Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ontwikkelingsschetsen geven ander stadsbeeld voor Leidse binnenstad

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ontwikkelingsschetsen geven ander stadsbeeld voor Leidse binnenstad

Onderzoek wijst uit dat woomerbeteringen noodzakelijk zijn

5 minuten leestijd

LEIDEN — „Aan de ene kant zijn de dienstverlenende bedrijven in Leiden de laatste tijd behoorlijk toegenomen. Anderzijds doet zich het geval voor dat veel oude kantoorgebouwen leeg komen te staan. Men dient daarom voorzichtig te zijn met het uitbreiden van de voorraad bedrijfspanden". Dit zegt de projectgroep voor de binnenstad in haar nota „Berichten uit de bini^nstadswinkel II".

,,Bij de bouw van meer bedrijfspanden kan men rekening houden met de mogelijkheden die de Schiphollijn in de toekomst zal bieden. Ook het kennisniveau dat Leiden met zijn vele opïeidingsmogelijkheden heeft, speelt een rol. Het is daarom zaak eerst een beeld te ontwikkelen voor welk type dienstverlening Leiden het meest geschikt is", aldus de projectgroep.

In de nota komt de projectgroep met een vijftal ontwikkelingsschetsen naar voren. Het is de eerste stap tot het vaststellen van een uiteindelijke stedebouwkundige visie op de binnenstad. Met de ontwikkelingsschetsen wordt vooral beoogd de bevolking te betrekken bij de problematiek. De schets die door middel van, inspraak zal worden gekozen, bevat de uitgangspunten voor een definitief op te stellen plan. Alle vijf geven zij dan ook verschillende richtingen waarin de binnenstad zich zou kunnen ontwikkelen.

Gespletenheid

Het huidige centrum van Leiden bestaat uit twee min of meer zelfstandige delen die in elkaar overlopen. De bezoeker van het stadscentrum kiest bewust of onbewust voor één van deze twee deelcentra. De vestigingen van het zakencentrum liggen nogal verspreid. Wel is er de laatste tien jaar de ontwikkeling gaande dat steeds meer dienstverlenende bedrijven zich vestigen rondom het station.

De faculteiten van de Leidse universiteit liggen momenteel verspreid over de gehele binnenstad. Zij zijn ondergebracht in verschillende, vaak monumentale panden. „De bouw van een universitair complex op het Witte Singel-/Doelenterrein zal bij het gereedkomen enerzijds een leegstand veroorzaken. Anderzijds is het de vraag of de universiteit alle panden die zij in gebruik heeft zal afstoten", aldus de nota.

Woon verbeteringen

In het verleden heeft de projectgroep een onderzoek verricht naar de bevolkingssamenstelling per straat. Uit de resultaten blijkt dat de volgende woonverbeteringen zouden moeten plaats vinden: — het scheppen van vrij grote aaneengesloten woongebieden met rustige delen ten behoeve van kinderen en bejaarden; — het tegengaan van voor het wonen ongunstige ontwikkelingen in Maredorp; — het ondersteunen van de voor het wonen gunstige ontwikkelingen in Pancras-Oost; — het benutten van de nieuwe mogelijkheden die zich in Havenwijk-Zuid voordoen (het gebied Herengracht/Zijlsingel); — het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van de woonfunctie in genoemde wijken zoals scholen, buurtwinkels enz.

Ontwikkelingsschetsen

Met nog vele andere factoren als achtergrond is de projectgroep gekomen tot het opstellen van de vijf ontwikkelingsschetsen waaruit wij de belangrijkste punten noemen.

• Schets Uitgangspunt hierbij is het vormen van een zakencentrum op het Schuttersveld. Er wordt rekening gehouden met de komst van de Schiphollijn. De betrekkingen met Amsterdam, Den Haag en Rotterdam krijgen erg de nadruk. Daarnaast is het zakencentrum gecombineerd met een geheel nieuw winkelcentrum via de Stationsweg tot en met de Beestenmarkt. Een goede bereikbaarheid voor auto's, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers is eerste vereiste. Het wonen in de binnenstad kan sterk toenemen.

• Schets 2. Op het Schuttersveld wordt alléén een zakencentrum gevestigd. Het winkelcentrum in de binnenstad blijft gehandhaafd maar wordt dichter en compacter gemaakt. Uitgangspunt is hierbij, evenals bij schets I, de optimale ligging van het gebied voor allerlei vormen van vervoer en verkeer. De Haarlemmerstraat en de Breestraat krijgen twee extra dwarsverbindingen zodat er meer doorstroming kan ontstaan in het gebied rondom de Hoogstraat.

Het wonen in de buurten Noordvest, Herengracht/Zijlsingel, Pancras-Oost, Academiewijk en Galgewater en omgeving zal hierdoor toenemen. Kwaliteitsverbetering van woningen vindt voornamelijk plaats in de bestaande woonbuurten als de Oude Morsch, Maredorp, de Haver en Gortbuurt, de Verversbuurt en de Pieterswiik.

• Schets 3. Het Schuttersveld wordt niet alleen gereserveerd voor zakencentrum, maar ook voor woningen. Tevens krijgt het gebied rondom de Langegracht de bestemming voor dienstverlenende bedrijven. De woonfunctie zal zich daar, in vergelijking met schets 1 en 2, niet kunnen ontwikkelen. Het huidige winkelcentrum in de binnenstad wordt, evenals in schets 2, compacter en dichter gemaakt. Het winkelapparaat ontwikkelt zich dan waarschijnlijk in de richting van de Mare.

• Schets 4. Op het Schuttersveld blijven het zakencentrum en het wonen gehandhaafd. Het verder verspreiden van het zakencentrum gebeurt langs de Hooigracht. Het wonen in Pancras-Oost zal niet sterk toe kunnen nemen, echter rondom de Langegracht wel. Het zwaartepunt van het stadscentrum komt nu veel meer in het oostelijk deel van de binnenstad te liggen. • Schets 5. Deze schets is in feite een combinatie van de ontwikkeUngsschetsen III en IV. Uitgangspunt is het nog verder over de stad verbreiden van het zakencentrum. Op het Schuttersveld, Langegracht en in Pancras-Oost zullen kleine kantoorgebouwen kunnen ontstaan. Tevens krijgt dit gebied een woonfunctie. Het huidige winkelcentrum wordt ook hier compacter en dichtergemaakt.

Uit de schetsen blijkt dat ontwikkelingsschets I vrij radicaal verschilt van Het gerestaureerde Gemeenlandshuis in het centrum van Leiden. de overige vier. Hij bestaat uit een sterke samenbundeling van zakelijke dienstverlening en winkelcentrum in de nabijheid van een verkeersknooppunt. De overige schetsen gaan veel meer uit van de bestaande situatie en proberen een zo goed mogelijk gebruik van het huidige centrum te bewerkstelligen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Ontwikkelingsschetsen geven ander stadsbeeld voor Leidse binnenstad

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken