Bekijk het origineel

Actie kerkbalans: van gisteren naar morgen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Actie kerkbalans: van gisteren naar morgen

3 minuten leestijd

DORDRECHT — Voor de begin volgend jaar, van 10-22 januari 1977, weer te voeren actie „kerlcbalans" is als gemeenschappelijl( motto (ondertitel) vastgesteld: „Van gisteren naar morgen". Een niet onbelangrijk deel van het te gebruiken materiaal is inmiddels - mede in de vorm van voorbeelden - landelijk al gereed gekomen, zodat de deelnemende plaatselijke gemeenten, kerken en parochies tijdig kunnen bestellen.

Ook nu weer wordt er in deze landelijk bevorderde actie voor plaatselijke geldwerving, plus wat daar verder bij komt kijken, samengewerkt door hervormden, gereformeerden, rooms-katholieken, luthersen, remonstranten, oud-katholieken en doopsgezinden. Centraal adres voor de organisatorische kant (drukwerk, instructiemateriaal, enz.) is opnieuw het bureau in Dordrecht van de Vereniging van kerkvoogdijen in de hervormde kerk.

Zelf aan het werk

In een schrijven van de hervormde commissie geldwerving (voorzitter: ds. J.A.G. van Zanten; secretaris: ds. W.H. den Ouden, die de voorzitter is van de interkerkelijke commissie voor „kerkbalans") wordt onderstreept dat het zwaartepunt in de eigen gemeente ligt: „De gemeenten zullen zelf de fantasie en de vindingrijkheid moeten opbrengen om het plaatselijk stevig te organiseren".

Nieuw in het materiaal voor komend jaar is het volgende: in de concept-tekst voor de informatieve folder „Aan de leden van de hervormde gemeente te Kerkhuizen" (waarvoor men de eigen plaatsnaam, verdere gegevens en wensen en behoeften zelf dient mede te delen), wordt naast aan kerkvoogdelijke zaken nu ook aandacht geschonken aan diakonie en zending. Desgewenst kan men nl. (laten) verwijzen naar de later volgende collectes hiervoor en naar de gironummers van de plaatselijke diakonie en zendingscommissie. Om een en ander is nl. al herhaaldelijk gevraagd.

Resultaten

Het initiatief tot de actie kwam in 1972 uit hervormde kring. Waar men met het materiaal en de aanwijzingen van de commissie aan het werk gaat is er veelal goed resultaat. Globaal genomen is het inkomen aan levend geld voor de instandhouding van de hervormde gemeenten in de laatste zes jaar plus drie voorafgaande jaren van f 80 miljoen gestegen tot f 160 miljoen. Deze verdubbeling werd als volgt bereikt: de berekende (en/of ten dele geschatte) opbrengst was achtereenvolgens in miljoenen afgerond: 1969: 80; 1970: 84; 1971: 92; 1972: 102; 1973: 112; 1974: 127; 1975: 143 en 1976: 160 miljoen guldens.

Gezien de beschikbare gegevens en enkele corrigerende berekeningen houdt de commissie het erop, dat de afgelopen actieperiode, dus met "Kerkbalans 76", ruim 7 miljoen Nederlanders benaderd werden en met de hervormde deelname, die weer beduidend verder toenam, tot 80 % van alle hervormden werden bereikt.

„Heel voorzichtig maar toch wel beslist" concludeert de commissie: „Wij zijn als hervormde kerk althans financieel, door het dieptepunt heen en hebben met elkaar het juiste spoor gevonden."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 september 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Actie kerkbalans: van gisteren naar morgen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 september 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken