Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hervormde Wereldbond omvat meer dan 140 kerken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hervormde Wereldbond omvat meer dan 140 kerken

Eeuwfeest-consultatie in St. Andrews

5 minuten leestijd

ST. ANDREWS, Schotland — Van 22 tot en met 28 augustus a.s. zal de Hervormde Wereldbond — beter: de Wereldbond van Presbyteriaanse en Congregationalistische Kerken — zijn eerste eeuwfeest gedenlten. Dat gebeurt ditmaal niet met een omvangrijke en kostbare serie feestelijkheden, maar met een bescheiden conferentie en kerkdienst in de Schotse universiteitssteden St. Andrews en Edinburgh.

De wereldbond (WARC) werd reeds in 1875 geboren, want toen werd opgericht een „alliantie van Gereformeerde Kerken van over de hele wereld, die het presbyteriale stelsel handhaven". Eerst in juli 1877 werd in Edinburgh de eerste algemene vergadering van deze alliantie gehouden, waarom dat jaar als officiële start wordt aangemerkt.

In 1891 kwam er een min of meer soortgelijke organisatie bij: de Internationale Congregationalistische Raad, die later bijeenkomsten belegde op informele basis. Het zou tot het jaar 1970 duren voor beide organisaties op een algemene vergadering in Nairobi (Kenia) werden samengevoegd tot de huidige World Alliance of Reformed Churches (WARC, ten onzent nog veelal bekend als de Hervormde Wereldbond).

Twee secties

De WARC, die zijn kantoor heeft in het gebouw van de Wereldraad van kerken in Gehève aan de Route de Ferney, waar o.m. ook de Lutherse Wereldbond is ondergebracht, staat in de periode 1970 - 1977 onder leiding van de Amerikaan dr. William P. Thomson, algemeen secretaris van de Verenigde Presbyteriaanse Kerk in de VS. Het secretariaat-generaal is beheerd door de Franse predikant ds. Edmond Perret.

De WARC heeft in Geneve twee aparte afdelingen: voor theologische studiën en voor samenwerking en getuigenis, die hun werk vooral doen via de ledenkerken en de bestaande oecumenische organisaties.

Lidmaatschap

Toen op de 20e assemblee van de Hervormde Wereldbond en de elfde vergadering van de Internationale Congregationalistische Raad in 1970 grondslag en doel werden vastgelegd, werd het lidmaatschap van de WARC opengesteld voor elke kerk, die

• Jezus Christus aanvaardt als Heer en Heiland;

• het Woord van God, neergelegd in de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, aanvaardt als hoogste autoriteit in vragen van geloof en leven;

• de noodzaak van voortgaande reformatie der algemene christelijke kerk erkent;

• inzake de vragen van geloof en evangelisatie in algemene overeenstemming is met de historische reformatorische belijdenisgeschriften;

• erkent, dat de Gereformeerde traditie een bijbels, evangelisch ethos is en niet een enge, uitsluitende definitie van geloof en kerkorde.

Ook verenigde kerken, die dit verstaan van wezen en roeping der kerk delen, kunnen toetreden tot de WARC. Het lidmaatschap ervan beïnvloedt op geen enkele wijze de verhouding van de ene kerk tot de andere of tot de andere interkerkelijke organisaties.

Doelstelling

Het doel van de Hervormde Wereldbond is o.m.: getrouwe verkondiging van Gods Woord te bevorderen, gemeenschappelijke studie van het christelijk geloof, het werk der evangelisatie en zending en de christelijke dienst te bevorderen, de veelvormigheid en de broederlijke gestalte van de kerkelijke dienst onder het Ene Hoofd Jezus Christus te verbreiden en het wederzijds begrip en de onderlinge gemeenschap der ledenkerken te verdiepen, terwijl ook de godsdienst- en burgerlijke vrijheden in de hele wereld verdedigd en voorgestaan moeten worden.

Bij deze tamelijk algemeen geformuleerde doelstelling en voorwaarden tot toetreding behoeft het niet te verbazen, dat de WARC zich in een vrij grote belangstelling van de zijde der kerken mocht verheugen.

Vanuit Nederland traden zo de,Hervormde en Gereformeerde Kerken toe, maar ook de Remonstrantse Broederschap. De Protestantse en de Hervormde Kerk van België maken deel uit van de Wereldbond, maar ook de Eglise Réformée in Frankrijk; de Verenigde Vrije Kerk, de Hervormde (Established) Kerk en de congregationalistische Unie van Schotland, die de herdenkingsconferentie in St. Andrews organiseren.

Ook Oost-Europa

Vanuit Oost-Europa zijn o.a. de Tsjechische Broederen, de Evangelische kerk der Boheemse Broederen, gemeenten uit de Baltische staten, Polen, Roemenië, Hongarije, Joegoslavië en een aantal Karpato-Oekrainse gemeenten uit de Sovjet-Unie lid geworden. Vanuit Canada en de VS behoren o.m. de Verenigde Kerk van Christus, de Verenigde Presbyterianen en de Presbyteriaanse Kerk van Canada tot de WARC, terwijl uit het Verre Oosten o.a. de Protestanse Kerk in Indonesië en de Kerk van Noord«India en de Congregationalisten en Presbyterianen van Australië en Nieuw-Zeeland genoemd kunnen worden.

Ook organisaties als de Reformierter Bund (Bondsrepubliek) en het Pieformierte Generalkonvent (DDR) maken er deel van uit, evenals bijv. de Zwitserse Bond van Evangelische Kerken en het Zweedse Zendingsverband.

De sobere eeuwfeestviering in St. Andrews — een grootser opgezet plan bleek financieel en daarom ethisch niet verantwoord — zal vooral bestaan uit een consultatie met als thema „de glorie van God en de toekomst van de mensheid". Er worden zo'n tweehonderd deelnemers verwacht en na de opening door voorzitter dr. William Thompson zullen diverse prominente theologen het thema uitwerken.

Werkgroepen

De deelnemers vertegenwoordigen 143 kerken met in totaal ongeveer zestig miljoen leden in zo'n tachtig landen. Het centrale thema van de conferentie, al voorbereid door de Indonesische theologen J. L. C. Abineno en Odch Suardi in samenwerking met de nu in Bazel docerende Tsjech prof. Jan Lochman (voorzitter van de theologische afdeling van de WARC), wordt uitgewerkt in drie hoofd-onderdelen: Christus, de Kerk, de schepping.

Verder houden zich vijf werkgroepen met afzonderlijke onderdelen bezig. Eén daarvan staat onder leiding van de Tiibinger hoogleraar Jürgen Moltmann (,,theologie en de rechten van de mens"). Andere deelnemers zijn bijv. prof. André Duman (Frankrijk), prof. G. E. Meuleman (Geref. Kerken, hoogleraar VU, lid uitvoerend comité), ds. Joachim Guhrt (Bentheim, algemeen secretaris van de Reformierte Bund), ds. Karl Halaski (Frankfurt, Voorheen secretaris Ref. Bund) en tal van andere theologen.

Tijdens deze consultatie moet ook een nieuwe voorzitter gekozen worden: na zeven jaren is de termijn van dr. Thompson verstreken.

Nieuw comité

Op zondag 28 augustus zullen in de bekende Greyfriars kerk te Edinburgh de nieuwe leden van het uitvoerend comité, die schriftelijk zijn gekozen, in deze functie worden geïnstalleerd. Tot hen behoort o.a. de jonge Zuidafrikaanse Bantoepredikant ds. Sam Buti van de Nederduitse Geref. Kerk in Afrika, die eveneens zitting heeft in het interimcomité van de Geref. Oecumenische Synode.

Een ander nieuwgekozen lid van het uitvoerend comité is de Hongaarse Hervormde dr. Karoly Toth, verbonden aan de synodekanselarij van de Hongaarse Hervormde Kerk en tevens secretaris-generaal van de Praagse Christelijke Vredesbeweging,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Hervormde Wereldbond omvat meer dan 140 kerken

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken