Bekijk het origineel

ting wordt verhoogd i^^

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

ting wordt verhoogd i^^

Voor tekort gemeente Ridderkerk Onroerend-goedbelas- Kleiner tekort

3 minuten leestijd

RIDDERKERK — De begroting voor het jaar 1977 van de gemeente Ridderkerk, heeft een tekort van 855.000,-. De gemeente hoopt dit tekort te kunnen opvangen door een verhoging van de onroerend-goedbelastingen, de zuiveringsrechten en de reinigingsrechten. Dit dekt echter nog niet het gehele tekort, maar voor de ontbrekende gelden menen b. en w. te mogen putten uit de reservepot van de gemeente.

De onroerend-goedbelasting zal door de gemeente worden ingevoerd per 1 januari 1977. Op dat moment vervallen de grondbelasting, de personele- en straatbelasting. Wanneer deze belastingen toch geheven zouden worden dan zou de gemeente een bedrag ontvangen van ƒ 3.068.832,-. Voor het bedrag van de onroerend-goedbelasting is men uitgegaan van de te verwachten opbrengst van de vroegere belastingen. Hier bij komen de extra inkomsten van de invoering van de onroerend-goedbelasting. Dit was een bedrag van ƒ3.500.000,-. Het moest echter vermeerderd worde.n met 10% om het te-, kort van dè gemeente té ondervangen.

De andere gelden worden gehaald uit de verhoging van de zuiveringsrechten die een bedrag opleveren van ƒ 105.000,- en een verhoging van de reinigingsrechten die ƒ 200.000,- meer in het laatje brengen. Toch heeft de gemeente dan nog ƒ 200.000,- tekort om de begroting sluitend te maken. Dit geld wordt gehaald uit de reservepot, • die ontstaan is uit voorschotten uit vorige dienstjaren.

Dit houdt in dat ieder gezin in Ridderkerk ƒ 7,18 per jaar meer moet betalen aan zuiveringsrechten en aan reinigingsgelden ƒ13,60 meer per jaar.

Tegenvaller

Een van de grote tegenvallers voor de gemeente was een verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds. Doordat er een beperkte stijging is van de rijksbelastingen kan het gemeentefonds niet erg veel groter worden. Het gemeentefonds wordt voor het grootste gedeelte gevoed uit de rijksbelastingen. De toegekende bijdrage is er een van 3'/2%, terwijl men gerekend had op een bijdrage van 4% op het totale bedrag van de begroting.

De openbare bibliotheek heeft voor het komende jaar een niet geringe verhoging van haar subsidie gekregen. Vorig jaar kreeg de bibliotheek een subsidie van ƒ586.770,-. Deze is voor 1977 verhoogd tot een bedrag van ƒ1.133.784,-. Dit is het gevolg van het in werking treden van de bibliotheekwet, die een gemeente boven de 30.000 inwoners verplicht een bibliotheek op te richten en in stand te houden.

Tot slot nog enkele totaalcijfers' uit de begroting van Ridderkerk. Het totaal van de uitgaven voor 1977 wordt geraamd op 79 miljoen. Vorig jaar was dat 65,7 miljoen, dat is dus een stijging van 20%. Ook al letten we op alle prijsstijgingen van het afgelopen jaar, dan wordt toch wel duidelijk dat Ridderkerk een dure gemeente gaat worden. Het'bedrag vait^de-investeeingeB-wordft" .geschat op 277 miljoen gulden. Daarte•genover staat een bedrag te besteden van 259 miljoen. Het totaal van alle opgenomen leningen van de gemeente is ongeveer 227 miljoen. Voor het jaar 1977 rust hier aan rente en aflossing een last op van 19,4 miljoen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 oktober 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

ting wordt verhoogd i^^

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 oktober 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken