Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rijkswaterstaat Dordrecht heeft druk bevaren district

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rijkswaterstaat Dordrecht heeft druk bevaren district

Op patrouille met scheepvaartmeester Van den Boogaard

7 minuten leestijd

De schepen van R^kswaterstaat in Dordrecht z^n hun naam kw^t. ,J[CU", „Volkerak", „Noord" en ,4VIerwede" hebben plaatsgemaakt voor ,3ykshavendienst nummer zoveel". Het z^n de ulterl^ke kenmerken van een reorg^anisatle die zich heeft voltrokken. Net als „Bovenrivieren" kreeg: ook „Benedenrivieren" een andere opzet, de arrondissementen verdwenen en er kwamen districten voor in de plaats. De rivlermeestervaartuig:en werden onderg^ebracht b^f één R^kshavendienst. Scheepvaartmeester W. J. van den Boogaard uit Dordrecht vindt het verlies van de namen op de schepen toch wel jammer. Ondanks z^n waardering: voor de nieuwe org:anisatie van de dienst. „Van die namen g:ing: een zekere romantiek uit, en die is nu weg-".

Hij praat erover aan boord van de Gazelle, een snelle patrouilleboot die Rijkswaterstaat voor enige tijd heeft gehuurd. Van den Boogaard is een man met grijzend golvend haar. Beetje het type van politieman met natuurlijk gezag. Ook in zijn manier van spreken. Als hij het ergens mee eens is zegt hij niet „daar heb je gelijk in", maar ..dat is correct". Vas in de loop van de dag wordt de gesprekstoon duidelijk losser. Van den Boogaard kan enthousiast over zijn werk vertellen. Dat begint al als we onderweg zijn van de Dordtse Kil — waar hij ons oppikte — naar Duivelseiland bij Dordrecht.

Daar is de basis van het district Dordrecht van de Rijkshavendienst gevestigd. Het kantoor is een langgerekt houten gebouw, dat de havendienst deelt met het Rijksinstituut voor Zuivering van AfvalBij scheepssloperij Rijsdijk worden zelfs raderboten gesloopt. water. Mevrouw Roozen zorgt er voor de administratieve zaken. Ze is de enige vrouw tussen 35 mannen. Het deert haar niet. „Hebt u ze goed onder de duim?" „Ja hoor", reageert ze argeloos. Als er gelachen wordt, verbetert ze: „Nou ja, het gaat leuk. Het is niet nodig".

Ploegrendienst

Op de kaart wijst scheepvaartmeester Van den Boogaard aan hoe groot het district Dordrecht is. In het oosten wordt *t begrensd door Heusden aan de Bergse Maas en Gorinchem aan de Boven-Merwede. In het noorden loopt het district tot de aansluitingen met Lek en Nieuwe Maas. Belangrijke waterwegen als de Oude Maas, Noord, Merwede en Dordtse Kil vallen onder „Dordrecht". Aan de zuidkant vormen Hollands Diep, Bergsche Maas en Haringvliet de grens. Bovendien hoort er een stuk Noordzee bij tot drie mijl uit de kust. Dat laatste onderdeel is overigens moeilijk in de gaten te houden omdat de havendienstboten niet snel genoeg zijn om daar binnen het tijdsbestek van één dienst een patrouille uit te voeren.

Van den Boogaard vertelt dat ook in Rotterdam en in Hoek van Holland een deel van de Rijkshavendienst is gevestigd. Alle drie staan onder leiding van de rijkshavenmeester in Rotterdam, die op zijn beurt valt onder de hoofdafdeling Scheepvaart van „Benedenrivieren" in Dordrecht. Vroeger bestond er niet zo'n eenheid en dat was toch wel merkbaar bij de communicatie. Die is nu duidelijk verbeterd.

In het Dordtse zorgen vijf boten en een reserve voor de doorlopende patrouille. Elk schip heeft zijn rayon, 's Nachts is de controle beperkt tot één schip voor het gehele gebied. In het weekeinde varen er één of twee. Het personeel draalt in ploegendienst. De chef buitendienst in Dordrecht zorgt voor de indeling. Een weinig benijdenswaardige puzzel, vooral als er zieken en verlofgangers zijn. Hij kan nu eenmaal niet uit een overvloed aan mensen putten.

Taken

Na hét bezoek aan Duivelseiland vaart de iGazelle het haventje uit, en-drtaait- de Oude-Maas op in de richting Dordrefchti 'Bij de bruggen ligt de „Rijkshavendienst 11", de oude „Noord", met brandende blauwe zwaailichten. Het schip waarDe Gazelle, een patrouilleboot die de Rijkswaterstaat tijdelijk gehuurd heeft. schuwt de scheepvaart voor werkzaamheden bij de oever. Een drijvende bok is bezig kant en klare stukken van een nieuw „remmingwerk" te plaatjsen. Het is oentimeterwerk waai'blj de bok geen al te grote zwaaien mag maken door de golfslag van passerende schepent

De surveillance van de „Noord" is een van de taken van de Rijkshavendienst. Scheepvaartmeester Van den Boogaard noemt ook de andere: ,J'atrouiIIe, dat is varende controle, en verdere nautische begeleiding van de scheepvaart bij werkzaamheden aan de vaarroutes". Die begeleiding kan zowel vanaf de havendienstboten als vanaf de posten aan de wal gebeuren. Radiocommunicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Terwijl Van den Boogaard zijn verhaal doet, is de Gazelle langszij

Op de rivieren wordt het steeds drukker. Dit wordt voor een belangrijk deel door de duwvaart veroorzaakt. gekomen van een sleepboot met een onbemande bak achter zich. Dat mag niet, bij een sleep moet -een man aan het roer staan. De scheepvaartmeester maakt aanstalten om over te stappen. „U mag wel mee, maar u mag er zich niet mee bemoeien", waarschuwt hij nog. De bemanning van de sleepboot weet al wat er loos is, als de waterstater in de stuurhut komt. De bakkenschipper blijkt even aan boord van de sleper gekomen te zijn voor een boterham en een kop koffie. Hij belooft direct terug te gaan. Van den Boogaard laat het bij een waarschuwing. Weer aan boord van de Gazelle: „De schippers reageren naar gelang ze de zin van een opdracht inzien. Als je verder voorkomend bent en tact hebt, krijg je nooit last. Maar wanneer iemand een bocht tekort neemt, omdat er van de andere kant een duweenheid aankomt en je zou daar aanmerkingen op maken, dan hoor je wel commentaar: je ziet toch dat die duwbak eraan komt? Want zo'n aanmerking zou niet redelijk zijn".

Belangfriyke vaarweg:

Hij komt op dit voorbeeld omdat net een grote combinatie passeert. Vier massale bakken, voortgestuwd door de „Olivier van Noort". „Het wordt steeds drukker met de duw vaart op de Oude Maas", zegt de heer Van den Boogaard. „De rivier wordt als vaarweg voortdurend belangrijker. Het betekent ook meer werk voor de nautische begeleiding van de scheepvaart. Op de Hartelsluis zit een vaste post, die dit in samenwerking met de patrouilleboot doet".

Een Noorse kustvaarder haalt ons in. De Gazelle kan hem nauwelijks bijhouden. Dit is een van de problemen waarmee de Rijkshavendienst kampt. De schepen zijn goed, maar behoren doorgaans niet tot de modernste. Hun snelheid ligt eigenlijk te laag. Onderweg op de Oude Maas vertelt scheepvaartmeester Van den Boogaard over de moeilijkheden die hij in zijn werk soms tegenkomt. Als ik wat opschrijf, vindt hij dat ik dat maar niet moet doen. „Daar is dit verhaal niet voor. Anders lijkt het dat ik via de krant mijn problemen kwijt wil. Je moet de vuile was niet buiten hangen".

Natuurlijk moet je de problemen niet overtrekken. Maar het is onjuist om er omheen te gaan en te doen of er nooit een vuiltje aan de lucht is. Zelfs al verzwijg je het, langs de bocht van Heerjansdam liggen nu eenmaal campings. Het komt geregeld voor dat 's zomers kleine kinderen op de Oude Maas in rubberbootjes rondpeddelen, terwijl zeeschepen met flinke snelheid passeren. En er bestaat geen wet die deze gevaarlijke recreatie van de hummels verbiedt. Verderop lang?,de belangrijke internationale vaarweg liggen twee jachthavens, waar tijdens het hoogseizoen kleine jachtjes onbekommerd de rivier opvaren. Van den Boogaard ziet het met angst in zijn hart aan. W. J. VAN DEN BOOGAARD ...Jtomantiek weg.... voorlopig haar naam „Oude Maas" nog op de stuurhut draagt. Links zien we de grienden van Rhoon. Van den Boogaard wijst op een kleine inham: „Kijk, daar heb je de haven van Koedond en daar het vroegere veerhuis van Goidschalxoord". Er zijn heel wat vreemde namen in dit gebied, die waarschijnlijk nog terug te voeren zijn op oude verhalen. Jammer genoeg is er maar weinig van bekend. Bij Puttershoek braakt de suikerfabriek grote stoomwolken uit. Vooral als de wind in een verkeerde hoek zit, hangt er een complete mist over de Oude Maas, wat voor de scheepvaart wel eens complicaties geeft.

Een radio-oproep maakt dat we moeten terugkeren naar de basis. Het gedeelte van het district ten oosten van Dordrecht moeten we vandaag maar vergeten. Er is daar overigens een heel ander „landschap" dan aan de westkant. Scheepswerven, baggerbedrijven en sloperijen overheersen. ,J)aar zie je ook nog de vergane glorie van de scheepvaart", besluit Van den Boogaard. „Ik heb er zelfs raderboten zien slopen". tt De grootste bok van Nederland passeert de Gazelle.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Rijkswaterstaat Dordrecht heeft druk bevaren district

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken