Bekijk het origineel

Nieuwdorp wil integratie noodgemeenten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuwdorp wil integratie noodgemeenten

Brief aan Synode Geref. Kerken

3 minuten leestijd

<br />

De kerkeraad van de Geref. kerk te Nieuwdorp in Zeeland heeft in een brief aan de generale synode van de Geref. Kerken gevraagd wijzigingen in de kerkorde aan te brengen, waardoor het mogelijk is in bepaalde plaatsen zgn. noodgemeenten te stichten, die dan niet meer de naam noodgemeenten hoeven te dragen. Er zijn plaatsen, waarin een beduidend aantal leden van de Geref. kerk bezwaar heeft tegen koers en beleid ter plaatse. In een aantal plaatsen zijn als gevolg van de verontrusting, noodgemeenten gesticht. Deze gemeenten houden zondags diensten.

Nu vraagt de kerkeraad in Nieuwdorp het kerkordelijk mogelijk te maken noodgemeenten te stichten, zodat in een plaats dan een Geref. kerk wordt aangetroffen met twee afdelingen.

De kerkeraad in Nieuwdorp heeft ook aan de synode gevraagd mogelijkheden te openen voor het lid blijven van de Geref. Kerken - en ambtsdrager - predikant in die kerken - van kerkleden, die in vrijwel alle zaken van geloof en leven Schriftgetrouw zijn overeenkomstig de drie formulieren van enigheid, maar die op een onderdeel van het belijden afwijken. Daarbij wordt gedacht aan enkelen, die de laatste tijd ernstig bezwaar hebben ontwikkeld tegen de kinderdoop en daarom niet ambtelijk bezig kunnen zijn in de Geref. Kerken (ds. Van der Zande in Middelburg en de heer J. Bolt in Eemewoude). De kerkeraad in Nieuwdorp heeft een voorstel in principe geformuleerd, maar meent dat het voorstel wellicht voor verbetering vatbaar is en de plaatselijke predikant ds. P. Hekstra, Ring 17, Nieuwdorp (Z) wil graag suggesties ontvangen. Ds. Hekstra was voorheen predikant in Twijzel.

Voorstel

Het voorstel aan de synode luidt als volgt:

1a. Om zo spoedig mogelijk aan degenen, die bezwaar hebben tegen onderdelen van de Geref. belijdenissen, maar een Schriftuurlijke prediking en levenswijze voeren, de gelegenheid te geven om zich met hun medestanders in bijzondere wijkgemeenten te organiseren, nadat zij gedurende enige tijd herhaalde malen met hun kerkeraad gesproken hebben en hun bezwaren langs de kerkelijke weg bekend gemaakt hebben. De kerkeraad kan hun deze gelegenheid geven nadat vastgesteld is, dat hun leer en leven niet op essentiële punmten afwijkt van de Geref. belijdenisgeschriften en tolerabel is onder het opzicht van één kerkeraad.

b. Om jegens degenen, die geen bezwaarschriften langs de kerkelijke weg indienen en toch hun afwijkende mening verkondigen, de wettige weg van vermaning en tucht te bewandelen, die eventueel kan leiden tot afsnijding uit de gemeenschap van de Geref. Kerken. Deze weg wordt des te meer noodzakelijk naar mate de afwijking van de Geref. belijdenisgeschriften ingrijpender is of wordt. Deze vorm van tuchtoefening zal niet alleen jegens ambtsdragers en kerkeraden worden uitgeoefend door het classicale verband.

2. Om aan degenen, die zich wel kunnen bevinden bij de Geref. belijdenissen, maar niet bij de praktijk van hun plaatselijke kerkeraad, de gelegenheid te geven, binnen het plaatselijke en regionale verband te komen tot instelling van een Geref. kerkeraad in correspondentie met de zittende kerkeraad. Zodat er in het zelfde territoir twee corresponderende kerkeraden zijn, voordat zij uit gewetensnood moeten overgaan tot een niet-corresponderende kerkeraad in een ander verband.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Nieuwdorp wil integratie noodgemeenten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken