Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gevaarlijke situatie in stadscentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gevaarlijke situatie in stadscentrum

Alphens college keurt streekplan af

3 minuten leestijd

ALPHEN AAN DEN RIJN — B. V en W. hebben in een ruim 80 pagina tellende nota aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hun afkeuring uitgesproken over de inhoud van het voorontwerp streekplan „Zuid-Holland Oost".

Het college vindt het teleurstellend dat in het Streekplan geen uiteenzetting wordt gegeven over het feit dat de as Leiden - Alphen niet verder mag worden ontwikkeld. Zij noemen het in principe onjuist een gezonde ontwikke^ ling (Alphen) af te remmen ten behoeve • van een ander centrum (Leiden). Maxi^^ maal te overbruggen afstanden tussen woon- en werkverkeer worden door B. en W. van Alphen een reëler standpunt genoemd.

Het streekplan „Rijn en Gouwe" kent aan Alphen een overloopfunctie toe^ In verband daarmee Heeft de gemeènte Alphen destijds in nauw overleg met het provinciaal bestuur een structuurplan opgesteld. Op basis daarvan zou Alphen omstreeks 1990-2000 80.000 a 90.000 inwoners moeten tellen. Tengevolge van de veranderde bestuurssamenstelling van gemeente en provincie heeft het college in 1975 GS om een uitspraak gevraagd over de functie van Alphen in de toekomst. GS heeft toen een beleidsombuiging aangekondigd waartegen Alphen geen bezwaar heeft gemaakt omdat de uitbouw van de gemeente overeenkomstig het Alphense structuurplan veilig werd gesteld.

Andere taak

Het voorontwerp houdt thans echter met deze eerder gemaakte afspraken geen rekening. Alphen krijgt volgens het ontwerp een andere taak toegewezen en mag uit hoofde daarvan slechts tot 58.000 inwoners uitgroeien. Dit betekent dat na Ridderveld II nog slechts 2400 woningen in Kerk en Zanen zouden mogen worden gebouwd. Het college geeft de gemeenteraad te overwegen of de woningbouw wel tot Riddelveld beperkt moet blijven. Dit zou betekenen dat de woningbouw in Alphen gefaseerd moet worden en dat in verband daarmee reeds nu uitsluitend zou mogen worden gebouwd voor inwoners en/of economisch gebondenen.

Een dergelijke beslissing brengt echter grote financiële consequenties met zich mee, met name voor het bestemmingsplan Ridderveld II. Door fasering in de uitvoering van dat bestemmingsplan zullen de renteverliezen ongeveer 11 miljoen gulden gaan bedragen.

OMLEGGING

Volgens het voorontwerp is er een onderzoek verricht naar de mogelijkheid van de vaaromlegging van de Oude Rijn. Uit dat onderzoek zou^ gebleken zijn dat deze vaaromlegging liiet noodzakelijk is vanuit scheepvaartbelangen, maar wel geweest zou zijn voor de veiligheid en het functioneren van het centrum van Alphen. Gelet op de hoge kosten en het afnemend aantal scheepvaartbewegingen, zou aan een vaaromlegging nog geen behoefte zijn.

Met deze constatering is het college het niet eens. Zij merken op dat hoewel het aantal schepen afneemt, het tonnage meer dan evenredig toeneemt. De steeds groter wordende schepen moeten elkaar op de eveneens niet aan hun toenemende omvang aangepaste Oude Rijn passeren. De kans op ongevallen (vele schepen vervoeren brandstof naar Schiphol) neemt hierdoor jaarlijks toe. Als gevolg daarvan ontstaat in het dichtbebouwde centrum van Alphen een ontoelaatbare gevaarlijke situatie. Gelet op de huidige oeverbebouwing en de bestaande structuur van Alphen kunnen noch de bruggen, noch de Oude Rijn in het centrum worden verbreed. Een vaaromlegging, aangepast aan de omvang van de schepen, is uit veiligheidsoverwegingen dan ook een dringende noodzakelijkheid.

Ook de vele en lange brugopeningen van de Alphense- en Koningin Julianabrug veroorzaken in toenemende mate overlast aan het groeiende wegverkeer. Naast deze ongewenste ontwikkeling is de aanwezigheid van de bruggen een hindernis voor een goede centrumontwikkeling. Om redenen van veiligheid, verkeer en centrumfunctie dient derhalve de vaaromlegging, zo spoedig mogelijk te worden gerealiseerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Gevaarlijke situatie in stadscentrum

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken