Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BOTSING TUSSEN IMPORT EN DORPSINGEZETENEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BOTSING TUSSEN IMPORT EN DORPSINGEZETENEN

7 minuten leestijd

het rustige platteland. sector. Vroeger vonden soms drie generaties een dagtaak op de boerderij. Door schaalvergroting, bio-industrie en merfianisatie is het w&rk verminderd en zoeken de kinderen van boeren een andere broodwinning, die ze vaak vinden in de stad waar ze een goedbetaalde betrekking krijgen. Gevolg is dat ze verhuizen.

Een tweede oorzaak is de komst van stedelingen. Zij vinden het platteland zo romantisch, komen er met vakantie, er verrijzen campings. Als ze de kans krijgen gaan ze er wonen, mooi in een oude boerderij die ze helemaal opknappen of in een klein huisje als de financiële middelen beperkter zijn. Gevolg is dat de eigen bevolking naar verhouding in aantal kleiner wordt en de „iijiport" groter.

Dan is er nog de toeneming van het verkeer. De mensen van buitenaf kunnen hier komen wonen en elders blijven werken. De mensen uit de buurt" schap zelf kunnen naar verenigingen in dé stad gaan en zich weinig om de buurtschap bekommeren. De eigen (autochtone) bevolking kan boodschappen doen in de grote winkels in de stad of de grotere dorpen. Daar hebben ze immers veel meer keus en de supermarkten zijn nog goedkoper ook.

De gevolgen van dit alles zijn niet gering. Als de winkels niet genoeg klanten krijgen, moeten ze sluiten. Vaak blijft de kruidenier als laatste over) maar als ook die verdwijnt is er een groot deel van het eigene vaii het gehucht verloren.

Door de komst van mensen uit de stad verdwijnt het gemeenschapsgevoel. Eerst kende iedereen iedereen, maar de nieuwelingen hebben hier eigenlijk niets te maken, denkt men. Ze hebben elders hun kennissen en interessen, bemoeien zich weinig met het dorp, maar gaan hun eigen gang. In christelijke plaatsjes vormen zij vaak een niet christelijk element. Zij gaan niet naar de kerk, sturen hun kinderen niet naar de christelijke school, verstoren de zondagsrust en steken een deel van de dorpsjeugd aan hen na te volgen. De verhoudingen in het dorp verslechteren. huizen zagen weggekaapt door mensen van buiten het dorp. Echter de allochtonen (,,import") kunnen wel duurdere huizen kopen of huren. Hier is niets aan te doen. De Woonruimtewet 1947 vindt vooral toepassing in de randstad Holland, Veluwe en Gelderse Vallei.

Maatregelen

De' kans is ook reëel aanwezig, dat ze het niet met de boeren kunnen vinden. Eerst gaat het wel, maar als ze zich eenmaal goed gevestigd hebben, mopperen ze dat de boeren stinken en maken vooral tegen het verlenen van hinderwetvergunningen veel kabaal. Dit is ook het geval met die andere groep mensen, de vakantiegangers. Zij veranderen het klimaat op het platteland eveneens.

Nu wil eigenlijk iedereen het karakter van de kleine kernen bewaren, zij het dat de motieven verschillen. De een wil de gemeenschap als geheel laten voortbestaan, een ander komt op voor de overblijvende christelijke tradities, weer een ander wil het landschap intact laten en een vierde wil meer huizen bouwen voor de eigen inwoners.

De provincie Gelderland wil al lang maatregelen nemen tegen overspoeling van met name Vallei en Veluwe, maar zij meent dat er ondanks genoemde wet nog te veel mensen deze mooie gebieden binnenstromen. Daarom heeft zij het vorig jaar juni de discussienota. „Woning ja, woning nee' het licht doen zien. Bijgevoegd was een model voor een gemeenlijke vestigingsregeling. Voor het betrekken van alle woningen zou een vergunning nodig zijn, ook voor particuliere verkoop en verhuur en wel tegen alle bedragen. Zo zouden alle mensen die niet in het gebied thuishoren geweerd kunnen worden, behalve als de dorpelingen de te koop aangeboden woning helemaal niet zouden willen of kunnen kopen.

Er is een landelijke vereniging van kleine kernen, met een grote toeloop van leden-dorpen, die opkomt voor de belangen van It plattelandsbuurten. Deze vereniging is opgericht in 1975 en gevestigd te Nijmegen.' Bovendien bestaat er in Friesland een Vereniging Kleine Dorpen.

De meeste gemeenten vonden een dergelijke vestigingsregeling te ver gaan. Zij vonden het een ongeoorloofde aantasting van het eigendomsrecht, met als gevolg dat de woningen in waarde zouden dalen door de verminderde vraag. Zouden de gemeenten het prijsverschil moeten betalen? Wie zou gerekend worden tot de ingezetenen en wie tot de allochtonen?

Overheid

Ook de overheid bemoeit zich diepgaand met de kleine kernen. De regering streeft er naar zo weinig mogelijk te bouwen in de kleine kernen. Dit geldt met name voor de gebieden die zoals de dit voorjaar verschenen nota over de landelijke gebieden aangeeft tot open ruimten zijn verklaard. Deze 'gebieden zijn het middengebied van de Randstad, het Rivierengebied, enkele Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden, de Peel, Schermer, Beemster, Gelderse Vallei, Veluwe, Zuid-Limburg en het zuidelijke deel van Brabant. Deze gebieden moeten landelijk blijven; stedenvorming mag zich niet voordoen.

De vraag is echter hoe men mensen moet weren. Er is meestal weinig aan te doen als stedelingen een huis kopen op het platteland of een woning neerzetten op een bouwterreintje.

Toch aanvaardden Provinciale staten in hun vergadering van november het voorstel van GS. Voor waren CDA, PvdA, PPR, tegen WD, SGP, GPV en Boerenpartij.

Puntentelling

Naar aanleiding van de kritiek hebben GS getracht een betere modelverordening op te stellen. Die heeft in juli het licht gezien. Nu gingen ze uit van een puntensysteem, waaraan getoetst kan worden of bewoners „eigen" zijn of „import".

Wie is nu ingezetene? Wel, daarvoor moet men vijftig punten hebben. Iemand die geboren en getogen is in de kleine kern krijgt op zijn achttiende verjaardag als presentje de minimumwaardering. Voor elke twee jaar hierna komen er vijf punten bij en voor elk jaar dat hij weg is gaan er vijf af. Ie

Een gemeente, met een begeerd plattelandsgebied, heeft wel enige macht. Het kan natuurlijk al sowieso de in de nieuwbouw te bouwen woningwetwoningen bestemmen voor de ingezetenen. Ongeveer hetzelfde geldt voor de premiehuur- of koopwoningen. Moeilijker ligt het in de vrije sector, waar doorgaans mensen van elders beslag op le^gerip'^f' -^' - '-^ItteSjMy-''

Vergunning

Nu is er wel een wet, die regelend optreedt, dat is de Woonruimtewet 1947, die de gemeenten kunnen invoeren als ze dat willen. Als deze wet in werking is, is een vergunning nodig voor het in gebruik geven of neinen van een woning met een huurprijs van minder dan ƒ 470 per maand of een koopprijs van minder dan ƒ 160.000. Deze regeling komt vooral de niet-gegoede stand ten goede, die anders de Vaak is de kruidenier in de kleine kernen tevens bakker. mand die langer dan tien jaar woonachtig is, krijgt ook vijftig punten.

Degenen die economisch aan het dorp gebonden zijn, bijvoorbeeld de boer, bakker, onderwijzer en knecht op de melkfabriek, krijgen bij aanvang ook vijftig punten toebedeeld. Bovendien zijn er door maatschappelijk actief te zijn vijf punten per jaar te verdienen, bijvoorbeeld door het uitoefenen van een functie in een vereniging. Hiervoor hoeft men niet in het dorp te wonen. Mensen die ondanks allerlei rekenwerk niet aan vijftig punten toekomen zijn allochtoon en- komen derhalve niet voor een woning in aanmerking. _

De prijs van een te verkopen woning zal objectief- door een commissie worden vastgesteld. Is er van de zijde der dorpelingen voor deze prijs geen belangstelling dan kan men na een bepaalde periode, drie maanden bijvoorbeeld, het systeem van de vruchteloze aanbieding hanteren en de woning op de vrije markt brengen.

Hoewel dit systeem beter is dan het vorige model, schrikken de meeste gemeenten toch voor invoering terug.- Desondanks blijft het probleem ontzettend groot. Dit hopen we in een volgend artikel te belichten. Kleine boerderijtjes zijn gewild bij stadsmensen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

BOTSING TUSSEN IMPORT EN DORPSINGEZETENEN

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken