Bekijk het origineel

„Nationale Bijbelweek'^ van Raad contact en overleg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„Nationale Bijbelweek'^ van Raad contact en overleg

Van 9 tot 15 oktober a.s.

3 minuten leestijd

HAARLEM — Van 9 tot 15 oktober a.s. wordt voor de eerste maal de ,,nationale Bijbelweek" gehouden, georganiseerd door de Raad voor contact en overleg betreffende de Bijbel (RCOB). Het thema van die week zal zijn „De Bijbel, een Boek om te vieren".

De organisaties die bij deze raad zijn aangesloten zijn: Het Ned. Bijbelgenootschap, De Katholieke Bijbelstichting, de Internationale Bijbelbond, de Bijbel Kiosk Vereniging, de Navigators, de Vereniging tot verbreiding der Heilige Schrift en de Stichting Youth for Christ - Nederland. De Raad voor contact en overleg betreffende de Bijbel is tien jaar geleden opgericht om het nodige contact te onderhouden tussen die instanties, die in ons land specifiek met de Bijbel bezig zijn - de hierboven genoemde organisaties en een veertiental Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen. Tot de ledenkerken van  de RCOB behoren o.a. de Ned. Hervormde, de Rooms-katholieke, de Oud-katholieke en de Evang. Lutherse Kerk, de Christelijke Geref. kerken, de Broederschap van Pinkstergemeenten, de Zevende dags Adventisten, de Remonstrantse Broederschap, de Geref. Kerken en het Leger des Heils.

Voorzitter van deze ondanks zijn tiertjarig bestaan weinig bekende raad is ds. N. K. van den Akker, Hervormd predikant in Den Bosch, secretaris de Groninger Baptistenpredikant ds. J. Broertjes en penningmeester pastoor dr. H. C. Laan te Haarlemmerliede.

Activiteiten

Tot de werkzaamheden van de RCOB behoort o.a. de studie van de Bijbel, bijv. in de conferenties, die de Raad belegde, aanvankelijk in het klooster Alverna; verder het gezamenlijk overleg en de aanmoediging tot praktisch bezig zijn met de Bijbel, o.a. door de uitgave van een Bijbelleesrooster.

De ditmaal voor het eerst te organiseren „Bijbelweek" heeft als Schriftgedeelte Nehemia 8 vers 1 tot 13 meegekregen en als thema „De Bijbel een Boek om te vieren". Het is de bedoeling van deze week, dat de kerken en geloofsgemeenschappen op hun wijze extra impulsen geven aan het bezigzijn met de Bijbel, in de zondagse eredienst, maar ook via gespreksgroepen, Bijbelkringen, schoollessen en gemeenteavonden e.d.

Voor de predikanten hebben Ned. Bijbelgenootschap en Kath. Bijbelstichting een speciale map samengesteld met een preekschets, liturgische suggesties, een proeve van vertaling in de omgangstaal van Nehemia 8, exe- ' getische aantekeningen en een aantal artikelen. 

Lesbrief

Het NBG geeft ook een selectie uit van Nehemia 8 in verschillende vertalingen naast elkaar, terwijl - eveneens onder auspiciën van de RCOB - voor het onderwijs een speciale lesbrief is samengesteld door H. Stolk van het Chr. pedagogisch studiecentrum te Hoevelaken en W. E. Westerman van een Chr. pedagogische academie te Amsterdam.

De activiteiten van deze Bijbelweek staan, onder toezicht van een begeleidingscommissie, waarvan ds. H. J. Bavinck, Geref. predikant voor het toerustingswerk voorzitter is.

Er is voor deze Bijbelweek ook een werkboekje samengesteld rond het centrale thema. Dat is een uitgave van de Centrale voor vormingswerk/Hervormde Vrouwendienst. De materialen en documentatie kan men verkrijgen bij deze centrale (De Horst 5, Driebergen) of bij het Ned. Bijbelgenootschap te Haarlem en de Kath. Bijbelstichting te Boxtel.

Hoewel de RCOB het voorstelt, alsof deze Bijbelweek een nationaal gebeuren is, is dat geenszins het geval: tal van kerken, zoals de Vrijgemaakte (binnen en buiten het verband), de Geref. Gemeenten etc. en een organisatie als de Gereformeerde Bijbelstichting verlenen er geen steun aan en zullen medewerking dan ook zeker niet stimuleren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

„Nationale Bijbelweek'^ van Raad contact en overleg

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken