorstel met betrekking tot de gemeenschappelijke formulering van de kernen van belijden in deze tijd", gegeven door de beide synoden als uitvloeisel van de vorige - gezamenlijke bijeenkomst, is kennelijk niet voldoende zorgvuldig geformuleerd. Immers, over de functie van het nieuw te formuleren belijden bestond in de werkgroep geen eenstemmigheid; vandaar dat er dan ook drie mogelijkheden, drie modellen geformuleerd zijn.

De gezamenlijke synodevergadering heeft overigens in de kerkorde geen wortels. Besluiten kunnen dan ook niet genomen worden die in beide kerken definitief van kracht zijn. Zij moeten allereerst door de afzonderlijke synoden geratificeerd worden.

De werkgroep belijden heeft als centrale principiële vraag gesteld of het samen te stellen stuk — een proeve van een nieuw belijden — moet dienen als een op de moderne vragen inspelende aanvulling van het bestaande belijden óf als een actualisering van de bestaande belijdenisgeschriften.

Het eerste van de drie modellen — dat uiteindelijk als voorstel aan de vergadering wordt aangeboden probeert het bestaande belijden op een aantal punten, opgesteld naar noodzaak en actualiteit, aan te vullen of toe te spitsen. Het zou als consensus voor de beide kerken kunnen dienen, aldus de werkgroep, maar ook voor de prediking benut kunnen worden.

Eén Naam?

Ter illustratie geven wij enkele passages uit het ter overweging aangeboden model. Gevraagd wordt: „In onze tijd worden vele wegen van vrijheid aangeboden; bevrijding uit afhankelijke posities, üit traditionele maatschappelijke en geestelijke bindingen tot een veelheid van mogelijkheden en standpunten. Is het wel mogelijk en nodig in die vrijheid te kiezen en één Naam te belijden"? Dan wordt geantwoord: „Wij belijden juist ten overstaan van deze veelheid die éne Naam van Jezus Christus in een nieuwe eenheid en een nieuwe eenvoud. In het koor van de vele stemmen die ons leven willen beheersen, herkennen wij Zijn stem als de stem van do goede Herder die niets anders van en voor ons wil dan ons heil. Wij kiezen voor Hem, omdat Hij voor ons gekozen heeft en ons liefheeft. Wij belijden om houvast te hebben en houvast te geven in leven en sterven".

Vervolgens wordt gevraagd: „Wat is dan dat houvast in leven en sterven?" Geantwoord wordt: „Dat wij met lichaam en ziel niet van onszelf, maar het eigendom van onze bevrijder Jezus Christus zijn. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven en ons zo bevrijd uit onze schuld en uit alle machten die ons willen binden en ons leven voor hun doelen willen gebruiken. Als onze verlosser waakt Hij met zoveel zorg over ons, dat wij niet uit Zijn hand kunnen vallen en weten, dat alle dingen in ons leven en in de geschiedenis van de wereld tot ons heil en tot de komst van het Rijk medewerken. Daarom willen wij in Zijn gemeenschap leven en zo vruchtbaar zijn in deze wereld".

Een ander facet „Wij geloven dat het werk van de Heilige Geest zo rijk is dat Hij ook op vele andere plaatsen en in andere vormen dan de onze de kerk vergadert..."

In de twee andere modellen wordt — in het tweede — de stof van de drie formulieren van enigheid opgevangen, verwerkt en toegespitst op deze tijd en — het derde model — een dialogische aanpak gegeven. In een „zondag 1a" wordt uiteengezet dat wat de kerk in vroeger eeuwen beleed niet als verouderd of als achterhaald moet worden beschouwd dat het blijvende waarde heeft, maar dat dit een — door het stempel van hun tijd — eigensoortige waarde is.

Een facet hiervan — uit het tweede model — is gegeven met de tweede vraag en antwoord van zondag 2 van de Catechismus. Gevraagd wordt: ,,Wat is nodig om dit houvast en deze troost te kennen"? En dan is het antwoord: „Het geloof of de vertrouwensvolle overgave aan God en Zijn geloften. Vanuit dit geloof leren we verstaan hoe diepgrijpend onze schuld, onmacht en ellende is, hoe groot Gods verlossende liefde in Christus is en hoe dankbaar wij voor deze verlossing mogen en moeten zijn".

Katholiek

Een ander voorbeeld: De katholiciteit van de kerk betekent voortaan dat „allen door het geloof deelhebben aan de volheid van de waarheid en er geen discriminatie mag heersen tussen volken, rassen, standen of sexen".

Uit het dialogische model — het derde dus — nog een voorbeeld. Gevraagd wordt: „Heeft de kerk een politieke taak"? Het antwoord luidt: „Christus is Heer en Hij is dat op alle terreinen van het leven. Dat wil zeggen, dat de kerk dient te zoeken naar het Woord van God op politiek en maatschappelijk terrein en dat zij overheid en samenleving op dat woord moet wijzen. Zij zal zich met geen enkele wereldlijke structuur mogen identificeren en toch in principe geen enkele daarvan aan zichzelf mogen overlaten. Evenzeer geldt voor de individuele christen, dat hij tot burgerlijke, maatschappelijke en politieke dienst aan God is geroepen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Keuze tussen gewijzigde bestaande of geheel nieuwe belijdenis

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken