Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de kerkelijke pers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de kerkelijke pers

6 minuten leestijd

Protestants Nederland

In 'Protestants Nederland' een (derde) artikel over 'De charismatische beweging', door J.N. Verheij.

,,Het dodelijke gevaar voor de Gemeente in de charismatische beweging
is dan ook dat ze een forse bijdrage levert aan de ontluistering van de belijdenis die naar de Schriften is. Men komt zo terecht in het vaarwater van
het subjectivisme, waarin de mens met zijn gevoelens uitmaakt wat waarheid
is en wat waarde heeft. Daar zien we de gevolgen nu al van. Tijdens een
interview met kardinaal Suenens sprak de schrijfster Fem Rutke over het hoogtepunt tijdens het charismatisch congres in Rome (1975). De kardinaal had de mis mogen opdragen aan het pauselijk altaar. Een bijzonder voprrecht in de kerk van Rome. Zij zegt op een vraag van de kardinaal naar haar indruk: „...Misschien mag ik zeggen, dat de aanwezige Nederlanders, onder wie ook protestanten, het er allemaal over eens waren dat we de tweede Pinksterdag een stukje hemel hebben mogen proeven. Na Uw Mis en de audiëntie van de paus en ook tijdens beide werd er van wonderen gesproken. Psychische wonderen. Dominees gingen knielen, mensen vielen ilauw en werden liefdevol door hun naasten opgevangen, om later des te stralender hun nieuwe leven te beginnen. Bijna iedereen had wel een keer vochtige ogen van een gelukservaren. Ja, ik vond het bijna té mooi. Iedereen was toch alleszins hoog in de Geest."... Hier zien we duidelijk de zucht naar het „high" worden, het buiten zichzelf uitgetild worden, het extatische! Waar de Heilige Geest in 1 Kor. 14 nu juist tegen waarschuwt.

-------------------------------------------------------------------------------

HET ZOEKLICHT

Evangelist J. Kits in zijn „tijdspiegel" in „Het Zoeklicht":

„In het herstel van Israël, het ontwaken van de omliggende landen in het Midden-Oosten, in de ontwikkeling van de Westeuropese landen, het ontwaken van de Afrikaanse volkeren, het herrijzen van het sinds eeuwen slapende maar thans ontwakende China, de ontzettende afval die overal in de kerken om zich heen grijpt, en niet het minst het toenemen van anti-christelijke machten en occulte verschijnselen die men reeds als „normiaal" dreigt te accepteren, bespeuren we even zovele tekenen dat het laatste uur der wereldgeschiedenis is aangebroken. Maar de kerk zwijgt. En de kerkelijke bladen zwijgen. Ze schijnen alleen in het geweer te komen als een auteur als Hal Lindsey afgekraakt moet worden. De zgn. „Club van Rome" heeft het
publiek even opgeschrikt. Door het om zich heen grijpende communisme en
andere vormen van ongeloof, is even de aandacht gevangen. De steeds talrijker wordende aardbevingen en andere natuurrampen vielen even op. De
verwildering der zeden, de ontzettende zedeloosheid, abortus en homofilie, de minachting voor elke vorm van wettig gezag, zowel in het gezin als in de Staat, hebben even verontrust. Maar men raakt gewend aan al deze verschijnselen. Het gaat als met een wekker die elke morgen afloopt: men hoort hem wel, maar men slaapt rustig door. Deze tijd herinnert ons sterk aan de dagen van Noach. Men at en men dronk...todat Noach in de ark ging. Hoe jammer is het dat vele christenen, als ze geconfronteerd worden met de boodschap van de komende Christus proberen de gedachte aan die tijd zo ver mogelijk van zich af te schuiven, terwijl juist de Maranatha-boodschap: „De Bruidegom komt!" voor de gemeente van Christus als een rijke troost is gegeven.

-----------------------------------------------------------------------------------

BEWAAR HET PAND

Ds. D. Slagboom, Chr. Geref. predikant te Barendrecht in „Bewaar het pand":

 „De synode heeft er bij de classicale vergaderingen op aangedrongen alles te doen om, waar symptomen van verwijdering binnen hun ressort worden geconstateerd, deze te bespreken en zo mogelijk weg te nemen. Bij deze bespreking had de synode zich voorgesteld, dat zal worden gesproken over verschillende punten. Eén van die punten werd genoemd: de verhouding van Wet en Evangelie. Het is duidelijk dat dit niet uit de lucht kwam vallen op de synode. In het rapport, dat al eerder op de Partuliere Synode — namens de commissie — was uitgebracht was er al over gesproken. En dat ook niet voor niets. Ieder, die maar enigszins meeleeft met het wel en wee van onze kerken, weet wel dat het hierover dingen gaat die leven in de kerken en bij velen die de kerk oprecht liefhebben. Er wordt verschillend gedacht over de verhouding van Wet en Evangelie. In de prediking komt dit verschillend uit. Er is verontrusting over de wijze waarop dit gebeurt. Het ging niet om een theoretische aangelegenheid, dat juist déze zaak van het begin afaan naar voren is gebracht. Het kan zijn nut hebben om samen te bespreken hoe deze dingen naar Gods Woord zijn. Maar hier gapt het over de rechte prediking. Het is toch vaststaand, dat zowel Wet als Evangelie in Gods Woord gevonden worden. Het kan door niemand, die op de bodem van dat Woord wenst te staan ontkend worden dat zij beiden een plaats in de prediking dienen te hebben. We zijn er ook van overtuigd dat binnen — ! — het geheel van de boodschap bij de profeten en apostelen de volgorde: Wet en Evangelie was en niet andersom. Wanneer er dan vrees is dat dit niet zo gebeurt door allen — en dat niet ten onrechte — dan gaat het om een levensbelang voor de bediening des Woords en daarmee voor de kerken".

-------------------------------------------------------------------------------------

hervormd nederland
in „Hervormd Nederland" na de alom gehoorde en telkens weer uitgesproken klacht „het wordt stil in de kerk" onder de loep genomen te hebben, antwoordend op de vraag: „Kan ik niet tegen kritiek":

Je moet altijd voorzichtig zijn met daar vlot ja op te zegen. Maar ik meen er redelijk tegen te kunnen. Ik meen alleen dat we niets hebben aan al deze constateringen. Ik geloof nu eenmaal in de kerk. Niet omdat de kerk zo overtuigend is, maar omdat ik in de Heer van de kerk geloof. Ik kan haar zelfs niet wegkritiseren, want ik kan Hem niet wegkritiseren. Dat betekent niet dat er geen kritiek op de kerk mag en kan zijn.

Integendeel. Hadden we maar geen Heer, dan hadden we als kerk een rustiger leven. De kritiek begint bij Hem en zal blijven bestaan tot het Koninkrijk komt. Hoe de gestalte van de kerk zal zijn weet ik niet. Ik zie met belangstelling naar degenen die op een totaal andere manier dat kerkzijn realiseren. Maar we hebben niets aan het herkauwen van alles wat steeds maar weer gezegd wordt in de kranten en boeken en voor radio en tv. Dan zeggen we met de profeet Eliza: Zwijgt gij stil, ik weet het ook wel. Ik weet ook wel dat veler kritiek in wezen een wanhopig beroep op de kerk is zich eindelijk als kerk te tonen. Maar toch zal er een eind moeten komen aan dat eindeloze geschrijf en gepraat dat
niets anders is dan het mistroostige herkauwen van bezwaren en inzichten.
We dienen er niemand mee als we mensen de kou insturen en nog minder
de motregen. Men zal moeten zeggen: Als u iets van het echte kerkzijn wilt
ervaren dan moet u daar zijn. En zo mensen een weg wijzen. En misschien
zal de kerk zoals zij zich nu vertoont op een ogenblik minder stil en koud
blijken te zijn dan ze soms schijnt te zijn. Want het getekende beeld is toch te weinig genuanceerd.'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Uit de kerkelijke pers

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken