Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het „kernachtig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het „kernachtig" boekje van ] Dodewaard: veel stampei!

Wie zorgt er nu wel of niet voor paniek?

5 minuten leestijd

DODEWAARD — Gezien de hooglopende discussies die er reeds over gevoerd zijn zullen de meeste inwoners in de Betuwse contreien en zelfs daarbuiten op de hoogte zijn van het bestaan van het informatieboekje over kernenergie, samengesteld door de commissie kernenergie van de gemeente Dodewaard.

De bedpeling yan het boekje was de inwoners van Dodewaard en daarbuiten, met het oog op de Dodewaardse kerncentrale, van voldoende informatie te voorzien omtrent dit nijpende vraagstuk. Het concept van het boekje werd in Dodewaard en in de omliggende gemeenten met instemming ontvangen. Het boekje werd gedrukt en in Dodewaard huis aan huis verspreid, In de gemeente Echteld konden belangstellenden de boekjes op het gemeentehuis afhalen, terwijl de hoogste klassen van de scholen met deze problematiek zullen worden geconfronteerd.

In Druten, Ewijk en Kesteren bleel het boekje binnen de muren van het gemeentehuis door de uitspraak van de commissaris van de koningin in Gelderland, mr. Geertsema, tövens commissaris van de. NV. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrales Nederland, als zou de inhoud volstrekt eenzijdig zijn en leiden tot paniekzaaierij.

Tegenstrijdig

Deze uitspraak strijdt volledig met wat enkele onpartijdige deskundigen de commissie na het lezen van het concept meenden te moeten schrijven. Van het Ministerie van Volkshuisvesting en Milieuhygiëne, sector straling, ontving men een brief waarin ö.a. stond: ,,Wij juichen het initiatief de bevolking op deze wijze zo objectief mogelijk voor te lichten ten zeerste toe". Het ministerie van Sociale Zaken liet weten met grote belangstelling van de uitstekende inhoud kennis genomen te hebben.

De heer Keizer, staflid van het Radiologisch Instituut TNO te Rijswijk, schreef: „Ik meen dat U de belangrijkste aspecten van het probleem ,,kernenergie", overzichtelijk en eerlijk hebt voorgesteld".

De commissie die het boekje maakte werd gevormd door uit iedere fractie in de gemeenteraad een lid te benoemen. Respectievelijk de heren A. Bosma (I'vdA), A. J. D. van Lavieren (Gemeentebelangen) en W. Romein (Prot. Chr. Gr.). De overige vijf leden zijn geïnteresseerde burgers, die door de verschillende fracties zijn voorgedragen. Hun taak was het gemeentebe.sluur te adviseren omtrent de wijze waarop de voorlichting zou moeten worden verzorgd, inzake de toepassuig van kernenergie en het funktioneren van de kerncentrales. Besloten werd een boekje te gaan schrijven, met behulp van beschikbare en verkregen literatuur. Het concept werd door vele deskundigen bekeken, o.a. de nv/GKN, het Energiecentrum Nederland te Petten, TNO te Rijswijk, de Technische Hogeschool Twente te Enschede, de Rijksuniversiteit te Utrecht, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Sociale Zaken.

Het commentaar werd doorgenomen en wanneer bruikbaar verwerkt. Vragen als: wat is energie of wat is eigenlijk kernenergie worden op een keurige en eenvoudige wijze beschreven. Al lezende komt men in aanraking met de problematiek rond de opslag van radio-aktief afval. Voor de stoffen die een langere tijd opgeslagen moeten worden voor'dat deze uitgewerkt zijn heeft men nog geen aanvaarde verwerkings- of opbergmethode. Deze worden momenteel bovengronds opgeslagen en men bestudeert de mogelijkheid om het in zoutlagen op te slaan. Stoffen die kortere tijd radio-aktief blijven, worden nog steeds in de Atlantische Oceaan gedumpt. Dit werd als een aanvaarde oplossing gezien. De verpakking blijkt echter ook aangetast te kunnen worden. Hierdoor bestaat de kans dat er radio-actieve straling vrijkomt. Afgezien van het feit dat plutonium, wat uit radio-actief afval wordt gehaald, een zeer gevaarlijke kankerverwekkende stof is, wordt het tevens gebruikt als een der belangrijkste stoffen voor het maken van atoombommen. Men constateert dat de hoeveelheid plutonium op de wereld toeneemt, derhalve ook het gevaar tot misbruik.

In een kernenergiecentrale wordt slechts 33'( van de geproduceerde warmte omgezet in elektriciteit. De overige warmte gaat in de vorm van warm water naar de rivier, meer of zee. Biologen zijn van mening dat temperatuursverhoging van het oppervlaktewater gevolgen heeft voor het leven in het water. Deze opwarming kan b.v. nadelige gevolgen met zich meebrengen ook ten aanzien van de volksgezondheid. Kerncentrales gebruiken anderhalf maal zoveel koelwater dan gewone centrales. Doordat er zeer kleine hoeveelheden radio-actieve stoffen met hét afvalwater meekomen, bestaat de kans dat het drinkwater aangetast wordt wanneer de bouw van de geplande kerncentrales langs de Maas en de Rijn werkelijkheid wordt.

Problemen

De problemen die zich in de Dodewaardse centrale hebben voorgedaan zijn ook op een rijtje gezet. Er zijn reeds diverse malen moeilijkheden geweest met de stoomturbine. Bij opslag *n transport van radio-actief afval hebben zich problemen voorgedaan. Een constructiefout verhinderde een goede werking van het reaktor-zuiveringssysteem. Een plasticbrand veroorzaakte schoonmaakproblemen. Problemen bij de stralingscontroledienst van de centrale ontstonden doordat de mensen van deze dienst ongerust waren over de enorm te snel gestegen hoeveelheid straling die mensen opliepen die in de centrale werkten om de voortdurend noodzakelijke reparaties uit te voeren. Ook ontstond een zeer gevaarlijke situatie toen een aantal bevestigingsbouten bezweken en een regelstaaf uit de reaktor dreigde te vallen en er water uit de reaktor begon te lekken. Tenslotte wordt nog genoemd het feit dat er haarscheurtjes zaten in de toevoerleidingen van het reaktorvat. Het bovenstaande is slechts een kleine greep uit het „paniekzaaiend" boekje.

Burgemeester mr. J. A. N. Patijn va« Dodewaard heeft gezegd blij te zijn dat het boekje in de gemeente verspreid is. „En zo als U ziet", zo zei hij „heeft het geen paniek gezaaid". Ook hetgeen waarover wij niet schreven, zoals o.a. de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen en de kans op ongelukken, hebben de inwoners van Dodewaard als een gegeven aanvaard. Het woord is nu aan die gemeenten die het boekje niet hebben verspreid. Dit naar aanleiding van het contact dat de betreffende burgemeesters hebben gehad met mr. Geertsema na diens reeds befaamde uitspraak.

Burgemeester Pott van Kesteren heeft medegedeeld de beslissing tot verspreiding aan de raad te zullen overlaten, hoev/el hij liever zelf het voorwoord had geschreven, in plaats van de Dodewaardse burgemeester. In de volgende raadsvergadering zal hier naar alle waarschijnlijkheid over beslist worden. Naar verwachting zal het van de SGPfraclie (4 raadsleden) afhangen of wel of niet tot verspreiding overgegaan za worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 juni 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Het „kernachtig

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 juni 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken