Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Evangelisatie-campagne in Vlaanderen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Evangelisatie-campagne in Vlaanderen

STATENVERTALING MET MATERIAAL GBS

9 minuten leestijd

ROTTERDAM/BERCHEM — In Vlaanderen zullen in april ongeveer anderhalf miljoen exemplaren van het Marcus-evangelie in tijdschriftvorm worden verspreid.

Een actie daartoe zette kort geleden de stichting „De Kruisbanier" — die het gelijknamig evangelisch Vlaams weekblad uitgeeft — op touw. Eén miljoen exemplaren wordt uitgegeven in de zogenoemde Nieuwe Vertaling. Vijfhonderdduizend exemplaren worden gedrukt in de Statenvertaling. De tekst die de Nederlandse Gereformeerde Bijbelstichting voor de kort geleden uitgekomen zakbijbel heeft gebruikt, stelde zij ook gratis ter beschikking van dit evangelisatieproject.

De extra kosten die met het uitbrengen van twee verschillende edities worden gemaakt zal de GBS dragen. 

Dat is overeengekomen in een onderhoud op 14 februari 1977 tussen de heren J. K. Overbeeke, evangelist Kommer Groeneveld en ds. D. J. van Vuuren, Chr. Geref. predikant te Zaamslag, namens „De Kruisbanier" en de heer A. Bergsma uit Rotterdam namens de Gereformeerde Bijbelstichting. Mededelingen over de actie werden van beide zijden gedaan. 

De actie is reeds eerder aangekondigd in „De Kruisbanier" van 31 januari. Als Nederlandse aanbevelende figuren werden toen vermeld ds. J. H. Velema, ds. J. C. Maris, ds. L. W. van der Meij, ds. W. Glashouwer, ds. P. A. A. Klusener, dr. W. Aalders, dr. M. J. Arntzen, dr. J. Volger, ds. J. Schelhaas en R. Matzken.

Stichting

Aanvankelijk werd „De Kruisbanier" door de heer Overbeeke, sedert enige tijd ouderling van de Christelijke Gereformeerde kerk van Eindhoven, waaronder Antwerpen ressorteert, uitgegeven, maar sedert ongeveer zeven jaar is de uitgave in een stichting ondergebracht, waarin als raad van beheer predikanten van diverse kerken en groeperingen zitting hebben. 

Het bestuur van de GBS heeft gemeend, aldus de heer Bergsma, dat waar het Woord in een betrouwbare vertaling verspreid kan worden, zij haar medewerking dient te verlenen om zodoende gestalte te geven aan het doel van de GBS. Los van deze half miljoen Marcus-evangelies in de Statenvertaling levert de GBS reeds verscheidene formaten Bijbels naar België.

De heer Groeneveld is als evangelist verbonden aan de Christelijke Gereformeerde kerken van Dordrecht-Zuid en van Eindhoven. Ds. D. J. van Vuuren evangeliseert in het gebied westelijk van Antwerpen vanuit Zeeuws-Vlaanderen en ontvangt financiële steun van diverse gemeenten. Een evangelisatiecampagne in Frankrijk waarbij gebruik gemaakt werd van het Marcus-evangelie heeft bij de heer Overbeeke het plan doen ontstaan ook iets dergelijks in Vlaanderen op touw te zetten. Alle leden van de stichting „De Kruisbanier" hebben dat plan met enthousiasme aanvaard, maar velen prefereerden een andere vertaling dan de Statenvertaling, vooral van de zijde van de Belgische Evangelische Zending. De eenvoudige Vlaming staat te ver van de Statenvertaling af, meende men.

Antwerpen

Enkele evangelisatiewerkers echter maakten bezwaar tegen een andere dan de Statenvertaling, zodat een beroep gedaan werd op de Gereformeerde Bijbelstichting. Het half miljoen exemplaren zal nu onder de naam „Kruisbanier" worden verspreid (in tijdschriftvorm) en het andere miljoen Marcusevangelies zal onder andere naam worden gedistribueerd. De Statenvertaling zal nu in de wijde omgeving van Antwerpen worden verspreid.

Tussen de tekst door komen — in een andere kleur — tekstverwijzingen naar het Oude Testament, daarvoor zorgt ds. Van Vuuren. Als inleiding wordt opgenomen een artikel getiteld: „Antwerpen, Bijbelstad".

ledere in „De Kruisbanier" participerende groep zal haar eigen medewerkers inschakelen bij de distributie. De bedoeling is dat ook de Evangeliebanier van de Gereformeerde Gemeenten meedoet. Door de grote oplage is de prijs zeer laag: nog geen tien cent per exemplaar. In de begroting bevindt zich evenwel nog een gat van ongeveer zestigduizend gulden. „De Kruisbanier" hoopt voor deze som op de goedgeefsheid van de Nederlanders. Ook uit Duitsland kwamen reeds giften binnen.

Distributie

Voor het gehele project zal 42 ton papier nodig zijn en ongeveer 3000 liter inkt. Onmiddellijk na druk wordt het overgrote deel vervoerd naar een zestal (of meer) opslagplaatsen, onder andere van het Belgisch Bijbelgenootschap in Brussel, van de BEZ in Hasselt en in Gistel en van het Leger des Heils in Gent. De depothouders kunnen hier alleen op vertoon van door de heer Overbeeke getekende formulieren hun voorraad afgeven. Zo wordt voorkomen dat sekten of onbevoegden zich in het bezit stellen van de Bijbelgedeelten.

Waarschijnlijk zal een bon worden afgedrukt, op speciaal verzoek van het Belgisch Bijbelgenootschap, waardoor een lezer de hele Bijbel kan bestellen. Bij voorkeur tracht men een tekst te kiezen, waarmee de diverse verspreidende groepen kunnen instemmen. De gebruikers van het Marcus-Evangelie krijgen indien ze dat wensen bovendien een „Bijvoegsel" dat de naam en adres van de plaatselijk verspreidende gemeente of persoon met diverse gegevens bevat, ter bevordering van een plaatselijk contact.

Bijbelstad

Het inleidende artikel in de te distribueren Statenvertaling van de Gereformeerde Bijbelstichting bevat gegevens over de druk en verspreiding van Bijbels in het verleden in Antwerpen. Als een der eerste geschriften kwam in 1270 de „Rijmbijbel" uit, terwijl in 1513 „Den Bibel int Corte" bij Claes de Grauwe te Antwerpen verscheen. In 1523 werd de Nederduitse vertaling van de Lutherbijbel er gedrukt, terwijl als complete Bijbel in 1526 de bekende Jacob van Liesveldt-Bijbel verscheen, die zich lang onder de aanhangers van de „nye lere" gehandhaafd zag. Liesveldt moest deze uitgave met de dood bekopen.

Vlaanderen, zo schrijft Pichal in ,,De Geschiedenis van het Protestantisme in Vlaanderen", heeft in de zestiende eeuw voor het drukken en verspreiden van de Bijbel in de meeste Europese volkstalen een belangrijke rol gespeeld. We kunnen immers verder nog noemen als afkomstig uit Antwerpen de Vorsterman-Bijbel, ,,gedruckt in die vermaarde coopstadt van Antwerpen" (1528), De Vlaamse Bijbel gedrukt bij Plantijn (1566) en de Biblia Sacra van Jan Moerentorf (1599). Bovendien werden Franse, Engelse, Spaanse, Deense en Zweedse vertalingen gedrukt in Antwerpen.

Wij schreven, er was nog 60.000 gulden nodig. Uw gaven, zo vroeg ons de heer Overbeeke, zien we graag tegemoet onder vermelding van „Marcus-evangelie, St. Vert. GBS" op postrekening 202511 van „De Kruisbanier" te Den Haag.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 februari 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Evangelisatie-campagne in Vlaanderen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 februari 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken