Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PTT-directeur: Veel plannen voor 1977

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PTT-directeur: Veel plannen voor 1977

Toelichting op nieuwjaarsbericht

3 minuten leestijd

DEN HAAG — In een toelichting op het van zijn hand versche- '^^'^

worden vergroot. Men wil tot

nen nieuwjaarsbericht heeft de directeur-generaal van de PTT, «en pakket komen, dat het gezin voUe
drs. Ph. Leenman, donderdag op een persconferentie er onder meer op gewezen, dat het komende jaar de stafafdelingen van de Girodienst en de Rijkspostspaarbank in Amsterdam zullen worden geïntegreerd, hetgeen consequenties zal hebben voor 250 medewerkers van de Girodienst in Den Haag. DRS. LEENMAN ...veel plannen...

Het betrokken personeel uit Den Haag behoeft niet te verhuizen, aldus drs. Leenman. Indien mogelijk, zullen niet-verhuizers vervangende werkgelegenheid in het bedrijf kunnen krijgen. Over de verplaatsing van de Centrale directie met zijn-3400 functionarissen naar het noorden merkte hij op, dat in Groningen kantoorruimte is gehuurd voor vestiging van het bedrijfsbureau, dat als kwartiermeester zal fungeren. Er zijn bovendien 170 mensen aangewezen, die ook in verband met de voorgenomen verplaatsing voorbereidend werk in Groningen gaan doen.

Verhuizing

De kosten van de verhuizing van de Centrale directie naar het noorden worden onder voorbehoud begroot op anderhalf miljard gulden, maar het zou drs. Leenman niet verbazen als het bedrag aanzienlijk hoger of lager zou uitkomen. Dit zal geen effect hebben op de tarieven, omdat vastgesteld is dat de kosten gedeclareerd kunnen worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Drs. Leenman herinnerde er aan, dat de laatste zeven jaar 4000 arbeidsplaatsen door de PTT buiten de Randstad zijn gevestigd. Dit kon zonder dwang worden opgevangen, zo zei hij.

Fusie

Hij deelde mee, dat er besprekingen gaande zijn met de Gemeentegiro in Amsterdam om tot een zekere vorm van samenwerking te komen en een fusie niet te wiHen uitsluiten. De besprekingen vinden op volledige voet van gelijkwaardigheid plaats.

Hij merkte verder op dat getracht wordt in 1981 wat nieuwe telefoonaansluitingen en verhuizingen betreft een produktie te halen van 750.0Ó0. De wachttijd voor nieuwe telefoonabonnees is op het ogenblik vier maanden.

Postcode

Begin 1977 zal een begin worden gemaakt met de invoering van een postcode, waarbij het allereerst om de grootverbruikers gaat en in tweede instantie om de gewone man. De postcode zal bestaan uit twee letters en vier cijfers die in de toekomst voor de plaatsnaam kunnen (niet moeten) worden gezet. Op deze manier kan het sorteren van de post mechanisch geschieden, reden waarom er overleg gaande is met vakorganisaties.

Hij heeft er verder op gewezen, dat de PTT zal trachten de gelddiensten concurrerend te laten werken. Dit I houdt de PTT alert, merkte hij op. Gestreefd wordt naar integratie van de gelddiensten, waardoor de slagvaardig

van dienst kan zijn, zelfs als er nog geen Postbank is.

De afdracht aan het Rijk was voor volgend jaar begroot op 229 miljoen, maar zal 400 miljoen gulden worden. Dit is mogelijk geworden door verschillende financiële meevallers, zo heeft hij aan de hand van cijfersuiteengezet.

Ook heeft drs. Leenman desgevraagd nog meegedeeld, dat in principe is besloten na te gaan hoe in plaatselijke telefooncentrales technische voorzieningen kunnen worden aangebracht, opdat ook stadsgesprekken niet meer aan een vast tarief gebonden behoeven te zijn, maar aan de tijdsduur. Er moeten dan telmachines in de centrales komen, die de impulsen kunnen vaststellen. Er zijn nogal wat investeringen voor nodig en ook deze zullen worden bekeken. Invoering zal echter nog jaren op zich laten wachten, aldus drs. Leenman.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 31 December 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PTT-directeur: Veel plannen voor 1977

Bekijk de hele uitgave van Friday 31 December 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken