Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Prijsmaatregel: loonkosten mogen niet doorberekend

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Prijsmaatregel: loonkosten mogen niet doorberekend

Vooral industrie welt zich gedupeerd

4 minuten leestijd

DEN HAAG — De beide centrale organisaties in het midden en kleinbedrijf (KNOV en NCOV) hebben niet veel goede woorden over voor de maatregelen die de regering wil treffen om de prijzen volgend jaar in de hand te houden. Dit in tegenstelling tot de FNV en het CNV, die beiden instemmend hebben gereageerd op de nieuwe prijsbeschikking.

Vrijdagmorgen werd een gesprek gehouden tussen minister Lubbers en vertegenwoordigers van werkgevers, ondernemers, consumenten en vrije beroepen over het prijsbeleid.

Dit gesprek leverde weinig op. Na afloop deelde minister Lubbers mee, dat de onzekerheden op het terrein van de lonen het zicht momenteel belemme

Bepaling

Het ziet er naar zijn mening ook nog niet naar uit dat dit zicht er op op korte termijn wel zal zijn. Daarom is het z.i. beter, wat het prijsbeleid voor 1977 betreft, nu al te bepalen dat voorshands tot 1 april a.s. de industrie geen loonkosten mag doorberekenen. In het eerste kwartaal zal dan nader kunnen worden bekeken, of er op dit punt eventueel nog nadere maatregelen als aanvulling zouden moeten worden genomen.

In de dienstensector zullen kosten tot maximaal drieëneenhalf procent mogen worden doorberekenbaar" worden gemaakt. De vrachttarieven zaten tot dusverre in een „verzamelpotje" van een half procent. Dat potje wordt nu in percentage verlaagd tot drietjende procent van de verkoopprijs excl. BTW. De geldmarge, die een jaar ongewijzigd is gebleven, zal in de nieuwe prijzenbeschikking met drieëneenhalf procent omhoog gaan.

De meldingen met betrekking tot voorgenomen prijsverhogingen zal voor grotere bedrijven gehandhaafd blijven. Een paar sectoren van het bedrijfsleven die ook in de vorige beschikking niet voorkwamen, zullen in de nieuwe eveneens ontbreken. Het gaat hier b.v. om horeca en handel in eet- en drinkwaren. Wat de vrije beroepen betreft zullen geen veranderingen worden opgeno

Overheid

Ten aanzien van de overheidstarieven - die sinds juni jl. gemiddeld op zeven procent stijging zijn bepaald - zal in januari a.s. nog eens worden bekeken hoe de verdere ontwikkeling zou kunnen zijn. Daarbij zal dan ook worden nagegaan, of er aanleiding is een lager gemiddeld percentage vast te stellen in verband met een minder wordende inflatiegraad. Maar, aldus minister Lubbers, dat zal allemaal nog eens goed moeten worden berekend. Een onverantwoorde gok noemde mr. C. van Veen de prijsmaatregel die de regering voornemens is te nemen. De heer Van Veen, voorzitter van de Raad van bestuur in arbeidszaken, sprak namens de industriële werkgevers en de ondernemers in de middenstand en in de land- en tuinbouw.

Hij meent dat uitgekomen is wat de werkgevers drie jaar geleden al hebben voorspeld: financiële uitholling van het bedrijfsleven als het regeringsbeleid niet drastisch zou worden omgebogen. De nu te treffen prijsmaatregel acht de heer Van Veen ,,in hoge mate onbillijk voor het bedrijfsleven", dat volgens hem ,,er nog verder door in de vernieling raakt".

Hij had in het gesprek met de bewindslieden voorgesteld uit te gaan van de slechte positie van het bedrijfsleven. Als het prijsbeleid niet kan worden vrijgelaten dan had de regering rekening moeten houden met doorberekening van de gemiddelde loonkosten van één a anderhalf procent.

Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond heeft meegedeeld hoogst onaangenaam getroffen te zijn door de beleidsvoornemens van minister Lubbers voor het prijsbeleid 1977. De doorberekening van kosten wordt zo krap bemeten, dat de weg naar enig winstherstel wordt geblokkeerd. Met name de industrie wordt door het verbod lonen door te berekenen in de prijzen gedupeerd. Voor deze sector houdt het aangekondigde prijsbeleid te weinig rekening met bestaande onzekerheden. Genoemd kunnen worden de waardestijging van de gulden en de groei van de wereldhandel.

Het NCW beoordeelt positief dat minister Lubbers nü eveneens van mening is dat in 1977 de loonstijging beperkt zal moeten blijven tot ongeveer 6 procent. Dit streefcijfer dient evenwel in een loonbeleid te worden gerealiseerd en niet via een prijsbeleid. Anders wordt het risico groot dat verdergaand winstverlies zal gaan optreden in plaats van winstherstel. Dit dreigt te gebeuren als het thans aangekondigde prijsbeleid niet spoedig wordt herzien. Tot die datum zal een soepel ontheffingenbeleid onontbeerlijk zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 27 december 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Prijsmaatregel: loonkosten mogen niet doorberekend

Bekijk de hele uitgave van maandag 27 december 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken