Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Premieregeling voor opslag varkensvlees

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Premieregeling voor opslag varkensvlees

Produktschap neemt maatregelen

5 minuten leestijd

RIJSWIJK (Z.-H.) — Van woensdag af zal in Nederland een premie worden gegeven voor de particuliere opslag van varkens. De EEG-autoriteiten in Brussel hebben hiertoe besloten op verzoek van het Nederlandse Produktschap voor vee en vlees.

Het produktschap hoopt dat met deze regeling de door de varkenspest in ons land ontstane schade beperkt kan worden. Zoals gemeld hebben de andere EEG-landen tot het eind van deze maand de invoer van varkens en varkensvlees uit ons land verboden.

In een extra vergadering heeft het bestuur van het Produktschap zaterdag besloten aan de grote varkens inkopende bedrijven te adviseren, volgende week de varkens wat op de boerenbedrijven te houden en de prijs te handhaven die ook vorige week werd betaald. Het Produktschap hoopt dat dit advies ertoe zal bijdragen de markt rustig te houden, zodat het prijspeil voor boer en consument deze week hetzelfde zal zijn als vorige week. Volgens produktschapsvoorzitter ir. Meyer is die prijs, ƒ 3,55 per kilo, voor de boer al te laag. Het zou ƒ 4,00 moeten zijn.

Een verordening van de Europese Commissie inzake de particuliere opslagregeling moet nog gepubliceerd worden. Voorzover het Produktschap nu weet zal aanmelding voor de opslagpremie - dienend ter vergoeding van opslagkosten en mogelijke handelsrisico's - mogelijk zijn tot 5 april a.s. Het vlees kan - in bevroren toestand - in opslag blijven gedurende periodes van vier tot zeven maanden. Bij vier maanden opslag varieert het premiebedrag tussen ƒ816 per ton voor ham en karbonade en ƒ 391 voor buikspek.

De regeling geldt voor varkens uit delen van Nederland, van waar uit geen varkens- en varkensvleesaxport naar EEG-landen mogelijk is. Voorlopig is dat nog heel Nederland.

Hoop

Produktschapsvoorzitter ir. G. A. Meyer heeft echter goede hoop, dat de EEG-partners hun invoerverbod voor het produkt uit heel ons land snel zullen opheffen. Die hoop grondt hij op het feit dat de Nederlandse overheid deze week een aantal maatregelen tegen de varkenspest heeft genomen, die veel strenger zijn dan strikt genomen nodig zou zijn geweest. Maandag a.s. vergadert in Brussel het permanent veterinair comité om zijn oordeel over die maatregelen te geven.

Zou dat comité handhaving van de invoerstop toch gewenst vinden, dan zal volgens het Produktschap invriezing en opslag van varkensvlees door het interventieorgaan van de overheid (in ons land het voedselvoorzienings in- en verkoopbureau VIB) een dwingende noodzaak worden. De EEG-autoriteiten in Brussel hebben daarvoor volgens voorzitter Meyer hun medewerking al toegezegd. De voor uitvoering van zo'n regeling nodige opslagcapaciteit is aanwezig. Wordt de volte in de vrieshuizen erg groot, dan zou men nog een vriesschip kunnen huren. • '-'ü; vsi*

In het Produktschapsbestuur, vertelde voorzitter Meyer tijdens een persconferentie na de vergadering, schaarde vrijwel iedereen zich achter het advies van het bedrijfsleven: varkens w&t langer op de boerderij te houden, prijs van de afgelopen week te handhaven. Alleen de vertegenwoordiger van de handel in levende varkens nam aan dat zijn achterban de prijs van de nieuwe week bepaald zal willen zien door vraag en aanbod. Andere bestuurleden deden een beroep op hem zijn achterban van het nut van het advies te overtuigen.

Gaat in de nieuwe week de prijs diep doorzakken, zo meende ir. Meyer, dan zal het voor de EEG moeilijk worden, een marktsteun te realiseren op een prijspeil waarmee de producent nog enigszins gediend is.

Die marktsteun in de vorm van een overheidsopslagregeling, zo meent het Produktschap, moet er bij handhaving van het exportverbod komen, omdat van de honderd Nederlandse varken normaal 55 in de een of andere vorm geëxporteerd worden, waarvan het merendeel naar EEG-landen. Een toeneming van het binnenlandse verbruik als gevolg van prijsdaling is wel mogelijk, maar een verdubbeling zit er toch niet in.

De export naar derde landen blijft theoretisch gesproken onverlet, maat een echte mogelijkheid om daar het afzetverlies binnen de EEG op te vangen zag voorzitter Meyer toch niet. In het produceren van meer vleeswaren (een suggestie gedaan door secretaris drs. A. J. G. Leijten van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee) zag de heer Meyer ook geen oplossing, gezien de ,,lamentabele toestand" van onze vleeswarenindustrie en de zeer geringe mogelijkheden die de voor onze vleeswaren belangrijke Engelse markt thans biedt.

De mogelijkheid, de varkens op de boerenbedrijven te houden, is ook maar beperkt. Normaal worden ze afgeleverd op een geslacht gewicht van 84 kilo. Ze één of twee weken vasthouden gaat nog wel, maar met een groei van vijf kilo per week komen ze toch gauw op een gewicht dat de verkoop bemoeilijkt en prijsdaling in de hand werkt.

Nieuwe gevallen

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 maart, vertelde voorzitter Meyer, zijn er twaalf nieuwe gevallen van varkenspest gemeld: twee in Fijriaart en verder in Numansdorp, Papekop (Z.H.), Putten, Veenendaal, Jutphaas, Drunen, Polsbroek (Z.H.), Kootwijkerbroek, Nijkerk en Berkel-Rodenrijs. A1-' leen Drunen en Polsbroek liggen in voordien niet aangetast gebied. Sinds 1 januari jl. zijn er 69 gevallen geweest.

De twaalf nieuwe gevallen, die zich alle voordeden op kleine bedrijven, zijn ontstaan door buurtinfectie of door de biggenhandel, aldus de voorzitter. Er is in ons land een groot tekort aan biggen, maar het is volgens de voorzitter wel nodig, de mester tot grote voorzichtigheid bij de aankoop te manen. Hij vermoedde dat een uitbraak, die zich in augustus vorig jaar in Frankrijk voordeed, de eigenlijke oorzaak is van de epizootic waar ons land nu mee te maken heeft. Op het ogenblik zijn al onze EEG-partners vrij van varkenspest.

Inenting

In het massaal inenten van varkens tegen varkenspest - zoals gemeld is voor een deel van Noord-Brabant wel tot zo'n enting besloten - zag de heer Meyer geen heil. Onze baconexport zou daarmee gemoeid zijn, want de Britten zullen vlees van geënte varkens niet willen accepteren.

Voor de Nederlandse consumenten had produktschapsvoorzitter Meyer de boodschap, dat ze bij het eten van varkensvlees geen enkel risico lopen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 maart 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Premieregeling voor opslag varkensvlees

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 maart 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken