Bekijk het origineel

Smartegelden voor 241 ex-gegijzelden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Smartegelden voor 241 ex-gegijzelden

Uit gevoelens van solidariteit

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De regering heeft besloten om „onverplicht" een geldelijke tegemoetkoming „wegens ondergaan leed" beschikbaar te stellen voor hen dien bij de gijzelingen in december 1975 in Wijster en Amsterdam en in mei/juni in De Punt en Bovensmilde enkele dagen of weken van hun vrijheid zijn beroofd.

Deze tegemoetkoming in de immateriële schade die de ex-gegijzelden hebben geleden is een uitkering ineens van ƒ 1000,— voor elk der gegijzelde schoolkinderen en ƒ3000,— voor de • overige gegijzelden.

„Medeleven**

De regering heeft met haar besluit uitdrukking willen geven aan ,,de gevoelens van medeleven en solidariteit" die bij haar en, naar zij aanneemt, bij het gehele Nederlandse volk bestaan tnet betrekking tot de ,,beproeving en het leed" dat de ex-gegijzelden en hun familieleden hebben ondergaan. De centrale beleids- en ondersteuningsgroep ten behoeve van de nazorg van ex-gegijzelden (CBpG), ingesteld naar aanleiding van de gijzelingen in Amsterdam en Wijster, had de regering op de wenselijkheid van een financiële uitkering gewezen als een ,,erkenning van het ondergane leed".

Geen onderscheid

Bij het bepalen van de hoogte van de uitkeringen is geen onderscheid gemaakt naar de bijzondere omstandigheden waaronder de gijzelingen werden uitgevoerd, ook al omdat het ondoenlijk is daarin de persoonlijke aijze waarop ieder slachtoffer de beproeving van de gijzeling heeft ervaren en beleefd tot uitdrukking te brengen Wel is onderscheid gemaakt naar de leeftijd van de ex-gegijzelden. De ex-gegijzelden die ten tijde van de gijzelingen de leeftijd van 14 jaar hadden bereikt krijgen een uitkering, als zij of hun wettelijke vertegenwoordigers daarop prijs stellen, van f 300,-^ en de schoolkinderen in Bovensmilde en Amsterdam, die minder lang van hun vrijheid zijn beroofd, een uitkering van ƒ 1.000,—. De regering vindt de hoogte van de uitkeringen aan de exgegijzelden „redelijk en billijk", gezien tegen de maximum uitkering die volgens de wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven kan worden uitgekeerd voor levenslange invaliditeit of vergelijkbare gevallen.

Overzicht

In totaal krijgen 241 ex-gijzelaars en de nabestaanden van de zes omgekomen gijzelaars in de treinen bij Wijster en De Punt en Het Indonesische consulaat-generaal 503.000 gulden.

Drieduizend gulden krijgen de 52 gijzelaars in de trein bij de Punt en de nabestaanden van twee omgekomen gijzelaars, de vijf onderwijzers in de school in Bovensmilde, de 32 gegijzelden in de trein bij Wijster en de nabestaanden van drie daar omgekomen gijzelaars, en 33 gegijzelde volwassenen in het Indonesische consulaat-generaal i Amsterdam en de nabestaanden van een man, die omkwam toen hij uit een raam sprong.

Duizend gulden naar elk van de 111 gegijzelde kinderen in de school in Bovensmilde en de acht kinderen van het Indonesische schooltje in het gebouw van het consulaat-generaal in Amsteriam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Smartegelden voor 241 ex-gegijzelden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken