Bekijk het origineel

CDA is slechts versterking van de oude KVP van Romme

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

CDA is slechts versterking van de oude KVP van Romme

KERKRECHTSPECIALIST MR. DR. DE MEYERE

5 minuten leestijd

DELFT — Wie meent, dat de ene christelijke partij, die straks als CDA de verkiezingen ingaat, nog iets anders is dan een versterkte Katholieke Volkspartij en meent, dat het eigene van de Anti-Revolutionaire en Christelijk-Historische beginselen er toch ook in zal doorklinken, heeft het volslagen bij het verkeerde eind. Het CDA is (slechts?) een versterkte KVP en het zogeheten ethisch reveil van lijsttrekker mr. A. A. M. van Agt is alleen maar een RK. mandement in gemoderniseerde vorm.

Deze pittige conclusie trekt de Evangelisch-Lutherse mevr. mr. dr. J. C. de Meyere in het binnenkort te verschijnen februarinummer van het maandblad „Protestants Nederland".

Mevr. De Meyere, specialiste op het terrein van het RK. canonieke recht — zij heeft ooit een bijzondere leerstoel aan een Rijksuniversiteit in dit vak van de hand gewezen om haar leeftijd — betoogt het volgende:

„Wij zijn bruggebouwers, zei Steenkamp op het CDA-congres van 11 december 1976. Applaus. Wij maken geen buiging naar links en geen buiging naar rechts en wij laten ons ook geen plaats wijzen tussen dat links en dat rechts, betoogde Van Agt. Daverend applaus.

Opus Dei

Begrijpen protestanten waarvoor zij applaudisseren? Bruggebouwers (pontifices) heetten de Romeinse heldenpriesters, omdat zij de zorg voor de Tiberbrug hadden. De titel van de opperpriester, Pontifex Maximus, ging over op de vergoddelijkte Romeinse keizers en op hun opvolgers: de pausen van Rome. Romanus Pontifex is nog heden de officiële titel van de paus. De bejubelde uitspraak van Van Agt is reeds gehoord uit de mond van Escriva de Balaguer, de stichter van ,,Opus Dei". Als hem gevraagd werd of zijn organisatie een politieke rol speelde of niet, antwoordde hij: ,,Opus Dei staat niet rechts, niet links en niet in het centrum. Als priester tracht ik met Christus te zijn die, aan het kruis, zijn twee armen opende en niet slechts één alleen."

De RK. instelling van het CDA is uit het bovenstaande duidelijk genoeg. Het ,,ethisch reveil" zal een gemoderniseerd mandement 1954 blijken.

Destijds riep het Nederlands Episcopaat op tot politieke eenheid van alle RK kiezers. De kleine partij van Welter moest verdwijnen; wie aan de doorbraak-mode had meegedaan, moest terugkeren tot de KVP, die dan de meerderheid in het parlement zou krijgen dank zij de grote-gezinnenpolitiek. Dan kon in Nederland een corporatieve maatschappij opgebouwd worden naar pauselijke richtlijnen (publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie).

Dan kon de Nederlandse wetgeving in overeenstemming gemaakt worden met het RK kerkelijk recht. In een verkiezingsrede op 21 november 1955 noemde Romme deze plannen: „Het inweven in het stramien van ons Nederlands volksleven van ons Katholiek zedelijk eigene".

Mandement

Het mandement werkte averechts, politieke concentratie mislukte. Daarop volgde RK infiltratie in de meeste partijen. Thans hoopt de KVP de grootste partij te worden door ARP en CHU in zich op te nemen. De ambities zijn dezelfde als in 1954, ook de plichten van de RK gelovigen. Daar gehoorzaamheid aan het kerkelijk leergezag het enige criterium voor rechtgelovigheid is, moeten zij aan de Kerk vragen wat hun geweten hun voorschrijft. Dat is; dat zij de RK Kerk moeten erkennen als supra-nationale Staat met eigen rechtsorde, die zich boven de rechtsorde van wereldlijke Staten verheven acht.

Hieruit volgt voor het binnenland: verplichting tot aanpassing van de nationale wetgeving aan het canonieke recht. En voor de buitenlandse politiek: volgen van de pauselijke wereldpolitiek, hoewel deze uitsluitend gericht is op het belang van de Kerk en niet op het belang van enige nationale Staat. In het Europese parlement volgt de CDU het best de Vaticaanse politiek. Versterking van het Nederlandse contingent aan deze partij onder leiding van Schmelzer, de leerling van Romme, is hier de aangewezen weg.

Verraad?

Hebben protestantse politici, die hun partijen laten opgaan in het CDA, zich dit alles gerealiseerd? Zo ja, dan plegen zij verraad jegens de Reformatie en jegens hun ter wille van de geestelijke vrijheid als afzonderlijke Staat in het leven geroepen vaderland. Zo neen, dan zijn zij van een onwetendheid, die in hun positie schuld op hen laadt".

Aldus mevr, mr. dr. De Meyere in „Protestants Nederland".

Opmerkelijk is het, dat de uitspraken van dr. De Meyere nauwkeurig overeenstemmen met wat de PvdA-voorzitter, mevr. len van den Heuvel, op het afgelopen partijcongres opmerkte: Het CDA is de oude KVP van Romme, Beiden kwamen onafhankelijk tot dezelfde conclusie. Als Aantjes en Kruisinga het nu nog ontkennen, zijn ze óf naïef óf ze verraden de protestantse erfenis binnen de nieuwe centrumpartij, zo concludeert mevr. De Meyere.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

CDA is slechts versterking van de oude KVP van Romme

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken