Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Ontwikkeling recreatie langs Oosterschelde aan banden''

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Ontwikkeling recreatie langs Oosterschelde aan banden''

PPR-statenlid Van Waterschoot in Zeeland:

4 minuten leestijd

schiedenis op. „Na de ramp van 1953 was er geen tijd om te filosoferen. Het ging om het vinden van concrete oplossingen. Voor de jaren zeventig hield men zich in grote lijnen aan het destijds uitgestippelde Delta-plan. Inmiddels brak er — naarmate de welvaart groter werd — een periode van bezinning aan. In gespreksgroepen (,.actiegroepen was toen een naar woord, dat kon haast niet") werd het idee geopperd om het oorspronkelijke plan bij te stellen.

Studies

Studenten aan de TH te Delft stelden in het begin van de zeventiger jaren vast dat het mogelijk is om een doorlaatbare dam te bouwen. Volgens het PPR-statenlid werd er toen in de Staten van Zeeland gesteld: ,,Die mensen hebben geen ervaring." Toen de PPR een standpunt moest gaan bepalen ging men ervan uit, dat de argumenten om té pleiten voor een doorlaatbare dam — op grond van studies van studenten — toen niet hard waren te maken. De radicalen wilden niet alleen veiligheid voor de Zeeuwen, maar ook het behouden van het hoogwaardig 'milieu in de Oosterschelde. Daarom heeft de partij van Van Waterschoot steeds gepleit voor dijkverzwaringen langs de Oosterschelde. Nu is er dan de tussenoplossing: de doorlaatbare pijlerdam. „Wil je iets bereiken, dan is het nodig om de alleruitersten in discussie te stellen. Of een potdichte dam in de Oosterschelde, óf verhoging van de dijken. Dan komt er een tussen-oplossing uit de bus." Overigens zegt Van Waterschoot deze handelwijze persoonlijk een ondankbare taak te vinden.

Onzekerheid

De pijlerdam komt er nu. Ondanks het feit, dat er nog steeds onzekerheid bestaat over het uiteindelijke resultaat. Nu is het volgens Van Waterschoot nodig, dat de resultaten van de gekozen tussenoplossing zo dicht mogelijk bij de resultaten van dijkverbeteringen (langs de Oosterschelde) komen te liggen. Daarom pleit de PPR voor de grootst mogelijke doorstroomopening in de pijlerdam. Het is voor het milieu, de visserij en de waterhuishouding de beste oplossing. Dat blijkt -ook uit het rapport van de interdepartementale werkgroep stormvloedkering Oosterschelde.

Tussenoplossing

De nu demissionaire minister Westerterp wil een tussenoplossing: een doorstromingsopening van 14.000 vierkante meter. De heer Van Waterschoot is het hier helemaal niet mee eens. Volgens hen is deze tussenoplossing een „aangeklede doorlaatopening" van 11.500 vierkante meter. Want de PPRsenator is van mening, dat er regelmatig enkele schuiven gesloten 'zullen zijn voor het verrichten van o.m. onderhoudswerkzaamheden. Om dan toch een bepaalde minimum doorstroming te verkrijgen zal er een reserve-capaciteit ingebouwd moeten worden. Minister Westerterp ontkende dat onlangs in de Eerste Kamer.

„Ik heb grote vrees", aldus Van Waterschoot, „dat louter financieel economische aspecten betrokken zullen worden bij het gevecht om de gewenste doorlaatopening." Men is namelijk in principe uitgegaan van de kleinste opening van 11.500 vierkante meter. De tussenoplossing — 14.000 vierkante meter — vergt een extra bedrag van 260 miljoen gulden. Deze forse geldbedragen stuiten op nogal wat bezwaren.

Evenwel wil noch Rijkswaterstaat noch de Interdepartementale werkgroep garanties geven voor het milieu bij het uitvoeren van de kleinste en goedkoopste opening. Men stelt alleen, dat de grootste doorstromingsopening de minste onzekerheid geeft en het beste aan de doelstelling voldoet. Voor de PPR voldoende reden om voor de grootste opening te pleiten. De dam ligt er immers niet voor enkele jaren.

Over de ontsluiting van Zeeland ten gevolge van de dammen in het kader van de Delta-werken zegt Van Waterschoot: „Ontsluiting is een goede zaak. Men moet in Zuid-West-Nederland echter rekening houden met de kleinschaligheid van het gebied. Zonder te stellen dat Zeeland alleen voor de Zeeuwen is dient men met die kleinschaligheid ook rekening te houden bij de spreiding van de bevolking." In dit verband pleit de senator ook voor een rem op de recreatieve ontwikkeling in het „Zeeuwse". Hij vindt het dringend noodzakelijk, dat van hogerhand maatregelen worden genomen om een wildgroei van jachthavens etc. langs de Oosterschelde tegen te gaan. ,,De in het verleden vastgestelde bestemmings. plannen van de gemeenten rondom de Oosterschelde zullen, voorzover die betrekking hebben op recreatieve ontwikkelingen, opnieuw bekeken moeten worden."

Van Waterschoot gelooft niet zozeer in een bedreiging van het karakter van een dorp door middel van massa-recreatie. „Die mensen zoeken het contact niet. Ze zijn vreeraden voor elkaar. Ze gaan van de camping naar het strand eh dan weer terug."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 april 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

„Ontwikkeling recreatie langs Oosterschelde aan banden''

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 april 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken