Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bijbeluitgaven als tijdschrift, foto-pocket en in zakformaat

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bijbeluitgaven als tijdschrift, foto-pocket en in zakformaat

Nog altijd wast het - gedrukte — Woord

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

APELDOORN „Alzo wies het Woord". Die tekst hebben wij in het verleden wel vaker gebruikt en ook nu is hij, in bepaalde zin uitgelegd, weer volop van toepassing. Zó namelijk, dat het aantal boeken rond de Bijbel, bijbelvertalingen, selecties en uitgaven nauwelijks meer bij te benen is, als men in ons land alleen maar let op bijv. de arbeid van Ned. Bijbelgenootschap, Katholieke Bijbelstichting en nu ook de Geref. Bijbelstichting.

Wij zullen ons hier weer met enkele zulke uitgaven bezighouden. Als eerste daarvan noemen wij de uitgave „Terstond", het Evangelie naar de beschrijving van Markus in de herziene Statenvertaling van de zogenoemde commissie-Tukker van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Hervormde Bond voor inwendige zending op G.G. (IZB), telt vijftig pagina's op magazine-formaat (19 bij 29 cm.), bevat vele foto's en kaarten en kost gebrocheerd slechts ƒ 3,90.

De voorgeschiedenis ervan is onze lezers grotendeels wel bekend: twee commissies (die van Tukker en uit de GBS) werkten beiden met de Statenbijbel van Ravensteijn. Er zijn fouten ingeslopen, woorden kregen in drie eeuwen een totaal andere betekenis, er zijn zaken ingevoegd die toch beter achterwege konden blijven, en zo meer.

Beide instanties beoogden een eerherstel van de zuivere Statenvertaling. Toch bestond er verschil in werkwijze, ook i.v.m. de vraag in hoeverre men mocht reviseren en actualiseren. De GBS wilde daarin minder ver gaan dan Tukker c.s. Beide organen waren interkerkelijk: Herv., Chr. Geref., Geref. Gemeenten enz. De GBS was wat eerder met een — inmiddels weer voor herziening vatbare — uitgave op de markt.

Evangelisatie

Het zou natuurlijk een dwaze verspilling en uiteindelijk ook een aanfluiting zijn, wanneer nu de commissie-Tukker, die er ook vaart achter gezet had, wat later met een eveneens gereviseerde, maar toch nog net even andere, Statenbijbel zou komen. De zaak ging dus bij het NBG tijdelijk in de ijskast. Maar de Inwendige Zendingsbond had graag voor zijn specifieke werk een uitgave voor verspreiding onder buiten- en randkerkelijken, zodat besloten werd, de „Tukker-uitgave" van Markus alvast als proef te doen verschijnen.

De vertaling is voor individuele lezers, niet voor de kerken. Ze bevat prachtig en functioneel illustratiemateriaal, is over de volle breedte van de pagina's gedrukt — niet in twee kolommen — met uitvoerige tekstverwijzingen. Kortom, een zeer betrouwbare en geschikte uitgave om de naaste met Gods Woord in aanraking te brengen.

Vernieuwingsdrang?

De kritiek op deze uitgave door bijv. ds. Tj. de Jong uit Garderen in het GBS-blad „Standvastig" delen wij geenszins. Hij spreekt van een revisie tussen Staten- en Nieuwe Vertaling in, ontstaan uit de drang naar vernieuwing. Daarbij laakt hij het, dat woorden als „huisvrouw" zijn vervangen door „vrouw" (hij ziet er zelfs de moderne emancipatiezucht achter!), dat „geraakte" „verlamde" is geworden en dat men nu spreekt van „gebied" i.p.v. „landpale".

Terecht worden ook een aantal duidelijke fouten en foutjes aangewezen, maar het blijft dan ook een proef-uitgaaf voor een ander publiek dan de kopers van de — aanvankelijk ook veel fouten bevattende — GBS-uitgave. Een lijst van eigennamen en een tijdtafel completeren „Terstond".

Voor min of meer dezelfde „doelgroep" als van „Terstond" zal ook wel de bij Kok te Kampen „Fotobijbel" in paperbackvorm bedoeld zijn. Die telt 720 bladzijden, bevat vele tientallen foto's en kost ƒ 19.90.

Subjectief

De naam deugt niet geheel, want het is „slechts" het „Nieuwe Testament voor mensen van deze tijd", luidens de ondertitel. Nu lijkt mij, dat het Evangelie dan wel niet tijdloos is, maar ook niet zó tijdgebonden, dat de moderne mens anno nu met een zo gans andere versie van een deel van Gods Woord moet worden benaderd als de gebruikelijke vertalingen.

Een groot verschil met „Terstond" is hier, dat wel het Griekse Nieuwe Testament van Nestle als uitgangspunt diende, maar dat hier de Schrift wordt gepresenteerd „in een vorm, die de moderne mens vertrouwd is (...) in een taal, die geen literaire of esthetische pretenties heeft, maar dicht bij de huidige spreektaal staat", zo heet het.

Daarmee is aangegeven, dat het subjectivisme hoogtij viert en dat blijkt ons meteen al uit de foto's, waarvan het soms volstrekt een raadsel is, hoe ze de tekst moeten „illustreren" en die op een andere keer de plank wel helemaal misslaan.

Misslagen

Eén voorbeeld daarvan is de illustratie bij 1 Korinthe 9 vers 24 over de hardlopers in het stadion. Daar kon dus „eigentijds" een prent bij van bijv. estafettelopers in een olympisch stadion. Er staan echter voetballende jochies bij met een ventje achter het doel. Inderdaad: zo schiet men wel zijn doel voorbij. Bij Openbaring 1 vers 3 staan wel een aantal hardlopers op de foto!

Er zijn tal van andere voorbeelden, waarbij het plaatje niets „verlucht", maar alleen — als een zoekplaatje — vragen oproept. Wat bijv. het straalvliegtuig op de omslag doet, is ook onhelder. Zo moet het dus in elk geval niet, al ontkennen we niet, dat er soms ook sublieme „vondsten" in zitten. Bij de Apokalyptische ruiters zien we grote bommenwerpers dood en verderf zaaien, maar waarom er bij het beest uit de afgrond met het getal 666 per se een Amerikaanse straaljager met allerlei wapentuig moet, in een hoofdstuk met als opschrift „de totale staat", ontgaat ons; een Russische Mig was beter op zijn plaats.

Nu is dat niet helemaal de schuld van uitgever Kok, want het is een vertaling uit het Duits, bij Quell Verlag in Stuttgart verschenen. Maar tal van plaatjes zijn wel aangepast, blijkens Nederlandse opschriften e.d. Supervisie over de Nederlandse bewerking hadden de R.K. prof. dr. A. Bertrangs uit Leuven en de VU-nieuw-testamenticus prof. dr. R. Schippers. De bekende R.K. uitgeverij Lannoo in Tielt (België) heeft ook de druk verzorgd.

De tekst is inderdaad vlot leesbaar en hedendaagse spreektaal. Daar is dan ook dogmatisch heel veel op aan te merken. Nee, dit goedkope boek is op zich niet slecht verzorgd, maar het heeft weinig met Gods Woord te maken.

Om nog even in de sfeer van het Nieuwe Testament te blijven: Zojuist gaf het Ned. Bijbelgenootschap in zijn vertaling van 1951 een mini-N.T. uit op formaat 13.5 bij 8 cm, op goedkoop papier en in slap kaftje, 540 bladzijden voor ƒ 6,50. Het bevat de gewone integrale tekst, met tekstverwijzingen, en is in dit handzame formaat bedoeld om steeds bij zich te dragen en ook om weg te geven. De prijs is laag, maar het is de vraag of zo'n gebrocheerd uitgaafje intensief gebruik toestaat.

Handboek

De laatste uitgave, die wij noemen is niet een Bijbel zelf, maar het praktisch onmisbare „Handboek bij de Bijbel", waarin men in 678 bladzijden in woord en beeld, in kleurenplaten, kaarten, grafieken en artikelen de wereld van de Bijbel neergelegd vindt. Dit boek noemen wij een onvolprezen werk, dat onze warme aanbeveling nauwelijks nodig heeft, want de verkoop ervan loopt zo geweldig, dat het niet blijft bij één druk.

Het is dan ook niet zo maar een boek, het is — en we schreven er al over — het geschenk dat de honderd jaar geworden uitgeverij J. N. Voorhoeve in Den Haag — een op eigen wel geproportioneerde benen staande dochter van Kok-Kampen — aan iedereen aanbiedt voor een (zachte) jubileumprijs van ƒ49,90. Per 1 januari a.s. komt daar een tientje bij, maar voordien dienen alle ouders en niet-ouders het te hebben aangeschaft, voor eigen gebruik of om weg te geven.

Opzet

Het handboek is een bewerking van het Britse „The Lion Handbook of the Bible" onder redactie van David en Pat Alexander, met veler medewerking, de Nederlandse bewerking is van prof. dr. H. Mulder en mevr. Janny B. van der Veen-Mulder.

Het is een oorspronkelijk opgezet werk in vier delen: in het eerste worden tal van artikelen met kaarten e.d. geboden als inleiding: ontdek de Bijbel, de Bijbel voor nu, de achtergrond ervan. Het tweede deel bevat een inleiding op elk bijbelboek van het O.T. en een summiere verklaring, soms meer als de Kanttekeningen van de Statenbijbel, zeer verhelderend. Ook hier doen foto's en kaarten hun werk. Deel III bevat hetzelfde, maar dan voor het N.T. In het laatste deel zijn de registers opgenomen en nog afzonderlijk de vindplaatsen van Jezus' wonderen en gelijkenissen alsmede bijbelse sleutelwoorden.

Betrouwbaar

Een boek, dat allen, die godsdienstonderwijs geven, moeten hebben en gebruiken. Theologisch is het, hoewel niet „biblicistisch-fundamentalistisch" in hoge mate betrouwbaar en bepaald niet uitgesproken historisch-kritisch. Daar moet men in de Angelsaksische wereld der bijbelwetenschappen trouwens toch weinig van hebben; de archeologie neemt een vooraanstaande plaats in en die wordt vaak als „Schriftbewijs" gehanteerd.

Eén voorbeeld: algemeen wordt aangenomen, dat Jesaja vanaf hoofdstuk 40 van een andere auteur is: Deutero-Jesaja. Het handboek voert daar sterke argumenten tegen aan en constateert slechts, dat het gesprek erover nog door gaat. Geen belerend doordrammen dus.

Het boek bevat 437 foto's, waarvan 363 in kleur, 68 kaarten en 20 grafieken. Een goede eeuwfeestuitgave!

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 oktober 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Bijbeluitgaven als tijdschrift, foto-pocket en in zakformaat

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 oktober 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's