Bekijk het origineel

Rampenplan komt, maar wachten op blusboten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rampenplan komt, maar wachten op blusboten

GS in antwoord op vragen van Statenlid

3 minuten leestijd

UTRECHT — Er is een organisatieplan opgesteld voor het bestrijden van eventuele rampen op het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal. Het rampenplan moet nog worden bestudeerd door de gemeenten, die langs beide kanalen liggen en door de dienst Bescherming Bevolking en het Rode Kruis, waarna een overeenkomst kan worden gesloten. Voorts heeft de commissaris der koningin in Utrecht aan minister De Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken om geld gevraagd, onder meer voor de aanschaf van blusboten.

Dit naar aanleiding van vragen van het Utrechtse statenlid dr. ir. P. C. Walraven. Hij vroeg de staten of er bij de Utrechtse gemeente dezelfde ongerustheid over de brandbestrijding bestond op de rivieren en het Amsterdam-Rijnkanaal. Zo ja, zijn er dan maatregelen genomen om deze ongerustheid weg te nemen en kunnen daar mededelingen over verstrekt worden? Is er voor GS aanleiding gezien de stand van zaken om aan Provinciale Staten een voorstel te doen om de veiligheid in het betrokken gebied te verbeteren?

Coördinatie

In een toelichting wordt gesteld dat er bij het rijk op aan moet worden gedrongen voor de aanschaf van blusboten voor de brandbestrijding op de grote rivieren, en tot een overleg met de Duitse instanties om tot een coördinatie op dit gebied te komen. De aanleiding hiertoe was de ongerustheid die werd uitgesproken door een aantal Waalgemeenten. Goed uitgeruste en snelle blusboten ontbreken en dit houdt risico's in met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rivier. Daar er geen wettelijke taak is voor de provfticiale overheid, heeft men vverzocht om dit te laten doen door het rijk. In het antwoord van GS wordt gezegd dat alle besturen van de gemeenten langs de grote vaarwegen er weleens op aan hebben gedrongen om over de gevaren te spreken, die er op de rivieren inzake de brandbestrijding zijn. Vooral de langs het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen gemeenten duchten het gevaar, zeker na de brand op de tanker Vallisneria in augustus 1973 binnen de gemeente Breukelen.

Rampenplan
Onlangs heeft een afsluitende vergadering plaatsgevonden om te komen tot een rampenbestrijdingsorganisatie op het Amsterdam-Rijnkanaal (dus van Amsterdam tot aan Tiel en het Lekkanaal. Alle betrokken instanties zullen over deze plannen worden ingelicht, aldus GS.

De werkgroep, die de overeenkomst heeft voorbereid, heeft gebruik kunnen maken van een rapport, opgesteld door brandweerdeskundigen. Hierin wordt een opsomming gedaan van alle mogelijne gvaren die zich op het kanaal kunnen voordoen en de te treffen maatregelen. Er zijn ook adviezen gegeven wanneer een eventuele ramp zich voor zou doen, zoals de aanschaf van speciale blusmiddelen en andere voorzieningen bijv. de rampendienst van het Rode Kruis en de Bescherming Bevolking.

Gedupeerd

GS delen mee dat de minister van Binnenlandse Zaken door de commissaris der koningin in kennis is gesteld van de problematiek rond de brandbestrijd ng op de rivieren' en kanalen. Er wordt dringend gevraagd om een aantal blusboten, temeer omdat dit de draagkracht van de deelnemende partijen ver te boven gaat. De minister heeft hierop geantwoord, dat er eerst een inventarisatie moet geschieden van alle vaarwegen in Nederland, voordat er bepaald kan worden wat er van rijkswege gedaan kan worden. Hierdoor worden de gemeenten langs het Amsterdam-Rijnkanaal echter wel gedupeerd. Want zolang hebben zij geen doeltreffende middelen om het brandgevaar te verminderen.

De situatie op de rivier de Lek is nog niet onderzocht, daaraan wordt in het kader van een grote rivierenproject gewerkt. Wel kan, volgens GS, worden gesteld dat deze rivier wat betreft liet vaarverkeer niet zo belangrijk is als het Amsterdam-Rijnkanaal.

De commissaris der koningin heeft GS meegedeeld, dat hij ervan overtuigd is dat de minister terdege studie maakt van de problematiek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Rampenplan komt, maar wachten op blusboten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken