Bekijk het origineel

Een gereformeerde visie op het dierenleven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een gereformeerde visie op het dierenleven

Dr. I Boot: "Eerbied voor het leven"

5 minuten leestijd

Franciscus van Assisi schijnt zo Schriftgehoorzaam geweest te zijn, dat hij in getrouwheid luisterende naar de opdracht: predikt het evangelie aan alle creaturen, ook toespraken ging houden tot vogels, vissen en planten en zich niet alleen tot de mens beperkte. Terecht keuren wij zulk biblicisme in onze tijd af.<br />

Van geheel andere aard is echter de tekst uit Spreuken 12: „De rechtvaardige kent het leven van zijn beest..." (vers 10). Op deze en meer soortgelijke uitspraken baseert zich een dierenbeschermer van gereformeerden huize.

Dat wordt duidelijk uit de enige tijd geleden verschenen kleine brochure van dr. I. Boot, Ned. Herv. predikant in Nijkerkerveen en — naar ons bekend — vegetariër. In deze zomertijd met door de vakanties af en toe kopijschaarste mogen we — hoewel dierendag nog ver weg is — ongetwijfeld aandacht vragen voor een minderheidsgroep wier beschouwingen heus niet alleen van „gevoelige" aard zijn.

Bekering

Het met de mond belijden van de Gereformeerde waarheid brengt niet automatisch met zich mee: eerbied voor het leven. In diepste wezen is daar vanwege de verdorvenheid en verharding van de natuurlijke mens net zo goed bekering voor nodig als voor het innemen van een rechte plaats in andere en maatschappelijke verhoudingen. Dat zegt dr. Boot in zijn brochure: „Eerbied voor het leven."

"Eerbied voor het leven" is een uitgave van de Werkgroep Kerk en Dierenbescherming van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, (Prinses Mariestraat 40. Den Haag.) Eerder verschenen in de reeks: „Franciscus en de natuur", door dr. H. W. de Knijff: „Het heil reikt verder", door ds. J. G. Mees; „Zoiets doe je niet met een dier" door ds. Hans Bouma; "Het dier in de Bijbelse wetten", door dr. C. van Leeuwen; "Dierenbescherming, waarden en wetgeving", door prof. dr. S. Hofstra. En als bewijs nu dat ook de geref. gezindte in de werkgroep vertegenwoordigd is, deze brochure. Zij is verspreid onder vele voorgangers van diverse kerkgenootschappen. Eerder vonden wij het verhaal als een drietal artikelen in "De Waarheidsvriend."

„Het weerloze leven van het ongeboren of van het jonge kind en het weerloze leven van het aan onze macht en willekeur overgeleverde dier heeft iets gemeenschappelijks. Dat leert ons de Heilige Schrift. Hebt u de laatste-woorden van het boek Jona wel eens met aandacht gelezen?""Daartoe veel vee!" aldus dr. Boot.

Laten we ophouden bij dierenmishandeling in allerlei opzicht met die flauwe dooddoener: „Ze hebben geen ziel te verliezen", aldus de schrijver. Wel is het zo dat het dier niet eenmaal voor Gods rechterstoel zal moeten verschijnen om rekenschap af te leggen, zoals de mens met zijn individueel voortlevende ziel. Maar een „nefesj", een ziel, vatbaar voor sensaties, pijn en smart, heeft een dier zeker wel.

Gods beeld verloren

Juist in de schepping moest de mens iets van Gods beeld tot uitdrukking brengen in de heerschappij over de dieren. Die heerschappij zou „rechtvaardig, wijs en zacht" moeten zijn en niet willekeurig en via uitbuiting, aldus dr. Boot. Maar is het als gevolg van de diepe zondeval thans niet zo dat de mens zijn eigen (verdorven) aard tot uitdrukking brengt en daarbij de dieren verhindert naar hun aard te leven? Waar de mens Gods beeld niet meer vertoont wordt hij een tiran, aldus de Nijkerkerveense predikant.

Bovendien. heeft God het Noachietisch Verbond — aldus dr. Boot — niet met mens en dier opgericht. Zie maar in Genesis 9. En op de vernieuwde aarde zal volgens Romeinen 8 ook eenmaal het dier een plaats hebben: het ganse schepsol dat nu nog te zamen zucht en tezamen in barensnood is zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis.

Bio-industrie

Vanzelfsprekend keert dr. Boot zich fel tegen de bio-industrie. De boeren moeten aan mestkalveren en legbatterijen ergens een slecht geweten overhouden, zo meent hij, maar helaas, er treedt op deze manier vergroving op van het zedelijk besef. Met andere woorden: het geweten zwijgt langzamerhand. Bio-industrie hoort alleen maar thuis in een systeem waarin de materie, de economie, de produktiestaat, vergoddelijkt zijn. Dat is Karl Marx. Hij nam in zijn filosofie de uitbuiting van de natuur feitelijk als een fundamenteel dogma op. Vandaar dat in Rusland en Oost-Duitsland de bio-industrieën als paddestoelen de grond uit rijzen.

Van de moderne theologie is weinig tegenwicht te verwachten. Bij Berkhof's dogmatiek telt men van de 564 pagina's slechts één bladzijde over de verhouding mens-dier, aldus Boot. Juist in de Gereformeerde theologie wordt verstaan dat de belangrijkste vraag is: hoe komt God aan Zijn eer. Maar dan moet óók in de praktijk niet de baat van de mens de hoogste norm zijn, aldus Boot, al zou hij ook tot de bedelstaf gebracht worden.

Wakker maken

Dr. Boot gaat in de brochure tevens in op een aantal reacties die hij kreeg naar aanleiding van zijn artikelen in de "Waarheidsvriend". Al was er geen enkel alternatief, zo besluit de scribent zijn brochure, dit staat voor mij vast: Zó kan het niet en zo mag het niet. Mijn taak is hel alleen om de gewetens wakker te maken en op te scherpen. Dat de klok niet teruggedraaid kan worden is een sprookje. In de tijd van de oliecrisis kon zelfs bij de mensen van de wereld de klok worden teruggedraaid. Wanneer het geweten in het geding is, kan nog veel meer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 augustus 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Een gereformeerde visie op het dierenleven

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 augustus 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken