Bekijk het origineel

Industriebond CNV doet CAO-voorstel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Industriebond CNV doet CAO-voorstel

Loonvoorstellen overbodig

2 minuten leestijd

UTRECHT — Nu het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1976 bekend is wil de Industriebond CNV de werkgevers voorstellen toch een CAO af te sluiten. De CNV-bond gaat er van uit dat er geen loonvoorstellen behoeven te worden gedaan omdat voor wat de lonen betreft het arbeidsvoorwaardenbeleid zal moeten worden toegepast.

Wat betreft de veiligstelling van de prijscompensatie per 31 december 1976 zal de Industriebond voorstellen, aanpassingen te doen ten aanzien van de datareferentieperiode, de datum van bijsturing en de aan te brengen vloer per procent prijsstijging.

Dit staat in een gisteren door de Industriebond CNV uitgegeven verklaring.

De bond stelt verder voor, werknemers die niet onder het ziekenfondsbesluit vallen, te verzekeren van een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering, die gelijk is aan het bedrag dat in de eerste helft van 1976 werd verstrekt. Als de CAO wordt aangenomen, wil de Bond volgens de verklaring tijdens de CAO-looptijd, vooruitlopend op de voorstellen voor 1977 met de werkgevers van gedachten wisselen over een aantal onderwerpen, dat onder meer is ontleend aan het door het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) vastgestelde arbeidsvoorwaardenbeleid 1976

De Bond denkt onder meer aan:

• de positie op de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen zoals minder validen,

• het tegengaan van ontslagen in verband met de economische situatie,

• het zo mogelijk voorkomen van calamiteiten door middel van geregelde bedrijfsdoorlichting,

• melding aan de Gewestelijke Arbeidsbureaus (GAB) van actuele en toekomstige vacatures en afmelding indien op andere wijze dan via bemiddeling door arbeidsbureaus in de vacatures is voorzien,

• het via uitzendbureaus te werk stellen van part-time arbeidskrachten en tijdelijke werknemers en,

• de positie van oudere werknemers.

Voorzover in de betrokken ondernemingen of bedrijfstakken van toepassing, zal de Industriebond eveneens aandacht van de werkgevers vragen voor het werken in ploegendiensten en uitbreiding van de werkingssfeer van de CAO, aldus de verklaring.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Industriebond CNV doet CAO-voorstel

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken