Bekijk het origineel

Verzoeningsleer niet ruilen voor modern levensgevoel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verzoeningsleer niet ruilen voor modern levensgevoel

GESCHRIFT GEREF. SYNODE CONTRA WIERSINGA

3 minuten leestijd

LEUSDEN — Het moderamen der generale synode van de Gereformeerde Kerken heeft een herderlijk schrijven uitgegeven over „Verzoening met God en met mensen". Aanleiding tot die uitgave was het al jaren slepende debat rond de verzoeningsleer van de Amsterdamse studentenpredikant dr. H. Wiersinga, die teveel de nadruk zou leggen op de dienst der verzoening, waartoe ieder mens wordt geroepen, ten koste van het werk der verzoening, dat God in Christus eens en voor altijd heeft verricht.

De synode gaf een jaar geleden opdracht tot deze studie vanwege het belang van deze zaak voor prediking, catechese en pastoraat en — aldus het moderamen in de inleiding van het 72 bladzijden tellende schrijven — „vanwege de misverstanden die in de kerken nog blijken te bestaan aangaande de door de synode afgewezen opvattingen over de verzoening". Het moderamen beveelt het herderlijk schrijven van harte aan in de aandacht van kerkeraden en gemeenteleden.

Hart van 't Woord

Volgens de studie behoort de boodschap van verzoening tot het hart van het evangelie en vormt ze het midden in vrijwel alle kerkelijke confessies in de gehele wereld. Het initiatief tot de verzoening is genomen door God. De gedachte, die in christelijke kring nog vaak leeft dat God pas tot liefde en verzoening werd bewogen door het offer van Jezus, wordt echter als ,,door en door heidens" afgewezen.

De studie wijst er ook op, dat Jezus niet alleen degene is die om Gods wil Zichzelf vrijwillig offerde tot een verzoening van onze zonden. „Hij is ook het slachtoffer van menselijke haat en wreedheid en dwang".

Moderne mens

Het voorstel, dat vaak in de geschiedenis is opgedoken, om het woord plaatsvervanging te schrappen als niet passend bij het „moderne levensgevoel", acht de synode onaanvaardbaar. Het schrijven herinnert eraan dat Paulus spreekt over een rollenwisseling, „waarbij Christus voor ons tot zonde gemaakt wordt en wij in Hem tot gerechtigheid Gods worden". De studie waarschuwt degenen die de plaatsvervanging (Christus Die lijdt voor onze zonden in onze plaats) „onverteerbaar" vinden voor deze tijd.

„Het is nuttig en nodig de wisseling in het levensgevoel te registreren, maar wij moeten ons geen illusies maken en het moderne levensgevoel niet tot norm en criterium voor de bijbelse boodschap verheffen".

Het schrijven gaat ook uitvoerig in op de dienst der verzoening die mensen elkaar kunnen bewijzen. Dit herderlijk schrijven van de Gereformeerde synode werd samengesteld door een commissie, bestaande uit ds. A. C. Hofland, dr. A. Kruyswijk, ds. J. Overduin, professor dr. J. Plomp en professor dr. J. Verkuyl. Het is een uitgave van Kok te Kampen. Prijs: ƒ 7,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Verzoeningsleer niet ruilen voor modern levensgevoel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken