Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Socialist om der zonde wil"

Van den Doel eens met Buskes

3 minuten leestijd

<br />In Nijmegen is een interconfessionele werkgroep „Evangelie en maatschappelijke vraagstukken" actief geweest. Deze twee jaar geleden door ds. G. L. Goedhart, gereformeerd predikant, tot stand gebrachte groep heeft haar werk inmiddels beëindigd. Over de bevindingen schrijft prof. dr. J. van den Doel, in een bijdrage in het regionale „Hervormd Weekblad" voor Nijmegen e.o., onder meer:

De beraadslagingen van de werkgroep hebben als voornaamste conclusies opgeleverd dat het welzijn van de mensen is gebaat bij een verlaging van de particuliere materiële welstand teneinde voortijdige uitputting van de energiebronnen te voorkomen en het milieu te beschermen.

Er dient gestreefd te worden naar een zo gelijk mogelijk welzijn voor alle mensen, hetgeen betekent dat inkomensverschillen in beginsel alleen aanvaardbaar zijn als compensatie voor verschillen in arbeidsinspanning en arbeidsoffer.

De conclusies kunnen op de Bijbel worden gefundeerd, zegt men. Bescherming van het milieu en van de grondstoffenvoorraad is noodzakelijk om de door God aan de mensen gegeven opdracht rentmeester te zijn over de aarde te kunnen uitvoeren. In een gelijk welzijn wordt tot uitdrukking gebracht dat de mensen gelijk zijn voor God in de schepping, in de zonde en in de genade. De vraag resteert hoe doelstellingen moeten worden gerealiseerd. Met name is van belang: wat is de rol van individuele personen en wat is die van de overheid. Aan dit thema was de laatste bijeenkomst gewijd.

Met betrekking tot matiging verkeert de maatschappij in een dilemma, dat sterk lijkt op het „dilemma van de gevangene". De burgers streven bijna allemaal hun eigenbelang na. Dat eigenbelang heeft echter twee dimensies, namelijk het gemeenschappelijk belang bij matiging in de individuele welstand en het individuele belang er verhoudingsgewijs zo goed mogelijk af te komen.

Naastenliefde

De kerken zullen prediken dat men moet ophouden naar zijn eigenbelang te streven en dat „naastenliefde" veel beter is. Hoewel wij het inhoudelijk met die prediking eens zijn, moeten we tevens erkennen dat het effect daarvan gering zal zijn, aldus Van den Doel.

In feite komt ons betoog erop neer, dat over de matiging niet door afzonderlijke individuen kan worden beslist en dat derhalve de particuliere sector van onze economie altijd verkeerde beslissingen zal opleveren. De beslissingen moeten door een groep worden genomen, d.w.z. naar de publieke sector worden overgebracht. Het zijn dan geen individuele beslissingen, maar politieke beslissingen geworden. In concreto moet over de lonen en salarissen niet worden onderhandeld tussen werkgevers en werknemers, maar moet over die zaak óf in het parlement óf bij referendum worden beslist. Hetzelfde geldt voor beslissingen over investeringen en produktie. Die kunnen best door particuliere bedrijven worden genomen maar in een grondstoffen- en milieukader waarover de publieke sector het laatste woord heeft.

Voor de kerken is de taak weggelegd om de politieke meningsvorming te begeleiden en te sturen in de richting van het evangelisch welzijnsoptimum. In het bijzonder moet de kerk het besef kweken dat, zolang de mensen hun eigen belang nastreven, individuele beslissingen verkeerd zullen uitpakken en dat wij, zoals ds. Buskes het eens zei, ,,socialist moeten zijn om der zonde wil", aldus Van den Doel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken