Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Stijging loonkosten gezamenlijk dragen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Stijging loonkosten gezamenlijk dragen

Staatssecretaris voor middenstanders:

4 minuten leestijd

DEN HAAG — De relatie tussen de algemeen economische ontwilckeling en de situatie in liet midden- en kleinbedrijf is een van?elfsprekende. Die situatie waarin het bedrijfsleven verkeert is er een die grote zorgen baart.

Aldus staatssecretaris Th. M. Hazckamp van Economische zaken maandagmiddag tijdens een rede op het congres van het Nederlands christelijk ondernemersverbond in het congresgebouw in Den Haag, waar voorzitter H. de Mooij de leiding van dit verbond heeft overge-. dragen aan de heer D. Zuidhof.

Daarbij zijn nu, zo vervolgde de heer Hazekamp, in tegenstelling tot 1974 de zorgen in de industriële sectoren groter dan die in de verzorgende en dienstensectoren. Niet dat in de laatst genoemde sectoren nu alles botertje tot de boom is.

Gesteld kan worden dat de rendementen te laag zijn om de continuTteit te verzekeren. Afgezien van enire fluctuaties, is er gedurende de laatste tien a vijftien jaar sprake van een constante geleidelijke daling van de rendementen, aldus de heer Hazekamp. Althans gemiddeld over het hele bedrijfsleven gemeten.

In diezelfde periode van tien è vijftien jaar kunnen andere trendontwikkelingen worden geconstateerd. Ongeacht de politieke signatuur van achtereenvolgende regeringen is er sprake van een toenemende stijging van de collectieve druk van sociale verzekeringen, overdrachtsuitgaven en overheidsdiensten, is er een toenemende inflatie en een toenemende stijging van de arbeidskosten per eenheid produkt.

Werkelijkheid

De jarenlange basisgedachte van voortdurende sterke economische groei • en expanderende welvaart is, in de realiteit van de depressie, sterk aangetast, hoewel, zo zei de heer Hazekamp te vrezen, er nu nog grote groeperingen in onze bevolking zijn die deze werkelijkheid nog niet kunnen verwerken.

De staatssecretaris schetste het beleid dat er onder meer op is gericht het rendement weer te laten stijgen, de arbeidskostenstijging te matigen en de inflatie terug te dringen. Wat het beleid voor een terughouden van de groei van de collectieve uitgaven betreft merkte hij op dat bezuiniging toch besnoeien op nuttige projecten en zinvolle regelingen betekent.

De staatssecretaris acht de kritiek onjuist die sommige voornamen uit de. STAATSSECRETARIS HAZEKAMP ...aandacht voor middenstand... kring van organisaties van het middenen kleinbedrijf uiten, als zou de regering thans niets doen. Uitspraken als ,,Deze regering vertikt het" of „Deze regering doet niets voor hét midden- en kleinbedrijf' zijn, naar zijn mening, volstrekt bezijden de waarheid.

Loonkosten

De heer Hazekamp zei dat, voor wat de loonkostenontwikkeling betreft — de doelstelling over de periode tot 1980 gelijk of lager ligt dan de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit in de dienstensector.

Dat is een doelstelling die slechts kan worden verwezenlijkt, aldus de staatssecretaris, als zij .onderdeel is van een totaal beleid. ,,Men kan zich afvragen of zonder meer in een maatschappelijk overleg deze benadering steun kan vinden buiten de dienstensector zelf. Daarom ;Zal het naar zijn mening nodig zijn te bezien in hoeverre in verdere jaren van de periode tot 1980 dit beleid met bepaalde maatregelen moet worden ondersteund.

Met name is dan van belang samen te bezien of voor sectoren of bedrijven met hogere produktiviteitsstijging dan in de dienstensector na verwezenlijking van het rendementsherstel aanvullend beleid nodig is. Ditzelfde zou ook bij vrij bedrijfstakgewijs overleg nodig kunnen zijn om toch nationaal gezien niet boven de doelstellingen uit te ko

Overleg

Desgevraagd heeft de heer Hazekamp na afloop van het congres van het NCOV meegedeeld dat er verscheidene oplossingen denkbaar zijn om er, als uitkomst van gezamenlijk beraad tussen overheid en sociale partners, voor te zorgen dat de doelstellingen kunnen worden bereikt. In het buitenland en met name in België is in gezamenlijk overleg een regeling tot stand gekomen die er toe strekt dat daar waar de produktiviteitsstijging en loonaanspraken hoger uitkomen dan in de dienstensector een bestemming wordt gegeven. Die hogere aanspraken zouden dan gede.eltelijk of geheel voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt als men het daar samen over eens zou zijn. In dit opzicht zou bijv. kunnen worden gedacht aan maatregelen ter verbetering van de werkgelegenheid daar waar structurele problemen spelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 oktober 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Stijging loonkosten gezamenlijk dragen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 oktober 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken