Bekijk het origineel

Verkeersdoden in 1976 gestegen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkeersdoden in 1976 gestegen

CBS-cijfers wijzen uit:

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Bij verkeersongevallen in Nederland zijn het vorig jaar 2440 mensen om het leven gekomen tegenover 2321 in 1975, terwijl 63.560 mensen (59.979 in 1975) gewond raakten, van wie er ruim 21.000 kortere of langere tijd in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop en met persoonlijk letsel bedroeg het vorig jaar 55.400 en ten opzichte van 1975 was dat een stijging met 5,8 pro> cent (ruim 3.000).

Een en ander blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS over 1976, die in samenwerking met de dienst verkeersongevallenregistraties werden samengesteld. Binnen de bebouwde kommen vonden 40.000 ongevallen plaats (+5,2 procent), buiten de bebouwde kom 15.400 ( + 7,5 procent). De stijging van het aantal verkeersongevallen trad vooral op de laatste drie kwartalen van vorig jaar, respectievelijk 7,7, 5,7 en 11,6 procent. AUeen in de maand maart was er sprake van een daling van het aantal ongevallen met 12,9 procent. Het aantal verkeersongevallen, waar.j'ii bij een der betrokkenen alcoholgebruik werd geconstateerd, is in 1976 toegenomen met 35 procent, namelijk van 3449 in 1975 tot 4640 vorig jaar, aldus de voorlopige cijfers.

Slachtoffers

Bij de overleden verkeersslachtoffers wordt de grootste groep gevormd door de inzittenden van personenauto's (660 bestuurders en 410 passagiers). Daarna komen de fietsers (510), voetgangers (385), bromfietsers (285), motorrijders (125) en overigen (65). Uit de verdeling van de overleden slachtoffers over de leeftijdsklassen blijkt dat in bijna alle leeftijdsklassen (uitgezonderd de leeftijden 0-4 jaar en boven 75 jaar) het aantal doden is toegenomen. Ook bij de groep gewonden wordt de grootste categorie gevormd door de inzittenden van personenauto's: 21.050 personen, van wie 12.110 bestuurders, gevolgd door de bromfietsers met 19.140 gewonden en 12.190 fietsers.

De toename van het aantal gemotoriseerde voertuigen en de toename van de gereden kilometers van deze vervoermiddelen (5 procent) zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de stijging van het aantal verkeersdoden in 1976, aldus de stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) in een commentaar op de gepubliceerde cijfers van het CBS.

De stijging van het aantal verkeersdoden is het hoogst bij de inzittenden van personenauto's. In4975 bedroeg dit aantal 968 en in 1976 steeg het met 11 procent tot 1070. Deze stijging is — behalve door het toenemen van het gebruik — voor een groot deel toe te schrijven aan het toegenomen alcoholgebruik van automobilisten.

Autogordel

Het gunstige effect van de autogordel wordt hierdoor teniet gedaan. In 1975 bedroeg het dtaagpercentage 47 procent en in 1976 nam dit toe tot 57 procent. Deze toename betekent ,,een besparing" Van 60 verkeersdoden. , Ook het,rijgedrag van de Nederlandse automojjilist is veranderd. Dit valt, af te leiden uit de stijging van de afzet van brandstof voor motorvoertuigen. Deze stijging is nameljk hoger dan verwacht mocht worden aan de hand van de afgelegde kilometers. Geconstateerd is dat de automobilisten op autosnelwegen sneller zijn gaan rijden. De SWOV wijst erop dat dit sneller rijden op autosnelwegen nauwelijks invloed heeft gehad op de verkeersveiligheid. Uit metingen op autosnelwegen kwam dat de verschillen in snelheid niet zijn toegenomen en het zijn juist die verschillen, die het verkeer onveiliger maken.

De hoge verkoopcijfers van personenauto's en het aantal nieuw afgegeven rijbewijzen wettigen de veronderstelling, dat er meer onervaren rijders op de weg kwamen. Onervaren rijders zijn naar verhouding vaker bij ongevallen betrokken dan de ervaren kilometervreters, aldus de SWOV.

Bromfiets

Het aantal gedode bromfietsers nam in 1976 af met 15 procent vergeleken met 1975. Het gebruik van de helm be» droeg in beide jaren nagenoeg 100 procent. Er zijn dan ook aanwijzingen, dat de daling van het aantal gedode bromfietsers gezocht moet worden in een afnemend gebruik. Bij fietsers en motorhetsers is er een lichte stijging van het aantal doden. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in het toegenomen gebruik van deze vervoermiddelen.

De gemiddelde klimatologische omstandigheden waren in 1976 iets gunstiger. Uit SWOV-onderzoek is bekend, dat de kans op ongevallen groter is op natte wegdekken. Door de droge zomer kwamen er weinig natte wegdekken voor.

In de wintermaanden was er naar verhouding meer regen. Ook lagen de windsnelheden toen wat hoger. De combinatie van regen en wind verhoogt de verkeersonveiligheid. Het SWOV-commentaar op de voorlopige cijfers van het CBS was gebaseerd op thans beschikbare gegevens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1977

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

Verkeersdoden in 1976 gestegen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1977

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken