Bekijk het origineel

Einde en doel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Einde en doel

Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen". (1 Petrus 1: 9)

5 minuten leestijd

<br />

Petrus schrijft aan de verstrooide gelovigen (vers 1). Onder de druk van vervolging dreigt bij hen verslapping en inzinking, zelfs een terugval in het vroegere leven van de zonde. Zij zagen niet in dat de volkomenheid van het heil eerst kwam met de dag als de Zoon van God zou verschijnen in heerlijkheid. Daarom begint Petrus direct met hen te wijzen op de heerlijke hemelse erfenis, die voor hen weggelegd is. Hij wekt hen op tot de hoop op de toekomst ais de Heere zal verschijnen. Die verschijning houdt het einde van hun geloof in.

Het einde van het geloof. Het geloof is bestemd om eens op te houden. Op het eerste gezicht is dat misschien een vreemde gedachte. In de Schrift en in de prediking horen wij zo vaak over het geloof,, dat wij ons nauwelijks iets anders kunnen indenken dan het geloof. Geloof, dat in velerlei kleurschakeringen uiteenbreekt. In deze brief van Petrus komt het geloof voor als zich richtend op de allesomvattende doorbraak van 't heil bij Jezus' komst. Geloof en hoop zijn dan ook twee onafscheidelijke metgezellen. In ieder geval: in deze bedeling wandelen wij door geloof en niet door aanschouwen. Wij zien Christus niet, maar wij geloven in Hem (Vs. 8). Zo staan de zaken in het Koninkrijk der hemelen tussen Pinksteren en de wederkomst. Wij hebben niets in handen, maar alles in het geloof.

Aan dat geloof nu komt een einde. En wie, die uit het geloof leeft, kent niet de tijden in zijn of haar leven dat hij verlangt om de reisstaf van het geloof weg te zetten en eeuwig te rusten in het hemels tehuis bij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus? Dat is één van de hoofdlijnen in het geloofsleven: het uitzien naar het emeritaat van het geloof. Het geloof is slechts een tijdelijke vorm, zoals iemand, die een been brak, een tijdlang op krukken loopt. U kunt absoluut niet zonder de krukken van het geloof, maar de tijd komt dat u ze niet meer nodig zult hebben. Dan, als u in het huis des Heeren zult blijven tot in lengte van dagenl Is dat ook uw perspectief?

Het gaat intussen niet om het geloof, maar om de zaak waaraan wij door het geloof deelkrijgen. Die zaak is het heil, de heling van de breuk tussen God en ons. Heling door de Heiland, Christus Jezus. Hij brengt terug in de gemeenschap met de Vader door de Geest. Dóórom gaat het. Het geloof is de hand om Gods heil, dat Hij aanbiedt in elke prediking, te ontvangen. Het gaat niet om die hand maar om dat machtige heil. Geloven is een moeilijke bezigheid, zegt iemand. Toch kunt u op geen andere manier het heil deelachtig worden. We zijn vaak in de wolken als ons gevoelsleven doordrongen wordt van de liefde Gods, maar we zijn in de hemel bij God door het geloof. Zeker, dat geeft innerlijke strijd en een gescheurd leven. Laat het u daarom troosten dat we hier lezen van hef einde des geloofs.

Het einde is trouwens ook het doel. Geloven heeft een doel. Door het geloof krijgt u iets. Alles; de zaligheid van uw ziel. Ja maar, het gaat toch om God. Zeker, maar God is wel zo rijk dat u er niet op achteruit gaat. Er is genadeloon bij Hem. Door het geloof wordt u de eeuwige zaligheid deelachtig. Het gaat niet om het geloof op zichzelf. Dan word je rijk met je geloof. Waar geloof maakt rijk in God en in het goed dat Hij heeft weggelegd voor die Hem vrezen.

Zaligheid der zielen. Vergis u niet: dat is geen zoet moment waarop u weg kunt doezelen in één of ander zalig gevoel. Zaligheid betekent hier: redding, verlossing, behoud. De drenkeling moet gered worden. Uw schuld moet betaald, uw zonde verzoend. Daarop richt zich het geloof. Op de reddende handen van God.

In Christus stak Hij ze uit naar een wereld, een mens, in nood en dood, in schuldige verlorenheid. Of ik u dat concreet kan aanwijzen? En of! Uw doop betuigt en verzegelt u Gods reddende genade, Gods zaligheid. Dit is redding: dat God de Vader ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Dat de Zoon ons wast in Zijn bloed van al onze zonden! Van onze ontvangenis af liggen wij in het verderf, in de verlorenheid onder Gods toorn. En dit is de zaligheid: God redt in Christus uit dit diepe water van dood en verderf.

Verkrijgende het einde uws geloofs... Verkrijgen betekent hier bereiken. Bereikende het einddoel van uw geloof. Dat bereiken is een zaak die zeker is. Ook al denken wij soms in de strijd des geloofs om te komen. En toch... zo staan de zaken: als wij niet meer voortkunnen, het geloof zijn diensten weigert, dan draagt de inhoud van het geloof — „die God is ons een God van volkomen zaligheid" — ons verder. Zo draagt God Zelf Zijn armen van geest naar huis. En als de Heilige Geest ons in onze ellenden troost met de bewaarde erfenis, met de onbreekbare liefde van de Vader, dan smaken wij hier al iets van het eeuwige thuisland. Dan haalt de kijker, van het geloof het Jeruzalem van God binnen oogbereik.

Nog een korte tijd en de heerlijkheid Gods zal zich over ons gekneusde geloofsleven ontvouwen. Datgene waar wij in het geloof op hopen, verkrijgen wij ook in geloof en hoop. Dat bewerkt de Heilige Geest. Want tussen hemelvaart en wederkomst is het Pinksteren geweest. Onze wandelis daarom in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten., namelijk de Heere Jezus Christus! Wekerom

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Einde en doel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken