Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verlies arbeidsplaatsen beneden verwachting

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verlies arbeidsplaatsen beneden verwachting

Herstructurering hamexport

4 minuten leestijd

RIJSWIJK (ZH) — herstructurering herstruturering van het deel van de vleeswarenindustrie, dat ham en varkensschouders in blik naar de Verenigde Staten exporteert zal aanzienlijk minder gevolgen voor de arbeidsmarkt hebben dan aanvankelijk was verwacht.

Het bestuur van de nieuwe, door het Produktschap voor vee en vlees opgerichte „Stichting herstructurering export ham- en schouderconserven USA" is in zijn eerste vergadering tot deze conclusie gekomen.

Ruim een jaar geleden heeft het bestuur van het Produktschap in een rapport aan de minister van Landbouw en visserij, waarin het de herstructurering aanbeval, becijferd dat er ongeveer 700 arbeidsplaatsen in het geding zouden zijn. Het bestuur van de niéuwe stichting meldt nu, dat er tot op heden sprake is van een onvrijwillige werkloosheid voor 250 werknemers.

Dat komt doordat in Twello een deel van het bedrijf B. Linthorst en zonen (onderdeel van het Homburg-concern) gesloten is, terwijl in Amersfoort het bedrijf E. Noack BV nog dicht zal gaan.

Inkrimping

In het rapport van juli 1975 werd een inkrimping van de Nederlandse export van ham en schouders in blik tiaar de Verenigde Staten tot 26.500 ton nodig geacht. Dit is ook nu nog het uitgangspunt, maar het bestuur van de nieuwe stichting heeft geconstateerd dat de export, als gevolg van de marktverhoudingen, al ver genoeg is ingekrompen.

Zij zal beneden de 26.500 ton blijven, en bij elk van de deelnemende bedrijven zal de eigen uitvoer beneden het aandeel in het nationale maximum blijven.

De minister van Léndbouw en visserij heeft zich mede namens zijn ambtgenoot van Economische zaken in beginsel bereid verklaard, voor een bedrag van ten hoogste ƒ2,5 miljoen in de kosten van de herstructurering bij te dragen.

Daarbij is de voorwaarde gesteld dat er tussen de betrokken werkgevers en de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties volledige overeenstemming dient te bestaan over het herstructurerings plan inclusief de sociale paragraaf.

De sociale paragraaf is al getekend, zij kwam in september vorig jaar tot stand. Over de hoofdlijnen van het herstructureringsplan zegt het stichtingsbestuur ook al overeenstemming te hebben bereikt. De nadere uitwerking zal echter nog onderwerp van verdere besprekingen binnen het bestuur zijn.

Oprichting

De stichting verkeert nog in het oprichtingsstadium. Tot haar oprichting is besloten door de bij de herstructurering betrokken ondernemingen en werknemersorganisaties, een besluit dat het produktschapsbestuur heeft bekrachtigd. Haar taak zal zijn, de herstructurering te begeleiden en uit te werken.

Bij de stichting zijn de bdrijven aangesloten die thans ham- en schouderconserven naar de Verenigde Staten uitvoeren. In het bestuur zitten vier vertegenwoordigers van die bedrijven, vier vertegenwoordigers van werknemersorgp.nisaties en een vertegenwoordiger van het produktschap. Bij het oprichtingsbesluit is bepaald, dat de betrokken ondernemingen door besluiten van de stichting zullen kunnen worden gebonden tot het geven van uitvoering aan de herstructurering.

Over de wijze van binding moet nu, volgens mededelingen van de kant van het produktschap, in het stichtingsbestuur nog worden gepraat.

Maatregelen op het gebied van de prijsvorming behoren niet tot het werkgebied van de stichting. Wel zal in de stichting overleg mogelijk zijn over nieuwe ontwikkelingen bij produktie en afzet.

Noodzaak

De noodzaak van een herstructurering is volgens het stichtingsbestuur ingegeven door een drietal ingrijpende veranderingen. Sedert 1973 is een belangrijke oorzaak van de vermindering van de hamexport naar de Verenigde Staten: Handelspolitieke maatregelen in de Verenigde Staten en de restitutiepolitiek van de EEG maken het de naar de VS exporterende bedrijven steeds moeilijker, met enig voordeel ham- en schouderconserven naar de VS te exporteren en. Er wordt scherpe concurrentie ondervonden van sommige Oostbloklanden.

Het heeft ruim een jaar geduurd, voordat het overleg over de herstructurering formeel was afgesloten. Volgens de mededelingen van het stichtingsbestuur kwam dat vooral, doordat de werknemersorganisaties en de betrokken ondernemingen per bedrijf zijn nagegaan, hoe daar de herstruturering in de praktijk moest worden gebracht en hoe het verlies aan arbeidsplaatsen tot een minimum kon worden beperkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 augustus 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Verlies arbeidsplaatsen beneden verwachting

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 augustus 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken