Bekijk het origineel

Hoe bestrijden we de tweede woningen?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hoe bestrijden we de tweede woningen?

Nu nog uiteenlopende regelingen

4 minuten leestijd

De tweede woning vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van de (kleine) kernen. Daar is men het in bestuurlijk Nederland wel over eensl. Minder duidelijk is het welke manier de beste is om de recreatiewoning te weren. Landelijke regels zijn er niet. De al lang geleden aangekondigde Plattelandsnota van minister Gruyters laat nog steeds op zich wachten.

Daarom kwamen verschillende ge- te Leerdam door GS van Zuid-Holland meentebesturen zelf met ideeën. In ter vernietiging is voorgedragen aan de Zeeland werd het de zogenaamde gebruiksverordening. In het kort komt het erop neer, dat woningbezitters hun huis niet langer als tweede woning mogen verkopen. Ze mogen het.pand ook niet verhuren als recreatiewoning.

Dit alles op grond van artikel 168 van de Gemeentewet, waarin ihet is toegestaan om gebruiksbepalingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van onroerend goed. Gemeenten, die gebruik maken van een dergelijke verordening zijn Borsele en Kortgene.

Inmiddels heeft de Utrechtse advocaat mr. W. J. Brink de verordening van Borsele ter vernietiging voorgedragen aan de Kroon. Hij vindt, dat GS van Zeeland het raadsbsluit om de verordening vast te stellen niet hadden mogen goedkeuren. Volgens hem kunnen gebruiksvoorschriften met betrekking tot het gebruik ran gronden op opstallen niet anders worden gegeven dan als onderdeel van een bestemmingsplan met inachtneniing van de in de wet op de Ruimtelijke Ordening aangewezen procedure. Op die manier gaat de inspraak van de bevolking niet verloren. Dat is nu wel gebeurd, zo schrijft mr. Brink aan de minister van binnenlandse zaken, mr. De Gaay Fortman.

Hij wijst er in dit verband ook op, dat de gebruiksverordening van de gemeenKroon. Dit had schorsing bij Koninklijk Besluit van 31 juli jl. tot gevolg. Het is van het allergrootste belang welke uitspraak de Kroon zal gaan doen. Want anders weten de gemeentebesturen immers niet waar ze aan toe zijn in hun strijd tegen de tweede woning.

Vestigingsregeling

In de provincie Gelderland wil men hetzelfde probleem op een geheel andere manier aanpakken. Het provinciaal bestuur heeft een discussienota „Woning ja, woning nee" samengesteld. Men constateert, dat het ruimtelijk beleid ten opzichte van kleine kernen in vele gevallen leidt tot een beperking van de groeimogelijkheden ter plaatse. De wens om beschikbare woningen ten goede te laten komen aan de eigen bevolking vraagt om een regelend optreden van het gemeentebestuur. Over het geheel genomen schieten echter bestaande regelingen en mogelijkheden voor de gemeenten tekort, zo constateert men ter griffie van de provincie Gelderland. Onder de huidige omstandigheden lijkt een vergunningensysteem of vestigingsregeling de meest geëigende en doeltreffende methode. Zo'n regeling beheerst alle vrijgekomen woningen. Iedereen, die in een gemeente met een vestigingsregeling komt wonen heeft een bewoon-vergunning van B en W nodig. Die vergunning wordt verleend indien: • de aanvrager voldoet aan de eis van economische gebondenheid. Hij moet dan in die kern of in de naaste omgeving werken. • de aanvrager voldoet aan de eis van dorpsbinding.

Met behulp van deze regeling kan het gemeentebestuur de beschikbare woningen bij voorkeur aan de eigen bevolking ten goede laten komen. Ook kan worden voorkomen, dat een bestaande tweede woning bij verkoop in handen van een andere „tweede-woning-bezitter" overgaat. Het mes snijdt van twee kanten. Het aantal tweede woningen kan niet uitbreiden, terwijl er op de lange duur tweede woningen in de pernamente bewoningssfeer kunnen worden teruggebracht. Tot nu toe is er nog geen gemeente in Gelderland, die gebruik maakt van de vestigingsregeling. Eerst wordt onderzocht hoe de gemeentebesturen in de provincie over het,concept van het provinciaal bestuur denken. Daarna zullen de Gelderse staten zich uitspreken over de vestigingsregeling. Om zo spoedig mogelijk tegen de tweede woning op te kunnen treden is het noodzakelijk, dat er landelijke richtlijnen worden aangegeven, zodat bepaalde regelingen niet worden afgekeurd. Het is te hopen, dat de Plattelandsnota niet lang meer op zich zal laten wachten.

Dit is van het allergrootste belang voor de leefbaarheid van de kleine kernen in ons land. Want vele dreigen dood te bloeden. Onder meer door de .toename van de tweede woning.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 november 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Hoe bestrijden we de tweede woningen?

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 november 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken