Bekijk het origineel

Eigen bevolking gaat voor in Gelderland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eigen bevolking gaat voor in Gelderland

Discussienota: Woning ja, woning nee

5 minuten leestijd

ARNHEM — In tegenstelling met de meeste Gelderse gemeenten hadden Provinciale Staten van Gelderland woensdag in meer.^derheid waardering voor de discussienota „Woning ja, woning "nee". Met 37 stemmen voor en 28 tegen, besloot men deze nota voor kennisgeving aan te nemen. Vóór stemden de fracties van CDA, PvdA en PPR; tegen de fracties van de VVD, SGP, GPV en Boerenpartij.

verslaggever)

De discussienota is een door GS ontworpen modelverordening, waarmee de gemeentebesturen de mogelijkheid krijgen om beschikbare bestaande woningen bij voorkeur ten goede te laten komen aan de eigen bevolking. De mogelijkheden, die de g:emeenten nu hebben en de regelingen die er nu bestaan, vormen volgens de nota nauwelijks een garantie, dat de beschikbare woningen ten goede kunnen komen aan de autochtone (=oorspronkelijke) bevolking van de kleine kernen in Gelderland. Daarom stellen GS een vestigingsvergunning voor die voor elke woning wordt aangepast aan de plaatselijke situatie.

Kritiek

Het Statenlid de heer T. R A. Veen (VVD) liet namens zijn fractie weinig heel van de nota. Hij vond het stuk in zijn algemeenheid meer het karakter dragen van een politieke stunt dan van een serieuze poging om de problematiek van' de kleine kernen te helpen oplossen. Hij ging in op de kwestie van de aantasting van het eigendomsrecht, het was voor zijn fractie aanvaardbaar dat voor het algemeen belang aantasting van het eigendomsrecht soms nodig is, • maar in deze nota wordt in één klap bepaald, dat het bestand aan de eigen woningen niet meer vrij op dé woningmarkt verhandelbaar is. Dit betekent dat er bij voorbaat de neerwaartse druk op de prijs van bestaande woningen wordt gelegd en er sprake is van een negatief werkende vervangingswaarde. Hierdoor is er ook sprake van een wezenlijke onrechtvaardigheid en daartegen maakt mijn fractie ernstig bezwaar, aldus de VVD'er.

Moties

Namens de fracties van WD, SGP en GPV diende hij een motie in, waarin hij GS uitnodigde de nota eerst nog eens te beoordelen op de binnengekomen, meestal negatieve reacties en Provinciale Staten meer inzicht te geven in alle effecten van de te verwachten consequenties. De motie haalde het niet, alleen de indieners en de fractie van de Boerenpartij stemden voor. De motie van de heer W. van Dam (PPR) kreeg wel de meerderheid van de Staten. In deze motie vraagt men GS om er bij de daarvoor in aanmerking komende gemeentebesturen op aan te dringen om over te gaan tot vaststelling van een vestigjngsregeling in de geest van het ontwerp en om een nog beter gebruik te maken van het bestaande instrumentarium.

Twijfels

Kritiek op de nota „Woning ja, woning nee" had ook de heer W. Kroon (SGP). Enerzijds had hij grote waardering voor het werk van GS om te trachten het provinciaal planologisch beleid in banen te leiden, maar anderzijds vond hij, dat GS te haastig van start waren gegaan. Waarom kon niet gewacht worden tot een meer landelijke regeling tot stand zou zijn gekomen, daar toch de effectiviteit van zo'n regeling moeilijk alleen ter plaatse te hanteren is?

De rechtsongelijkheid kon dan, volgens de heer Kroon, reeds om de hoek kijken. Dit blijkt al uit reacties van gemeentebesturen en van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, dat zij deze vorm niet „welkom heten", of voor afremming en groeibeperking de, nota „Woning ja, woning nee" de aangewezen weg is, menen we toch te moeten betwijfelen. Er zitten te veel onzekerheden in, die niet uitgewerkt zijn, maar ook niet uitgewerkt kunnen worden. De nota is daarom voor onze fractie niet aanvaardbaar, aldus de heer Kroon.

De fracties van CDA en PvdA waren in het algemeen wel blij met deze discussienota. Zij vonden het een goed stuk, dat het nodige instrumentarium voor de gemeentebesturen aangaf. Wel drong men aan om de nota op basis van vrijwilligheid aan de gemeentebesturen voor te leggen en om in IPO-verband overleg te gaan voeren nfet de minister van volkshuisvesting om tot een meer landelijk beleid te komen.

Landelijk probleem

Gedeputterde mr. O. W. A. Baron van Verschuer (CDA) was erg blij, dat door deze nota erg veel mensen, ook buiten Gelderland, op deze problematiek zijn gedrukt. Het is een landelijk probleem dat het sterkst tot uiting komt in Gelderland, maar de tijd is gelukkig voorbij, dat men in vele gemeenten alle deuren openzet voor import. Er zijn nu praktisch geen huizen meer voor de eigen mensen van de kleine kernen, want op de bestaande huizenvoorraad hebben we geen greep en daarom geven we de gemeentebesturen een gepast instrumentarium aan met de discussienota „Woning ja, woning nee", aldus de gedeputeerde.

Hij stelde verder met nadruk, dat hij met de nota alleen maar wil bereiken om de kleinere leefgemeenschappen.in bescherming te nemen. Dit is geen socialistisch beleid, want hier staat het gehele college van GS achter. De heer Verschuer kondigde tenslotte aan dat er een circulaire naar de gemeentebesturen van Gelderland uit zal gaan, waarin de grote lijnen en de uitwerking van de nota „Woning ja, woning nee" geschetst zal worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 november 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Eigen bevolking gaat voor in Gelderland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 november 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken