Bekijk het origineel

,,Waarheidsvriend'' laakt houding Van den Heuvel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

,,Waarheidsvriend'' laakt houding Van den Heuvel

Vragen bij synode-debat Zuid-Afrika

7 minuten leestijd

HUIZEN — Het door de synode van de Ned. Herv. Kerk deze maand aangenomen rapport „Beleidsoverwegingen bij de verhouding van de Nederlandse Hervormde Kerk en haar zusterkerken in Zuid-Afrika" heeft de Gereformeerde Bond — bij monde van algemeen secretaris ir. J. van der Graaf — een aantal vragen ontlokt. „De Waarheidsvriend", officieel orgaan van de Bond, maakt er deze week melding van.

Daarbij wordt onder andere het zwaar ergerend optreden van de secretaris-generaal van de Hervormde synode, dr. A. H. van den Heuvel, onder sterke kritiek gesteld. Dr. Van den Heuvel sprak over een fascistisch bewind in Zuid-Afrika, zei geen boodschap meer te hebben aan de blanken, deed mee in een anti-Spanje demonstratie, gaf stemadvies vóór de Partij van de Arbeid, ondertekende kortelings nog weer mede met André van der Louw, burgemeester van Rotterdam, en Ed. van Thijn, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede kamer een brief waarin de regering wordt opgewekt een verscherpt beleid te voeren tegenover Chili en toont weinig respect te hebben voor andermans visie.

Eigen standpunt

Is het wel juist, aldus Van der Graaf, dat de secretaris-generaal in discussies als over Zuid-Afrika, zo sterk zijn eigen ingenomen standpunten naar voren brengt en niet zoekt naar wat in een synode in zaken als deze ergens communis opinio is? Vielen zijn uitspraken en die van ds. De Liefde bovendien wel binnen de consensus die binnen het moderamen bereikt was en waren hun uitdrukkingen wel nuanceringen binnen deze consensus?

Het rapport deed de synode uitspreken dat wat ook het apartheidsideaal moge zijn, de synode mét de zwarte meerderheid in Zuid-Afrika niet anders kan constateren dan dat de apartheidspolitiek leidt tot een grondverdeling die onrechtvaardig is; tot een welvaartsverdeling, die de zwarten tot objekt van blanke liefdadigheid maakt inplaats van gelijke beloning voor gelijke arbeid. Terecht, zo sprak de synode uit, door het aanvaarden van het rapport, zet een deel van de christenheid Zuid-Afrika de overheid daar onder het oordeel.

Inmiddels ging het rapport — dat voor de Gereformeerde Bonders beslist niet acceptabel was, voorgelicht als ze waren door de recente informatie die dr. H. Jonker hen na zijn reis naar Zuid-Afrika verschaft had — dr. A. H. van den Heuvel nog lang niet ver genoeg. Hij had „oneindig veel verder willen gaan" en kondigde een veel harder rapport aan vanuit de Raad van kerken. Prof. Jonkers boek betitelde hij als schandelijk en mede-moderamenlid ds. L. de Liefde sprak eveneens zijn voorkeur uit voor méér loyale steun aan bevrijdingsbewegingen en voor boycotacties. Ook ds. G. Spilt en mevr. mr. J. A. van Ruler-Hamelink stelden zich vierkant achter de nota.

Was het methodisch niet onjuist, zo vraagt ir. Van der Graaf zich af, dat aan de synode over deze complexe problematiek een stuk werd aangeboden dat slechts één visie vertolkte, terwijl, zoals wél bij andere stukken mogelijk is, hier niet de mogelijkheid was van een eventueel minderheidsrapport waarin de andere visie die in de kerk leeft werd verwoord?

Uit handen gegeven

Was het, zo vraagt Van der Graaf verder, fijngevoelig om de kwestie Zuid-Afrika op de synodale agenda te plaatsen en zó te behandelen nu we zelf net dramatische ontwikkelingen in eigen land achter de rug hebben? Hebben wij nu met ons expliciet of impliciet oproepen van geweld elders niet alle verweer uit handen gegeven als het gaat om het intomen van revolutionaire verschijnselen hier?

Vergissen we ons, aldus Van der Graaf, als we zeggen dat de synodale agendering de laatste tijd steeds eenzijdiger wordt? Dezer dagen zei opperrabijn Fink bij diens afscheid dat de Wereldraad van kerken en het Vaticaan teveel politiek en te weinig Bijbel hebben. Welnu, aldus Van der Graaf, dat zou dan ook gezegd kunnen worden van onze synode.

Alleen politiek

Wanneer, zo vervolgt de hoofdredacteur van ,,De Waarheidsvriend", dr. Stern in Amsterdam de verzoening door voldoening loochent schijnt het nauwelijks nog mogelijk deze zaak op de agenda van de synode te krijgen. Maar politieke zaken bereiken de synodetafel heel gemakkelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juni 1977

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

,,Waarheidsvriend'' laakt houding Van den Heuvel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juni 1977

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken