Bekijk het origineel

Bijbels onderwijs vraagt voortdurende inspanning

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bijbels onderwijs vraagt voortdurende inspanning

Vereniging Besturenraad PCO

4 minuten leestijd

UTRECHT — Een nieuwe structuur van de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs maakt het mogelijli dat een eenduidig beleid gevoerd wordt. Dit is woensdagmiddag gesteld in Utrecht waar de nieuw samengestelde ledenraad voor de eerste maal vergaderde. De voorzitter prof. dr. W. J. Wieringa zei: „Het onderwijs vanuit de Bijbel vraagt voortdurende inspanning."

De bedoeling van de gehouden vergadering was de vereniging openlijk voor het voetlicht te brengen. Een aanzienlijke vereenvoudiging in de organisatiestructuur van de besturen in het protestants-christelijk onderwijs is voltooid.

De ledenraad van de Besturenraad bestaat uit 120 leden en wordt per onderwijssector rechtstreeks door de aangesloten schoolbesturen gekozen. Bij de nieuwe Vereniging Besturenraad PCO zijn nu alle schoolbesturen rechtstreeks vertegenwoordigd.

Door de voorzitter van de Vereniging, prof. dr. W. J. Wieringa, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, werd in zijn rede ondermeer gesteld, dat in de nieuwe structuur de eenheid van het onderwijs beter tot zijn recht zal komen.

In de toekomst zal dit nog meer dan vroeger nodig zijn. Immers, in alle geledingen van het onderwijs vinden veranderingen en vernieuwingen plaats.

De Vereniging heeft de Heilige Schrift naar het belijden der reformatie als uitgangspunt aanvaard. Dit houdt in, dat zij zich in al haar arbeid geroepen weet tot de dienst aan en de verheerlijking van God en daarin tot de dienst aan de medemens.

Prof. Wieringa zei verder in zijn rede, dat de scholen thans voor een groot deel bevolkt worden door leerlingen, die bijna of geheel volwassen zijn: de emancipatie heeft grote vorderingen gemaakt. De Oecumenische beweging heeft het isolement op kerkelijk gebied vervaagd.

Onder de oudere schoolbevolking signaleerde hij een zorgwekkend verschijnsel met betrekking tot het kerkbezoek. Een verschijnsel, zo benadrukte hij, dat het christelijk onderwijs niet onberoerd kan laten.

De oprichters van de Vereniging zijn dan van oordeel, dat het ook in het huidige tijdsbestek een goede zaak is jonge mensen te onderwijzen en te vormen op de school met de Bijbel. Dit vraagt van allen die er bij betrokken zijn dan ook ontzaglijk veel inspanning en toewijding.

Taak

Wieringa zag de taak van de vereniging veel moeilijker als vroeger. Toch wil de vereniging ook nu aan schoolbesturen alle nodige adviezen en inlichtingen in de ruimste zin des woords blijven geven.

Deze kunnen liggen op het gebied van stichting, opheffing of fusie van scholen. De toepassing van de onderwijswetgeving en het contact met het ministerie van Onderwijs kan vragen oproepen. Ook zullen de gemeenschappelijke belangen vap de schoolbesturen door de Vereniging Besturenraad PCO behartigd worden. Zij bestrijkt slechts een deel van de taken die te verrichten zijn.

Er zijn ook de personeelsorganisaties, het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum en de Unie ,,School en Evangelie". Thans verenigd in een nieuwe Nederlands Protestants Christelijke Schoolraad (NPCS).

Spreker vroeg zich af, of wij met elkaar op een zodanige wijze bewarend en vernieuwend bezig zijn, dat het aan onze zorgen toevertrouwde christelijk onderwijs aan zijn taak en roeping voldoet in deze veranderende wereld?

Identiteit

Aan het eind gekomen van zijn toespraak merkte prof. Wieringa op dat op dit moment over identiteit veel geschreven en gesproken wordt. Men krijgt de indruk, zo stelde hij, alsof nu pas hierover wordt nagedacht. Hij hoorde wel eens kritische geluiden over wat het bijzonder onderwijs vroeger wel deed. Het zal moeilijk zijn de identiteit in regels vast te leggen.

Er zal ook nooit een identiteit kunnen komen, die voor alle scholen in verschillende streken gebruikt kan worden. Elke school zal zijn eigen identiteit vast moeten kunnen stellen. Bij al ons werk zullen wij de vreze van de Heere nodig hebben, die is het begin van alle wijsheid en zeker met betrekking tot het onderwijs en de samenleving.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1977

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

Bijbels onderwijs vraagt voortdurende inspanning

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1977

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken