Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zuid-Holland geeft beeld van haar doen en laten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zuid-Holland geeft beeld van haar doen en laten

4 minuten leestijd

{Van ome streekredactie) Een groot aantal taken waarvoor de regering in Den Haag ,,te groot" is en de gemeenten ,,te klein" wordt door de provincie vervuld. Over het hoe en waarom van een commissaris van de Koningin, van Gedeputeerde Staten en vaq Provinciale Staten verscheen onlangs een brochure getiteld: „De provincie Zuid-Holland, tussen rijk en gemeente".

Eens in de vier jaar worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Al naar gelang het stemgedrag worden 83 zetels over de verschillende partijen verdeeld. Hebben de gekozenen hun eed of belofte afgelegd, dan kiezen zij uit hun midden een dagelijks bestuur: het college van Gedeputeerde Staten (GS). De Provinciale Staten vergaderen gemiddeld twee dagen per maand onder voorzitterschap van de commissaris van de Koningin. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden altijd gehouden in het Provinciehuis in Den Haag.

„Huishoudboekje'

De voordrachten van GS waarover gestemd moet worden, soms na langdurige discussie en mondelinge toelichting van het college, gelden de meest uiteenlopende zaken. Zo moeten de leden verordeningen vaststellen die de bescherming van het landschap ten doel hebben (bijv. kampeerterreinen) en verordeningen die gericht zijn op waterstaataangelegenheden. Ook stellen de staten de reglementen van waterschappen vast. Verder houden zij zich in de vergaderingen bezig met het wel of niet goedkeuren van streekplannen. Op vrijwel alle terreinen van de samenleving, zo stelt de brochure, biedt de provincie samen met het Rijk en de gemeenten, financieel de helpende hand. Subsidies zijn dan ook meestal wel aan de ,,orde van behandeling".

Eén keer per jaar wordt het ,,huishoudboekje" voor het volgend jaar behandeld: de begroting. Daarin staat dan hoe Zuid-Holland zich indenkt de gelden te besteden die de provincie ter beschikking heeft. De begrotingsbehandeling van het ,,huishoudboekje" duurt een week. Een bijzondere taak van Provinciale Staten is het kiezen van de Eerste Kamer.

Dagelijks bestuur

De zes leden van Gedeputeerde Staten vormen samen met de commissaris van de Koningin het dagelijks bestuur van de provincie. Elke woensdag vergaderen zij in het Provinciehuis. De. gedeputeerden hebben in tegenstelling tot de,,gewone" .statenleden een volledige dagtaak in het werk van de provincie. Artikel 108 van de provinciewet beschrijft het werk van GS kort maar krachtig met: „Gcdcjjuteerdc Staten houden op al wat de provincie aangaat voortdurend toezicht". Zo bestaat hun werk o.a. uit het toezicht houden op de gemeentebesturen, het beslissen in administratieve geschillen (z.g. administratieve rechtspraak) en de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van Provinciale Staten.

Een veelvoorkomend probleem is vaak dat bepaalde zaken zowel de gemeente als de provincie aangaan. Hierdoor ontstaan nogal eens conflictsituaties.

Voorzitter

De commissaris van de Koningin wordt net zoals burgemeesters, benoemd door de Kroon (Koningin en ministers). Hij is voorzitter van de vergaderingen van Provinciale Staten en die van Gedeputeerde Staten waarbij hij in de laatste stemrecht heeft. Ook houdt hij o.a. toezicht op de taakvervulling van de burgemeesters binnen zijn provincie. Tevens coördineert hij de maatregelen ter bescherming van de bevolking in oorlogs- en vredestijd, (bijv. een eventuele ramp meteen kerncentrale). Om op de hoogte te blijven van wat er in Zuid-Holland leeft, breng! hij regelmatig werkbezoeken aan diverse gemeenten.

„Welzijn''

De taken van de provincie hebben allemaal te maken met het „welzijn" van de inwoners van Zuid-Holland, zo .stelt de brochure. Op dat terrein liggen nogal wat problemen. De provinciale bemoeienissen met de recreatie

Er zijn provinciale verordeningen met beperkende bepalingen voor autosloperijen, vuilnisbelten, caravans enzovoorts. Tevens neemt zij initiatieven om grote recreatiegebieden aan te leg-, gen zoals bijvoorbeeld ,,De Brielse -Maas" tussen het oude stadje Brielle en het Europoortgebied. De regering maakt wetten om milieuvervuiling te kunnen beperken en bij uitvoering van de wetten speelt het provinciaal bestuur een grote rol.

Polderconcentratie

Aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden vragen ruim éénderde van al het geld dat de provincie ter beschikking heeft.

Door de planologische dienst worden streekplannen voorbereid. De ontwerp-slreekplanncn worden voorgelegd aan de gemeenten, allerlei regionale organisaties en ook aan de burgers van de provincie die zich in de streekcommissies over de plannen buigen. Vervolgens worden de resultaten onder ogen gebracht van de Provinciale Staten én zij trekken hieruit conclusies hoe het allemaal zou moeten worden (of blijven). Streekplannen dienen als richtsnoer voor de bestemmingsplannen van gemeenten.

Andere niet minder belangrijke werkterreinen voor de provincie liggen op het gebied van bejaardenzorg, volksgezondheid, economische zaken, agrarische zaken en cultuur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Zuid-Holland geeft beeld van haar doen en laten

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken