Bekijk het origineel

Nieuwbouwactiviteiten in Alphen aan den Rijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwbouwactiviteiten in Alphen aan den Rijn

4 minuten leestijd

Alphen aan den Rijn gaat steeds verder met de bouw van woningen. De voltooiing van de nieuwbouwwijk Ridderveld I met ruim 20.000 bewoners is in zicht en reeds is in Ridderveld II de eerste spade in de grond gestoken, hetgeen inhoudt dat er nog deze zomer druk gebouwd gaat worden in Ridderveld II. <br />

Om een indruk te krijgen van de groei van Alphen moet men weten dat het inwonertal van Alphen aan den Rijn in 1945 nagenoeg gelijk was aan dat van Ridderveld I, terwijl Alphen thans bijna 50.000 inwoners telt.

Voor de eerste uitvoering van de nieuwbouw in Ridderveld n is het oostelijk gedeelte daarvan gekozen dat ligt tussen de Dijksloot en de Ridderbuurt. In dit zogenaamde Lob-A-gebied, dat als een geheel kan worden beschouwd, zullen rond 900 woningen worden gebouwd. Verder wordt dit gebied begrensd door de te verlengen Pres. Kennedylaan. Er is bovendien een buurtverbinding met Ridderveld I ontworpen en met het oog op de toekomstige busverbindingen tussen Ridderveld I en II is gekozen voor een verlenging van de Veldbloemweg.

De oost-west lopende hoofdontsluitingsweg zal in de toekomst doorgetrokken worden over de Dijksloot naar het Recreatiegebied Zegersloot, terwijl de in noord-westelijke richting lopende singel als buurtverbindingsweg wordt doorgetrokken naar het volgende te ontwikkelen gebied...

Woonsfeer

Voor Lob A is een programma opgesteld waarbij het totale gebied is verdeeld in 5 deelgebieden, die elk een bepaalde woonsfeer zullen krijgen. Deze gebieden zijn weer onderverdeeld in subdeelgebieden om de soort woningen aan te kunnen geven. Globaal kan worden gezegd dat in de zuid-oost hoek vrije sector-woningen zullen worden gebouwd, terwijl in het middengebied premiewoningen zullen worden gebouwd, en in het westelijke deel woningwetwoningen zullen komen. In totaal zullen er 362 woningen verrijzen in de woningwetsector, verdeeld in 249 mi eengezinswoningen; 110 zgn. gestapelde woningen en 3 mindervalidenwoningen. In de premie-verkoopsector zijn 454 woningen gepland, waarvan 379 eengezinswoningen en 75 gestapelde woningen. In de vrije sector zullen 80 woningen gebouwd worden, terwijl er 5 praktijkruimten bij eindwoningen gesitueerd zijn. De bebouwing is dusdanig gesitueerd dat er duidelijk onderscheid is tussen openbaar en privé-gebied. Dit heeft geleid tot gesloten bouwblokken, waarbij de tuinen welke aan openbaar gebied grenzen, door gemetselde muren van 1.80 meter hoogte daarvan gescheiden zijn.

Voorzieningen

Aan het centraal gelegen plein zijn 900 m2 voorzieningen geprojecteerd, gemengd met woonbestemming. Aan de aan te leggen singel, welke nodig is voor de waterhuishouding van dit gebied, komt een combinatieschool voor basisen kleuteronderwijs, terwijl bij de doorgetrokken Pres. Kennedy laan een terrein is gereserveerd voor het overdekte zwembad.

Om versnippering van openbaar groen te voorkomen is er naar gestreefd de groenvoorziening op buurtniveau te concentreren in brede groenstroken, waarin trapveldjes, kinderspeelplaatsen en dergelijke worden opgenomen. De totale omvang van de groenvoorziening is ruim 37 ha. Na aftrek van een groenstrook tussen Ridderveld I en II, blijft er nog 21 ha over aan buurtgroen hetgeen 13 m2 groen per inwoner betekent.

De hoofdontsluitingsweg vanaf de doorgetrokken Pres. Kennedylaan tot de singel en de Veldbloemweg is ontworpen met vrijliggende fietspaden, dit ook omdat de weg in de toekomst door bussen bereden gaat worden. Het parkeren vindt plaats aan de buurtontsluitingswegen, doch de woonstraatjes zullen zo mogelijk autovrij worden uitgevoerd.

Bewoners

Toekomstige bewoners die voor een woningwetwoning in Ridderveld II in aanmerking wensen te komen moeten als woningzoekende in Alphen staan ingeschreven. Deze dient bereid te zijn, tenminste 1/7 deel van het bruto inkomen aan huur te besteden, doch voor hen die minder dan 140% van het wettelijk minimumloon per maand verdienen, geldt een lager percentage. Het tijdstip waarop een woonruimte wordt toegewezen, wordt bepaald door de mate van urgentie en door sociale en medische indicaties, terwijl ook het aantal gegadigden ten opzichte van het aantal beschikbare woningen een rol zal spelen. Door de bouw in Ridderveld II zal de mogelijkheid tot doorstroming van 4 en 5 kamerflats en corridorwoningen ontstaan. Wie over deze doorstroming alsook over individuele huursubsidie wenst te worden ingelicht, kan hierover inlichtingen verkrijgen op het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 19 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Nieuwbouwactiviteiten in Alphen aan den Rijn

Bekijk de hele uitgave van maandag 19 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken