Bekijk het origineel

Concurrentie huisarts-vroedvrouw laakbaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Concurrentie huisarts-vroedvrouw laakbaar

3 minuten leestijd

Prof. dr. P. Muntendam, onder meer oud-staatssecretaris van Volksgrezondheid meent dat er samenwerking moet komen tussen huisartsen en vroedvrouwen (verloskundigen) in plaats van concurrentie. <br />

Hij stelt in het blad van de Unie van Ziekenfondsen, dat de overheid vorm moet geven aan die samenwerking en dat de Ziekenfondsraad daarna het verstrekkingenpakket kan aanpassen aan een nieuwe structuur, waarin de verloskundige de hoofdrol blijft spelen.

Op het ogenblik bepaalt de ziekenfondswet, dat verplicht verzekerden in plaatsen waar een vroedvrouw is gevestigd, alleen recht hebben op door haar verleende verloskundige hulp. De verzekerden mogen de bevalling wel door een arts laten doen, maar dan moeten ze daarvoor als particulier patiënt betalen.

Gevolg

Deze regeling heeft volgens prof. Muntendam tot gevolg, dat er een concurrentiesituatie kan ontstaan in plaatsen waar zich een verloskundige vestigt. Artsen blijven dan soms bevallingen doen tegen voorwaarden, die het verschil in kosten voor de verzekerden zo verkleinen, dat ze zonder bezwaar de hulp van de huisarts kunnen blijven inroepen. Er zijn nog altijd mensen, aldus prof. Muntendam, die menen het aan hun status verplicht te zijn, een dokter bij de bevalling te hebben in plaats van een vroedvrouw. Bij een recent conflict heeft een huisarts zich zelfs de bevoegdheid „toegeëigend", zich als verloskundige te vestigen. Hij was van mening, dat hij daartoe op grond van zijn artsdiploma gerechtigd was. In dit verband stelt prof. Muntendam met nadruk, dat de Nederlandse wetgeving zowel als een rapport van de raad van Europa er geen twijfel over laat bestaan, dat een arts de titel van verloskundige niet mag voeren.

Daling

Het aantal geboorten is in zes jaar met bijna 30 procent gedaald van 18,3 per 1000 inwoners (1970) tot 13 per 1000 (1975). Deze daling treft vooral de verloskundigen in hun bestaanszekerheid. Maar het steeds geringere „aanbod" van verlossingen in academische en andere ziekenhuizen heeft ook consequenties voor de opleiding van artsen. Het is dan ook niet verwonderlijk, aldus prof. Muntendam, als van overheidswege wordt vastgesteld, dat de opleiding van de aanstaande artsen in de verloskunde kwantitatief zowel als kwalitatief (teveel gericht op bijzondere gevallen) volstrekt onvoldoende is om geneeskundigen af te leveren, die de verloskunde voldoende beheersen.

Er zijn ook huisartsen die in verband met een andere wijze van praktijkvoering (meer aandacht voor psycho-sociale problemen, beperking van de werktijden) geen verlossingen meer willen doen. Daar komt bij. dat de daling van het aantal geboorten het voor sommige artsen moeilijk maakt, hun ervaring te behouden. Gelukkig, aldus prof. Muntendam, zijn ook veel artsen voor een goede samenwerking met de verloskundigen in onder andere de periode voor en na de bevalling.

Kliniek

Prof. Muntendam is er niet ongelukkig mee. dat een steeds groter percentage van de kinderen in het ziekenhuis op de kliniek wordt geboren. Hij meent dat deze ontwikkeling moet leiden tot een toenemende samenwerking tussen de verloskundige specialist en de verloskundige aan wie de leiding van de normale bevalling in de kliniek moet worden overgelaten. Dat betekent dan tevens een verdergaand terugtreden van de huisarts bij de leiding van de bevalling. Maar, aldus prof. Muntendam, dat betekent geenszins een achteruitgang in de kwaliteit van de verloskunde, „met meer overtuiging zou zelfs het tegendeel gesteld kunnen worden".

Dat houdt niet in, dat de huisartsen zich niet meer zouden moeten bemoeien met aanstaande en jonge moeders. Juist in deze fasen zou er een geïnstitutionaliseerde samenwerking tot stand moeten komen tussen verloskundige en huisarts. Het thema van de samenwerking in de verloskunde zou naar de mening van prof. Muntendam ook in de artsenopleiding met meer nadruk moeten worden behandeld dan nu gebeurt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Concurrentie huisarts-vroedvrouw laakbaar

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken