Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hervormde Kerk in Amerika bestaat 350 jaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hervormde Kerk in Amerika bestaat 350 jaar

Gesticht door kolonisten in Nieuw-Amsterdam

6 minuten leestijd

NEW YORK — In de loop van volgend jaar zal de oudste dochterkerk van de Ned. Hervormde kerk, de Reformed Church in America (Hervormde Kerk in de VS, RCA), haar 350-jarig bestaan vieren. Deze oudste kerk van het Amerikaanse vasteland werd gesticht door Hollandse kolonisten in wat toen nog Nieuw Amsterdam heette, het huidige New York.

De oudste kerk in New York, die ileveneens uit 1628 dateert, zal het middelpunt zijn van een feestelijke herdenkingsbijeenkomst op 9 april van volgend jaar. Secretaris-generaal van deze Hervormde Kerk is sinds de laatste synodezitting ds. Arie Brouwer. Hij volgt de ook in ons land bekende ds. Marion de Velder op.

De Hervormde ds. D. J. Karres woonde vanuit ons land de synodevergadering van de Hervormde Kerk van Amerika in juni jl. bij. Uit zijn verslag over deze kerk citeren wij het volgende:

„Ten opzichte van de RCA is het frappant dat vanuit de vroegste immigratie nu nog eenderde van alle gemeenten van deze kerk gelegen is in een gebied dat met een halve cirkel van een middellijn van 100 mijl rond New York is gelegen. In dit oostelijk deel van de kerk had ik het voorrecht een zondagmorgen te mogen deelnemen in de liturgieviering en de uitreiking van de avondmaalsbeker te mogen verzorgen in één van de alleroudste kerken van Amerika namelijk de Marble Collegiathe Church, beter bekend als de kerk van dr. Norman Vincent Peale.

Deze vroegdienst was matig bezocht, maar de hoofddienst was overvol. Mensen stonden lang in de rij voor de kerk voor ze konden worden binnengelaten. Omdat deze kerk aparte voorrechten heeft gekregen toen Engeland de heerschappij over dit gebied overnam, valt deze kerk niet geheel onder de regels van de RCA.

Dit houdt o.a. in dat de predikanten van deze vier Collegiathe kerken niet onder het verplichte emeritaat vallen. Dit heeft tot gevolg dat dr. Peale met zijn 80 jaren nog steeds vrolijk als dienstdoend predikant kan verder (verken. Zijn preek, gebaseerd op een minimum aan exegese en gelardeerd met een maximum aan boeiende en interessante verhalen, wist toch desondanks iets wezenlijks over te brengen van de Bijbelse boodschap: Wie in Christus is, is een nieuwe schepping.

Groei

Hiermede wil ik beslist niet zeggen dat ik geen grote bewondering heb voor het werk van dr. Peale en de functie van zijn kerk en gemeente in dit oudste deel vait New York (29e straat! ondanks 5th Avenue!), dat nauwelijks meer blanke bewoners bevat.

Bij zijn komst, 40 jaar geleden had deze kerk nog maar 50 leden, nu 5000. Toen was hij de enige predikant, nu zijn er zeven. Dank zij een voortdurende training in offervaardigheid o.l.v. ds. Howard G. Tuesink is het jaarbudget aan levend geld 1 miljoen dollar. Grote aantallen gemeenteleden zijn actief bij het werk betrokken — in de dienst die ik meemaakte legden 50 leden een belofte af om te dienen. Alleen al voor de eigen telefonische hulpdienst hebben tientallen lidmaten hun, precies bijgehouden, 1000 uren volgemaakt.

Eén predikant is uitsluitend beschikbaar voor de training en toerusting van deze vrijwilligers. We maakten ook op diezelfde zondag, na een „brunch" met 500 deelnemers, een voorbereidingssamenkomst mee van degenen, die de volgende zondag belijdenis zouden doen. Meer nog dan in de kerkdienst trof ons hier het internationale en interraciale karakter van deze gemeente.

Synode

De synode zelf werd gehouden in Sioux Center in lowa. Hier had de kerk juist het 100-jarig bestaan gevierd en vooral door het aandringen van de inmiddels overleden burgemeester was het besluit gevallen in deze plaats de Synode te houden. Voor een deel in het gemeenschapscentrum, voor een deel in het (Chr. Ref.) DordtCollege. Daar er weinig hotelruimte in Sioux Center was en het dormitoiy van het College ook maar een klein deel van de afgevaardigden kon herbergen, waren vele gemeenteleden ingeschakeld bij de ontvangst en de huisvesting van de afgevaardigden, hun gasten en de genodigden.

Men stelle zich deze synode niet voor als de onze met 54 afgevaardigden voor een kerk van 3 miljoen leden. De Reformed Church heeff ongeveer een kwart miljoen leden, maar een synode die gevormd wordt door ongeveer 350 afgevaardigden.

Deze synode kost dan ook ongeveer 6000 dollar per minuut.

Ik heb het als zeer positief ervaren dat de synode in het midden der gemeente gehouden, bijna zou ik zeggen gevierd werd. Dat gaf de gemeenteleden een unieke kans om met de synode mee te leven en ook aan de synode mee te werken.

Maar ook reeds de zondag voor de synode had ik in Holland (Michigan) gemerkt hoe uitvoerig en concreet er in de gemeente voor de synode-vergadering werd gebeden. Mede door uitvoerige publikaties van de voorstellen in de Church Herald zijn de gemeenteleden bijzonder goed op de hoogte van wat er ter synode staat te gebeuren.

Eeuwfeest

Grote aandacht werd besteed aan de komende viering van het 350-jarig bestaan van de kerk. Men wil op 9 april een landelijke viering organiseren vanwege het feit dat op 10 april 1628 de eerste kerk in New York werd gesticht. Daarnaast hoopt men op de Synode die in juni '78 gehouden wordt prof. dr. H. Berkhof als hoofdspreker uit te nodigen. Op verzoek heb ik hierover met prof. Berkhof contact opgenomen; hij blijkt bereid dan aanwezig te zijn en eventueel daarna, omdat de seminaries al zijn gesloten, enkele cursussen te geven voor predikanten. Het lijkt mij zeer gewenst dat onze kerk aan dit belangrijke feest van onze dochterkerk ook de nodige aandacht besteedt.

„Gemeenschapskerk'

Een groot te verwachten overschot aan kandidaten heeft de kerk eigenlijk jaren geleden gestimuleerd tot een uitbreidingsplan, waardoor de Reformed Church haar „Dutch label" verder zou gaan verliezen om sterk te werken als zgn. „community church". Dit motief stond nu centraal ter Synode. Haar motto was zelfs voor deze vergadering „een groeiende kerk voor een groeiende dienst".

Men stelt zich voor een bedrag van 5 miljoen dollar bijeen te brengen om met name in het nog weinig bereikte westen van Amerika ook kerken te stichten. Dat deze synodevergadering in lowa plaatsvond als de meest westelijke vergaderplaats tot nu toe, was tekenend voor de situatie. Over drie jaar hoopt men nu een grote vergadering in Califomië te houden waar juist deze „community churches" een grote vlucht hebben genomen". Aldus ds. Karres in zijn verslag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Hervormde Kerk in Amerika bestaat 350 jaar

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken