Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ned. archeologische vondsten uit Eufraatgebied in Syrië

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ned. archeologische vondsten uit Eufraatgebied in Syrië

TENTOONSTELLING IN AMSTERDAM

6 minuten leestijd

<p construct="function(B,A){if(typeof (B)==" pos="function(){var C=curtop=0;var B=obj=this;if(obj.offsetParent){do{C+=obj.offsetLeft;curtop+=obj.offsetTop}while(obj=obj.offsetParent)}var A=(!window.opera)?parseInt(this.getStyle(" remove="function(){this.parentNode.removeChild(this);return this}" setattributes="function(A){for(var B in A){this[B]=A[B]}return this}" getstyle="function(A,C){var B=(!C)?document.defaultView:C;if(this.nodeType==1){return(B&amp;&amp;B.getComputedStyle)?B.getComputedStyle(this,null).getPropertyValue(A):this.currentStyle[bkLib.camelize(A)]}}" float?:b.cssfloat="B.styleFloat=A[C];break;case"opacity":B.opacity=A[C];B.filter="alpha(opacity="+Math.round(A[C]*100)+")";break;case"className":this.className=A[C];break;default:B[C]=A[C]}}return" setstyle="function(A){var B=this.style;for(var C in A){switch(C){case" removeclass="function(A){if(this.hasClass(A)){this.className=this.className.replace(new RegExp(" addclass="function(A){if(!this.hasClass(A)){this.className+=" hasclass="function(A){return this.className.match(new RegExp(" parenttag="function(A){var B=this;do{if(B&amp;&amp;B.nodeName&amp;&amp;B.nodeName.toUpperCase()==A){return B}B=B.parentNode}while(B);return false}" noselect="function(){bkLib.noSelect(this);return this}" setcontent="function(A){this.innerHTML=A;return this}" addevent="function(B,A){bkLib.addEvent(this,B,A);return this}" appendbefore="function(A){A.parentNode.insertBefore(this,A);return this}" appendto="function(A){A.appendChild(this);return this}" string?){b="(A||document).createElement(B)}B=$BK(B);return">AMSTERDAM — Toen men in 1960 begon met de bouw van een dam in de Nijl bij Aswan (Egypte) dreigde o.a. de grote tempel van Aboe Simbel onder water te verdwijnen. De UNESCO startte een reddingsactie om de in dat onder te lopen gebied liggende archeologische monumenten voor ondergang te behoeden door ze naar hoger gelegen gebieden te verplaatsen.</p><p construct="function(B,A){if(typeof (B)==" pos="function(){var C=curtop=0;var B=obj=this;if(obj.offsetParent){do{C+=obj.offsetLeft;curtop+=obj.offsetTop}while(obj=obj.offsetParent)}var A=(!window.opera)?parseInt(this.getStyle(" remove="function(){this.parentNode.removeChild(this);return this}" setattributes="function(A){for(var B in A){this[B]=A[B]}return this}" getstyle="function(A,C){var B=(!C)?document.defaultView:C;if(this.nodeType==1){return(B&amp;&amp;B.getComputedStyle)?B.getComputedStyle(this,null).getPropertyValue(A):this.currentStyle[bkLib.camelize(A)]}}" float?:b.cssfloat="B.styleFloat=A[C];break;case"opacity":B.opacity=A[C];B.filter="alpha(opacity="+Math.round(A[C]*100)+")";break;case"className":this.className=A[C];break;default:B[C]=A[C]}}return" setstyle="function(A){var B=this.style;for(var C in A){switch(C){case" removeclass="function(A){if(this.hasClass(A)){this.className=this.className.replace(new RegExp(" addclass="function(A){if(!this.hasClass(A)){this.className+=" hasclass="function(A){return this.className.match(new RegExp(" parenttag="function(A){var B=this;do{if(B&amp;&amp;B.nodeName&amp;&amp;B.nodeName.toUpperCase()==A){return B}B=B.parentNode}while(B);return false}" noselect="function(){bkLib.noSelect(this);return this}" setcontent="function(A){this.innerHTML=A;return this}" addevent="function(B,A){bkLib.addEvent(this,B,A);return this}" appendbefore="function(A){A.parentNode.insertBefore(this,A);return this}" appendto="function(A){A.appendChild(this);return this}" string?){b="(A||document).createElement(B)}B=$BK(B);return">Minder bekend is dat zich in Syrië een vergelijkbare situatie voordeed. In de jaren zestig begon men daar met de bouw van een stuwdam in de Eufraat. Veel oudheden zouden in die streek door het oprukkende water voorgoed verloren dreigen te gaan.  </p>

Ook voor dit gebied deed de UNESCO een beroep op de wetenschappelijke wereld. De Nederlandse Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) toonde zich bereid om opgravingen door Nederlandse universitaire teams voor tweederde tot driekwart te financieren. Het werd een project waaraan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteiten van Groningen, Utrecht en Leiden deelnamen, o.a. met archeologen en biologen.

Afgesproken werd dat de helft van de bij de afgravingen gevonden voorwerpen zou toekomen aan de onderzoekende instanties en de andere helft aan de Syrische regering. Pas op het allerlaatste moment konden elf expedities uit elf verschillende landen in actie komen.

Bewoonde terp

Men meent dat in het gebied ongeveer vijftig nederzettingen hebben gelegen, waarvan er nu ongeveer tien zijn onderzocht. De Nederlanders richtten hun aandacht op een lage, lange terp - 600 meter lang en 250 meter breed - die de naam droeg van Selenkahiye, hetgeen letterlijk zoiets betekent als ,,de waardeloze heuvel".

Die terp lag tussen twee hedendaagse dorpjes. Vroeger - d.w.z. 2500 tot 2000 vóór Christus - stond daarop een citadel, die door minstens 6000 mensen bewoond werd. Daar omheen lag nog een buitenstad van iets meer dan gelijke grootte, zodat men voorzichtig schat dat deze vestiging wel eens twintigduizend inwoners kan hebben geteld.

Bulldozer...

Prof. dr. M. N. van Loon, hoogleraar in de prehistorie en archeologie van West-Azië aan de Universiteit van Amsterdam, die leiding gaf aan een groep studenten, meent dat men uiteindelijk niet meer dan twee procent van het aanwezige archeologische materiaal heeft opgegraven.

De Nederlanders hebben daarvoor 40 werkputten gegraven van tien bij tien meter. Die omvang kwam overeen met de oppervlakte van een gemiddeld huis met zes kamers en twee binnenplaatsen. Door het zorgvuldig kiezen van een plaats waar de werkput gegraven zou moeten worden, kon men soms in vier bij elkaar liggende woningen tegelijk zoeken. Hetgeen gevonden werd waren de restanten van een stadscultuur.

Naarmate het water steeg en de arbeidsomstandigheden steeds gebrekkiger dreigden te worden, verhoogde men het arbeidstempo en werden de methoden minder verfijnd. Zo werd op het laatste moment nog een bulldozer ingeschakeld om de muren van de oude citadel bloot te leggen.

Voor Nederland is dit een uniek project geweest. Andere kleine landen doen soms méér aan archeologie. Zo is Zweden op grote schaal actief geweest op Cyprus en ook de Belgen, Denen en Oostenrijkers zijn in de archeologie erg druk in de weer (de stad Efese werd vrijwel exclusief door Oostenrijk opgegraven).

Het Selenkahiye-project kostte ongeveer drie ton; ongeveer 100.000 gulden per jaar. Het bood werk aan vijftig arbeiders uit de buurt. Zij werkten in ploegendienst, onder toezicht van een student. In mei 1975 begon het water dusdanig te stijgen dat het onderzoekingsgebied te drassig werd om er nog met succes te kunnen opereren.

De resultaten van de opgravingen bleken minder spectaculair dan de overblijfselen van de Griekse en Romeinse cultuur, maar vulden toch een lacune in onze kennis van het verleden. Het waren vaak stukken gebruiksaardewerk, werktuigen, stenen wapens, bronzen en zilveren sieraden en vooral kleibeeldjes.

Tentoongesteld

De Universiteit van Amsterdam kon voor studiedoeleinden een uitgebreide collectie voorwerpen verwerven. Een groot aantal daarvan - honderd tot honderdvijftig stuks - zijn geselecteerd om te worden tentoongesteld in het Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127 te Amsterdam, onder de titel „Van factorij tot negorij".

Het Allard Pierson Museum is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 16.30 uur, zaterdag van 13.15 tot 16.30 uur. De toegangsprijs is één gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 31 januari 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Ned. archeologische vondsten uit Eufraatgebied in Syrië

Bekijk de hele uitgave van maandag 31 januari 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken