Bekijk het origineel

Ev. Broedergemeente snelstgroeiende kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ev. Broedergemeente snelstgroeiende kerk

KWARTAALBLAD „SURINAME-ZENDING"

4 minuten leestijd

Een jaar of tien, twintig geleden was de Evangelische Broedergemeente nog de kleinste van de kleine kerken in Nederland. Twee en een halve gemeente, twee predikanten, aldus kwartaalblad nr. 2 van de „Suriname-zending". Het was niet de minst bekende kerk in Nederland. Haar zendingswerk, twee en een halve eeuw geleden begonnen en tot op de huidige dag met grote intensiteit gedaan, lag menigeen na aan het hart en tal van werkers binnen die zending kwamen uit andere kerken om samen met de broeders een hecht teamverband te vormen. In Suriname, waar Nederland zich met name op richtte, groeide de Broedergemeente uit tot een volkskerk.

Daar dus uitbreiding, een vastberaden naar buiten treden. Waarom in Europa niet? Omdat het nimmer in de aard en het denken van de Broedergemeente heeft gelegen om binnen, bestaande christelijke kerken leden te winnen. Wel wilde zij voor leden van die kerken een aansporing zijn om zich actief te betonen in de eigen kerk. Maar zij ging in den vreemde, daar waar het Woord nog niet was gehoord, om "zielen te winnen voor het Lam". Zo bleef de Broedergemeente in Europa klein en bescheiden en openbaarde de vrucht van haar arbeid zich elders.

Zwellende stroom

Na de tweede wereldoorlog begonnen eerst druppelsgewijs, doch al vrij vlug in steeds grotere aantallen Surinamers naar Nederland te komen. In de jaren zestig zwol de stroom zelfs sterk aan. Ruim dertig procent van de migranten behoorde tot de Broedergemeente en eveneens een dertig procent tot de Rooms-Katholieke Kerk, aldus nog steeds het blad van de „Suriname-zending".

Tegen het eind van die jaren zestig wijzigt dit beeld zich duidelijk: dan komen steeds meer Surinamers met een andere religieuze en culturele achtergrond naar Nederland. Dit proces zet zich in de jaren zeventig versneld voort: in 1973 bijvoorbeeld was al meer dan de helft van de Surinaamse migranten hindoe of moslim, terwijl met name in 1975 dit percentage nog aanmerkelijk hoger lag.

De Broedergemeente was eigenlijk te klein om al deze mensen pastoraal te kunnen opvangen. Laat staan dat zij de mogelijkheden had om de van jaar tot jaar groeiende sociale problematiek van de Surinamers in de grote steden het hoofd te bieden. Maar mét Surinamers die kwamen groeide de Broedergemeente mee. Er ontstonden nieuwe zelfstandige gemeenten in Amsterdam (waar nu een tweede predikant is beroepen), in Den Haag en in Rotterdam. In Utrecht en de Bijlmermeer groeide een eigen gemeenteleven en werden predikantsplaatsen gevestigd, terwijl zich ook in andere plaatsen kringen vormen van leden der Broedergemeente.

Betere contacten

Aan de andere kerken ging de groei van de Broedergemeente lange tijd min of meer voorbij. Er werd niet zo op gelet dat mede-christenen, zij het dan wel geboortig uit een ander land, zich in hun directe omgeving vestigden. Maar dit is snel aan het veranderen. Vooral in het afgelopen jaar ontstonden in verschillende steden betere contacten tussen de Broedergemeente en andere kerkelijke gemeenten ter plaatse.

In Rotterdam bijvoorbeeld stelde de Gereformeerde Kerk part-time twee predikanten beschikbaar om, in samenwerking met de Broedergemeente, onder de Surinamers te wferken. In Den Haag hadden verschillende gemeenschappelijke diensten plaats en assisteerden zusterkerken de Broedergemeente bij het zoeken naar ruimte en, financiën voor het zich uitbreidende werk van de Broedergemeente in Den Haag.

Met het oog op de sociale problematiek werd een interkerkelijke werkgroep gevormd. Ook in Arnhem houdt men al enige tijd, in samenwerking met de Broedergemeente van Zeist, maandelijks „diensten in Broedergemeente- stijl" en wordt intensief pastoraal werk gedaan. In Eindhoven ontwikkelt zich een vergelijkbaar proces. Het zou goed zijn wanneer gemeenten alom in den lande zich zouden bezinnen op de vraag wat hun mogelijkheden zijn om op deze of dergelijke wijze te assisteren, opdat de Surinaamse mede-christenen niet alleen onder dak maar in geestelijk opzicht ook thuis zullen raken, aldus het blad van de „Suriname-zending".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Ev. Broedergemeente snelstgroeiende kerk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken