Bekijk het origineel

Gezamenlijke taken vanuit geloof in dezelfde Schepper Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gezamenlijke taken vanuit geloof in dezelfde Schepper Kerknieuws

Secretaris „kerk en jodendom'' van Wereldraad

3 minuten leestijd

DRIEBERGEN — Hoe zien de Afrikaanse christenen het jodendom? Hoe is de beoordeling van het jodendom bij de Orthodoxe christenen? Kunnen we komen tot richtlijnen en aanbevelingen aan de leden van de Wereldraad van kerken over de verhouding van jodendom en christendom? Dat zijn de taken en vragen, waarvoor onze werkgroep voor de dialoog met Israël en de joods-christelijke betrekkingen zich ziet geplaatst. Medio 1977 wordt er in Jeruzalem een consultatie over gehouden.

Dit zei woensdag op de Hervormde synode de Duitse theoloog dr. Franz von Hammerstein, secretaris van de werkgroep kerk en jodendom van de Wereldraad van kerken, die vorig jaar de Nederlandse Gereformeerde ds. Johan M. Snoek in deze functie is opgevolgd.

Von Hammerstein, die een paar dagen in ons land is om o.m. te spreken met de Hervormde en Rooms-katholieke Israël-organen, was voorheen o.a. predikant van de Evangelische Kerk van Berlijn en secretaris van de bekende „Aktion Sühnezeichen", waarvoor hij werkkampen van Duitse jongeren in Israël organiseerde. Ook is Von Hammerstein voorzitter van de commissie „de kerk en de Joden" van de Duitse Evangelische Kerkedag.

Hij bracht de groeten over van Wereldraad-secretaris dr. Philip Potter en gaf tevens een uiteenzetting van wat zijn afdeling „kerk en jodendom" doet en wil. Deze werkgroep is onderdeel van die welke de dialoog met mensen van andere godsdiensten en ideologieën onderhoudt.

Na een lofprijzing op de goede houding van Nederland en vooral de kerk jegens de joden in en na de oorlog, zette Von Hammerstein de al genoemde vragen uiteen. Moeten we onze christelijke drieëenheidsleer, onze christologie, ons verstaan van de Schrift niet aan een grondige revisie onderwerpen om onze theologische overtuigingen voor misverstaan door de aanhangers van andere godsdiensten te behoeden? Welke gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben joden en christenen, beiden gelovend in God als de Schepper van hun wereld, voor hun houding tegenover die wereld met haar grote problemen van milieubeheer, bevolkingsgroei, atoomenergie enz.? Welke verschillen en gemeenschappelijke trekken hebben joden en christenen m.b.t. het verstaan en de uitleg van de Heilige Schrift?

Al deze problemen houden de studiegroep van de Wereldraad bezig, in nauwe samenwerking met andere werkgroepen dezer raad, omdat Israël de wieg is van de oecumene. Overal moeten joden en christenen in plaatselijke werkgroepen met deze zaken bezig zijn; dat is voor ons een grote hulp, zo werd betoogd.

Natuurlijk is de joods-christelijke dialoog van een heel specifiek belang; toch staat ze binnen de Wereldraad in nauwe relatie tot de andere dialoog: met de wereldgodsdiensten. Onze Joodse partners juichen dat gesprek toe, omdat zij er op deze wijze ook bij betrokken worden en voor de Orthodoxe kerken wordt het gemakkelijker gemaakt, met Israël te spreken via deze bredere dialoog, stelde Von Hammerstein.

Hij legde nogmaals de nadruk op het werk op plaatselijk niveau en betoogde, dat de Aziatische godsdiensten het christendom als agressief zendingdrijvend en aanmatigend monotheïstisch ervaren. Meer begrip kan ontstaan, wanneer wij die belijders van Hindoeïsme, Islam en Boeddhisme meer op onze synoden en gesprekken uitnodigen.

Militant

Dr. Von Hammerstein wees ook op de spanningsdriehoek tussen joden, christenen en moslims in Europa en vooral in het Midden-Oosten. In al deze drie religies zijn agressieve militante krachten werkzaam en wij moeten er naar streven, dat deze factoren niet langer het terrein beheersen. Daarom ook heeft de Wereldraad onlangs ook een ontmoeting gepland tussen Libanezen, die elkaar bekampen, om tot een vorm van verzoening te komen, aldus de secretaris voor jodendom en christendom van de Wereldraad van kerken. me verenigbaar met het christelijk geloof? Zijn er positieve kansen voor het godsdienstige leven in een socialistische maatschappij?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Gezamenlijke taken vanuit geloof in dezelfde Schepper Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken