Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doortrekking West-Veluweroute naar Putten nog onzeker

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doortrekking West-Veluweroute naar Putten nog onzeker

Allerlei bezwaren tegen plan pravina>

6 minuten leestijd

PUTTEN — Hoe lang zal het duren voordat de West-Veluweroute oftewel de SI voltooid is? Het lijkt er nog niet direct in te zitten, hoewel de wenselijkheid door de meesten wel wordt ingezien. Over het verloop van het wegtracé valt geen eenstemmigheid waar te nemen tussen Rijk, provincie, gemeenten en landbouw- en milieuorganisaties.

Vroeger — dat wil zeggen voor 1969 — liep er als enige noord-zuidverbinding de weg door de dorpen. Deze weg verbond Harderwijk, Ermelo, Putten, Voorthuizen, Barneveld, Lunteren en Ede met elkaar, maar werd steeds drukker. Dit gaf niet alleen problemen met de verkeersveiligheid, maar het rele doorgaande verkeer in de dorpen (wam het leefmilieu bepaald niet ten 'oede.

Vanaf 1969 tot en met 1973 kwam ;en westen van Lunteren/Barneveld !en doorgaande verbinding gereed, geleel als autoweg. Deze weg is twee>aans, maar kan vierbaans gemaakt vorden. Een voltooide verbinding is >et echter niet. Aan de zuidelijke kant iluit zij aan op de oude Rijksweg Arnlem-Ede-De Klomp. Men — dat wil ;eggen de provincie, want de Si is een >rovinciale weg — heeft de doortreking tot de Nieuwe Rijksweg in voorlereiding. Aan de noordzijde loopt de proviniale weg door tot de Rijksweg AmersDort-Apeldoorn, waarop hij in de luurt van Voorthuizen aansluit. Er is chter nog geen doorgaande verbining met de Rijksweg Amersfoortrwolle, die de SI ergens in de buurt an Putten of Nijkerk zou kunnen besiken. Toch is het de bedoeling, dat ie doortrekking er zal komen.

Provincie
Dit voorjaar heeft de provinciale wa;rstaat van Gelderland een nota over e SI uitgebracht. Hierin geeft hij de oodzaak aan van de aanleg van het latste weggedeelte. De weg tussen 'oorthuizen en Putten is smal, met eel bomen en er is maar aan één kant 3n fietspad. Br gebeuren bijna twee eer zo veel ongelukken als gemiddeld [> de andere planwegen in Gelderland 1 er vallen ruim twee keer zo veel doan. Als mogelijke oplossingen ziet de afjling Wegenstructuren en Verkeer n eerste verbetering van de bestaan! weg. Er zou een goede aansluiting oeten komen van de aangelegde SI. et verkeer zou om de kern van Putn geleid kunnen worden. Deze oplostlg kiest men niet omdat er verkeers- * lider zal blijven in Voorthuizen en itten, er vele uitritten aan de weg in en de bomenrij misschien zou oeten verdwijnen. Als volgende mogelijkheid denkt de deling aan het maken van omleidinn rond Putten en Voorthuizen, terj) daar tussenin zoveel mogelijk geuik zal worden gemaakt van de belande weg. Een aantal bezwaren ijft. Derde variant is het aanleggen n een nieuw tracé ongeveer drie kineter ten westen van de bestaande g. Hiertegen bestaan ook grote be•aren, omdat het gebied landschaplijk zeer waardevol is. Bovendien Hen veel agrarische bedrijven worn doorsneden.

Variant twee
De afdeling van de waterstaat kiest )or mogelijkheid twee. Dan wordt t landschap zo min mogelijk aangeit, terwijl dit niet ten koste gaat van •keersveiligheid en leefmilieu. Later Mogelijke varianten voor doortrekking van de West-Veluweroute, die nu ten noordwesten van Barneveld bij de aansluiting op de nieuwe Rijksweg Aniersfoort-Apeldoorn eindigt. De mogelijkheden zijn met stippellijnen aangegeven. De Romeinse cijfers I, II en III geven de verschillende varianten aaii. zal dan nog een keuze mogelijk blijven voor het aanleggen van een hoofdverbinding naar de nieuwe Flevolandse plaats Almere. De mogelijkheid moet open gelaten worden om deze weg in de toekomst bij Nulde aan te sluiten op de rijksweg van Amersfoort naar Zwolle.

Putten

Hier zijn nogal wat reacties op gekomen. Natuurlijk allereerst van de gemeente Putten, door wier grondgebied de toekomstige weg grotendeels zal gaan. Het college van b en w — en de raad met hen — is helemaal niet gelukkig met de aangedragen oplossingen. Zij zien meer in een doortrekking van de Si in de richting van Nijkerk, dus een meer westelijk gelegen tracé. Volgens b en w past dit ook beter in de visie van.het rijk. In het structuurschema verkeer en vervoer is een rijksweg van Ede richting Nijkerk opgenomen. Een deel van deze weg is de provinciale weg, het noordelijke deel moet dus nog aangelegd worden. De snelweg zal verder doorlopen in de richting Almere. ,,In het licht van vorenstaande achten wij het wel frappant, dat bij de in discussie gebrachte alternatieve tracés voor het vervolg van de SI er geen is welke gericht is op realisering van de autosnelweg Barneveld-Nijkerk-Almere", vindt het college van b en w van Putten.

,,Juist uit het oogpunt van een zo gering mogelijke aantasting van agrarische belangen en natuur en landschap en een streven naar beperking van de kosten is het noodzakelijk het tracé van de SI direct samen te laten vallen met de A30. (de autoweg red.) Een korter tracé dan dit is niet denkbaar".

Het college meent dat doortrekking van de weg in de richting Nijkerk de dorpen wel zal ontlasten van doorgaand verkeer. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid staat men een bescheiden reconstructie van de weg tussen Putten en Voorthuizen voor, met o.a. aanleg van een tweede rijwielpad. In een onlangs gehouden raadsvergadering heeft de raad hier unaniem mee ingestemd.

Landbouw

Ook de landbouworganisaties zijn niet erg gelukkig met de door de provincie voorgestane oplossing. In samenwerking met de GMvL en de CBTB is het Landbouwschap afdeling Gelderland bezig met een onderzoeic naar de gevolgen van de wegaanleg. Ing. A. Weersink, adjunct-secretaris van.het Landbouwschap kon nog niets definitiefs zeggen over het onderzoek, maar wist wel dat „geen van de oplossingen voor de landbouw acceptabel is". „De landbouw is niet voor verschuiving van de groeger vastgestelde tracés naar het oosten", aldus de heer Weersink, „want juist het nieuw uitgekozen gebied is intensief agrarisch bebouwd. We kunnen dit gebied niet zo maar laten doorsnijden, het zal e^ ernstige aantasting van het landbouwgebied betekenen. Geen van de drie door de provincie aangedragen varianten zal voor ons acceptabel zijn".

B en w van Barneveld staan wel achter het provinciaal bestuur. „Barneveld heeft al' jaar en dag om doortrekking van de provinciale weg gevraagd", deelt woordvoerder W. Bakker mee.

Kosten

Het gemeentebestuur van Ermelo -meent dat de gemeente zelf de kosten..van het opknappen van de weg tussen 'Putten en Ermelo niet kan dragen. Dat wil de provincie namelijk. Chef algemene zaken A. Westerink: „doortrekking van de SI is geen oplossing voor Ermelo. De oude Rijksweg heeft een overcapaciteit. We kunnen dat niet zelf betalen, want we krijgen minder inkomsten dan verwacht, omdat we minder huizen mogen bouwen. Bovendien komt in de toekomst het streekziekenhuis in Harderwijk. De provincie moet bijdragen aan verbetering van de weg en dat niet afschuiven op gemeenten of rijk".

De gemeente Ede intussen i^eit voor een spoedige aansluiting van de Si op de rijksweg Arnhem-Utrecht. Wethouder Alberts: „Het laatste deel staat op het voorlopig ontwerp Rijkswegenplan. Financieel is uitvoering nog niet mogelijk. Er zal spoedig overleg hierover plaatsvinden". Zo blijkt alles bijeengenomen dat de plannen van het provinciaal bc stuur nogal wat weerstand ondervinden. Er moet wel een oplossing komen, want men praat nu al zo lang over doortrekking en die wordt steeds noodzakelijker. Misschien ziet het er toch naar uit, dat de uiteindelijke keus richting Nijkerk zal zijn, gezien de weerstand en ook de plannen van het rijk. i Van ome correspondent} {Van onze correspondent)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Doortrekking West-Veluweroute naar Putten nog onzeker

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken