Bekijk het origineel

Staalindustrie kampt met overcapaciteit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Staalindustrie kampt met overcapaciteit

EEG-commissie wil crisis voorkomen

2 minuten leestijd

BRUSSEL — De staalindustrie is meer dan welk andere industrie aan conjuncturele schommelingen onderhevig. Produktie en prijzen, werkgelegen' heid en grondstoffenbevoorrading zijn zeer gevoelig voor elke beweging van de economie. In Europese Gemeenschappen bestaat er een duidelijke overcapaciteit in de staalindustrie. In 1980 zal er bij een gemiddelde conjunctuur ongeveer 170 miljoen ton staal worden geproduceerd, terwijl de produktie-capaciteit 228 miljoen ton zal bedragen. E^ Europese Commissie, het „dagelijks bestuur" van de EG is van mening dat naar middelen moet wonlen gezocht om een crisis zoals die van 1974-1975 is voorgekomen, te overwinnen.

In geval van een crisis kan de commissie produktiequota opleggen, minimumprijzen vaststellen en importbeperkingen afkondigen. Er bestaan echter geen objectieve criteria die bepalen wanneer er van een „crisis" sprake is De commissie neemt zich voor permanent de statistieken over de ontwikkeling van de staalmarkt in het oog te houden en de periodieke gegevens van de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (Oeso) sneller te analyseren. Ze wil bovendien beter worden ingelicht over de produktieverwachtingen, de ontwikkeling van de bedrijfsinkomsten, benutting van de produktiecapaciteit, voorraadontwikkeling en prijsontwikkeling..

Evenwicht

Om vraag en aanbod beter in evenwicht te houden wil de commissie investeringen aanmoedigen die werkelijk nodig zijn, terwijl zij zich verzet tegen investeringen die leiden tot overcapaciteit. De vooruitzichten voor produktie en verkoop zullen voortaan niet meer per land, maar per bedrijf worden geformuleerd.

De ontwikkeling van de Europese staalindustrie is in hoge mate afhankelijk van de produktie- en prijsontwikkeling op de wereldmarkt. Zodra blijkt dat op wereldniveau het evenwicht tussen vraag en aanbod wordt verstoord, moet de gemeenschap samen met de voornaamste produktielanden naar geschikte oplossingen zoeken. Hierbij kan , het nooit gaan om een beperking van de vrije handel, maar steeds moet gestreeffl worden naar een intensievere samenwerking, zo zegt de commissie.

Verwachting

De Europese Commissie zegt veel te verwachten van een zo nauw mogelijke samenwerking van de staalnijverheid in de gemeenschap. Zij waarschuwt echter de Duitse, Nederlandse, Belgische en Luxemburgse staalbedrijven, die zich begin dit jaar in een associatie van producenten hebben verenigd, om hun gezamenlijke belangen te verdedigen, dat zij niets mogen ondernemen wat indruist tegen de grondbegiselen van het Europese verdrag. Overeenkomsten of afspraken, die de normale concurrentie beperken of scheeftrekken, zijn verboden en van rechtswege ongeldig, aldus de commissie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 26 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Staalindustrie kampt met overcapaciteit

Bekijk de hele uitgave van maandag 26 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken