Bekijk het origineel

Vraag en antwoord over voorontwerp-streekplan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vraag en antwoord over voorontwerp-streekplan

Inspraakprocedure bij De Meerenlanden

4 minuten leestijd

HAARLEM — In een onlangs verschenen nota van de provincie Noord-Holland wordt ingegaan op de problemen van het voorontwerp-streekplan Meerenlanden. Bij de inspraakprocedure van het streekplan zijn door verschillende instanties bezwaren geopperd tegen het plan. In de nota wordt er door Gedeputeerde Staten ingegaan op de problematiek en geeft GS een antwoord op de diverse vragen. Nieuw hierbij is dat GS de reacties op het voorontwerj? hebben beantwoord al voor er een definitief ontwerp is.

Eén van de knellendste vragen bij de inspraakprocedure ging over een verdere uitbreiding van Schiphol. In het eindrapport van de inspraakprocedure werden de volgende zaken aan de orde gesteld: Het gebied van de Meerenlanden is een onder planologische druk staand agrarisch gebied, een uitbreiding van Schiphol zal met zich meebrengen dat de bevolking gaat toenemen, hierdoor gaat het landschappelijk karakter van het gebied hard achteruit. GS antwoordde hierop met de stelling dat het streekplan juist een ongebreidelde groei van De Meerenlanden wil tegengaan. Zij stelt duidelijk dat De Meerenlanden deel zullen blijven uitmaken van het „Groene Hart" en zo haar agrarisch karakter kan behouden.

Hinder

Het lag in de bedoeling om in het streekplan op te nemen uitbreiding van Schiphol met een vijfde en zesde startbaan. Bij het inspraakrapport werd duidelijk dat dit in het geheel niet gewenst is. Het belangrijkste bezwaar is de verdere geluidsoverlast. Zo zullen de bewoners in de omgeving van Zwanenburg-Halfweg, Amstelveen, Buitenveldert, Aalsmeer, Lijnden, Amsterdam-West en Rijssenhout grote hinder hebben van de komende en gaande vliegtuigen. Volgens GS zal er veel tegen gedaan kunnen worden door een verbeterde geluidsisolatie in de betrokken woningen. Een uitbreiding van de luchthaven is volgens GS noodzakelijk in verband met de werkgelegenheid. Volgens hen zal ook de intensiteit van het luchtverkeer bij de startbanen erg meevallen, vooral omdat men over meer startbanen de beschikking heeft. Ook de gewestvorming in De Meerenlanden heeft veel kritiek te verduren gehad. Volgens het rapport heeft het geen zin om gewestvorming toe te passen in De Meerenlanden, omdat het gebied groot genoeg is voor de grootschalige voorzieningen, zoals een streekziekenhuis en sociaal-culturele voorzieningen. GS meenden dat een gewestvorming noodzakelijk was voor een beter bestuurlijk niveau. De taken binnen het gewest kunnen veel beter worden geregeld dan wanneer er losvaste afspraken gemaakt worden tussen de verschillende gemeenten.

Woningbouw

Men wil in de inspraaknota een uitbreiding van de werkgelegenheid ten behoeve van mensen buiten de regio voorkomen. Deze maatregel zal ook het woningbestand ten goede komen omdat er dan minder woningen nodig zijn en verdere uitbreiding van haar diensten. Woningbouwprojecten moeten alleen op beperkte schaal worden uitgevoerd ten behoeve van de natuurlijke groei. Om het „Groene Hart" werkelijk open te houden moet er een beperking van de groei komen voor Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp en Nieuw Vennep. De plaatsen Badhoevedorp, Vijfhuizen, Zwaneburg en Rijssenhout daarentegen zullen wel worden uitgebreid in verband met de daar bestaande vervoersmogelijkheden. Verder moet er bij nieuwbouw rekening worden gehouden met de sociale woningbouw, dit ten koste van de koopen huurwoningen.

In hun antwoord zeggen GS dat het gewenst is dat er een verdere uitbreiding van de werkgelegenheid in het betrokken gebied komt. Hiervoor is een integratie van het wonen en werken noodzakelijk. Zij is het er wel mee eens dat de overheid een uitbreiding van haar diensten moet tegengaan. Zij meent ook dat de overheid al bezig is met een bouwbeleid, afgestemd op de natuurlijke groei in de gemeenten.

Wat betreft milieu en recreatie werd gesteld dat de overheid te weinig doet om de milieu-aantasting te voorkomen en te beperken. Veelal wordt de weg van de minste weerstand gekozen en het milieu op onverantwoorde wijze aangetast. De dagrecreatie in De Meerenlanden moet worden gestimuleerd en er moeten landschapsparken aangelegd worden. De algemene opinie is dat de watersport binnen het gebied aan banden moet worden gelegd. GS was het hier in principe mee eens, al vonden zij dat er van overheidswege genoeg aandacht aan de milieuproblematiek wordt geschonken.

Discussie

Al deze vragen, opmerkingen, wensen en de beantwoording daarvan zullen worden ingebouwd bij het ontwerpstreekplan De Meerenlanden. Verwacht wordt, dat hierop nog wel enige tijd kan worden gewacht. Ook dan is de zaak nog niet rond, want ook het streekplan zal nog een langdurige discussie met zich meebrengen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Vraag en antwoord over voorontwerp-streekplan

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken